Ma być pomocą w przygotowaniu się ministrantów i kandydatów do świadomej służby przy ołtarzu, będąc jednocześnie pomocą w pogłębianiu formacji ministranckiej. Jest stale poszerzane w oparciu o literaturę ministrancką oraz materiały odnośnych serwisów internetowych – w tym: www.ministrant.v-net.pl; www.pl.wikipedia.org;