O stronie

kolbe.jpg

Ta część naszej strony jest próbą przedstawienia codziennego życia Parafii, która jest „wspólnotą wspólnot”. W opracowaniu wpisów na temat każdej grupy wzięły udział osoby za nie odpowiedzialne (zelatorki wspólnoty Żywego Różańca, prezes parafialnego koła Rycerstwa Niepokalanej, animator Liturgicznej Służby Ołtarza oraz osoby prowadzące parafialną Scholę dziecięco-młodzieżową). Mamy nadzieję, że umieszczone tutaj prezentacje przypadną do gustu i przybliżą wspólnotowy obraz naszej parafii oraz zachęcą do czynnego włączenia się w działalność poszczególnych grup.

Ogólny obraz wspólnot Parafii św. Maksymiliana M.Kolbe w Lubaniu-Księginkach

Parafia p.w. św. Maksymiliana M.Kolbe powstała poprzez wydzielenie z terenu parafii tr09.jpgp.w. Trójcy Świętej terenu dawnej miejscowości Księginki. Naturalną więc rzeczą początki ruchów i niektórych grup sięgają parafii macierzystej. Tak jest w przypadku wspólnoty Żywego Różańca. Spotkania tej grupy odbywają się w każdą I sobotę miesiąca – rozpoczyna je Msza św., po czym omawiamy najważniejsze sprawy w salce.

Drugą grupą, która w 2008 roku obchodzić będzie Jubileusz 5-lecia istnienia w parafii, jest parafialny oddział Rycerstwa Niepokalanej, prowadzony obecnie przez p. Kazimierę Hałajko. Spotkania tej grupy (które rozpoczyna Eucharystia) odbywają się w każdą II środę miesiąca.

W każdej parafii bardzo ważną rolę pełni Liturgiczna Służba Ołtarza, będąca nie tylko wsparciem przy ołtarzu. To także grupa naznaczona specyficzną formacją, bardzo ważną w przypadku chłopców w wieku dojrzewania. W naszej parafii grupa ta liczy obecnie 12 ministrantów i lektorów oraz 1 ministranta. Regularne spotkania pod opieką animatora grupy, Kamila Glazera, odbywają się w każdą sobotę o godz. 11:00.

Pod koniec sierpnia 2007 roku nowy proboszcz, ks.Janusz Barski, dołączył do dotychczasowego układu liturgii niedzielnej i świątecznej Mszę św. z udziałem dzieci i młodzieży. Naturalną konsekwencją tej decyzji było powołanie do życia najmłodszej stażem grupy – Scholi parafialnej. Jej spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 11:00. Osobami prowadzącymi są: Natalia Jackiewicz, Ola Malamis i ks. Janusz Barski.

 

olt03.jpg