Na tej stronie będzie można znaleźć materiały dotyczące funkcjonowania parafialnej świetlicy dziennego pobytu dzieci i młodzieży im. Sługi Bożego Jana Pawła II. Przygotowania do jej uruchomienia (prace adaptacyjne w dawnej salce katechetycznej) rozpoczęły się w czerwcu 2008 roku. Uroczyste otwarcie planujemy na niedzielę 16.11.2008 roku.

Planujemy umieszczać tu materiały ukazujące osiągnięcia naszej świetlicy, w której pokładamy wielkie nadzieje. Być może pokusimy się o prowadzenie e-kroniki świetlicy. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin w naszej świetlicy oraz na stronie parafialnej.