Tegoroczne ferie zimowe przebiegały na dwóch płaszczyznach. Pierwszą było zimowisko wyjazdowe w Ściegnach koło Karpacza (27.01-03.02.2013 r.). Poświęciliśmy mu wiele uwagi – tak na stronie parafialnej, jak i na prywatnej stronie ks.proboszcza.

Niejako w jego cieniu (a jest to wrażenie całkiem niesłuszne) odbywało się drugie zimowisko – stacjonarne, w Parafialnej Świetlicy im. Jana Pawła II. Ta stronka zawiera opisy wydarzeń, które złożyły się na dwutygodniowy wypoczynek stacjonarny naszych dzieciaków.

Zanim zaproszę do lektury i prezentacji zdjęć pragnę gorąco podziękować Opiekunkom świetlicy: Iwonie Majszczyk, Ani Preisnar oraz p.Danucie Undro za wielkie serce ofiarowane naszym „milusińskim”.