kiermasz11Czy aby nie za wcześnie na palmy?” – te słowa usłyszałem wczoraj, po obejrzeniu przez jednego z moich znajomych ogłoszeń duszpasterskich. Otóż odpowiem – nie za wcześnie, bo te palmy, zajączki, etc. to… „arcydzieła” wykonane przez uczestników i Kadrę naszej świetlicy parafialnej im. Jana Pawła II.

W grudniu 2008 roku – I Kiermaszem Świątecznym – została zainicjowana akcja promowania i „zarabiania na siebie” przez uczestników zajęć świetlicowych. Zamierzeniem inicjatywy było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na kwestię odpowiedzialności za „dobro wspólne”, a także umożliwienie kreatywnego promowania swoich zdolności. W naszych planach było także zainteresowanie Parafian działalnością grupy świetlicowej.

Pomysł Kiermaszów został wkomponowany w całokształt funkcjonowania świetlicy w naszej parafii – dzieci i młodzież rozwijają techniki plastyczne i sportowe, powoli zaczynają szerzej korzystać z Internetu (nie tylko dla zabawy), wreszcie włączają się w imprezy kulturalno-religijne (Dzień Matki, Dzień Papieski, Różaniec i Roraty). Tak więc kolejne Kiermasze stanowią kolejny element wzbogacający codzienność istnienia tej formacji parafialnej.

Podobnie jak poprzednie, tak i ten Kiermasz nie doszedł by do skutku, gdyby nie zrozumienie i życzliwość okazane przez osoby dorosłe. Wielkie podziękowania należą się animującej inicjatywy świetlicowe pani Bożenie Kołodziejczak, wspieranej przez panią Jadwigę Nowak i Iwonę Majszczyk. Były także osoby nie związane bezpośrednio ze świetlicą, ale stanowiące grono „przyjaciół dzieciaka” – panie Halina Skotnicka i Irena Rutka, które jak „stachanowcy” biły rekordy w szybkości i (co ważniejsze) jakości wykonywanych przez siebie palm. To dzięki nim oraz przy czynnym udziale naszych podopiecznych odbył się kolejny, już czwarty, Kiermasz Świąteczny.

Przez cały dzisiejszy dzień nasi Parafianie mieli okazję, aby nabyć ciekawie wykonane palmy, koszyczki, symbole świąteczne, pisanki. Duże zainteresowanie skłania do supozycji, iż nie zabraknie ich tak podczas procesji z palmami w Niedzielę Palmową, jak i w trakcie rodzinnych spotkań świątecznych.

Dziękując Kadrze i uczestnikom zajęć świetlicowych oraz osobom wspierającym i uczestnikom Kiermaszu pragnę wszystkim zadedykować słowa Kazimierza Wójtowicza: „Pewien misjonarz, który lata całe przepracował w Afryce, przywiózł stamtąd piękne określenie wiary. W jednym z afrykańskich narzeczy „wierzyć” znaczy tyle, co „wziąć w obie ręce swe serce i ofiarować je Bogu”. Wy swoje serce ofiarowaliście Bogu, a dzisiaj, w szczególny sposób naszym dzieciom i młodzieży. Za to składam serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!!!

Proboszcz ks. Janusz Barski

kiermasz10kiermasz9kiermasz8kiermasz7kiermasz3kiermasz2kiermasz5kiermasz6kiermasz4kierm32kierm34kierm35kierm36kierm37kierm39kierm40kierm47kierm49kierm42kierm43kierm44kierm25kierm46