ZGODA (dla dotychczasowych uczestników zajęć świetlicowych)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………

zam. ……………………………………….……………… PESEL ………………… w zajęciach świetlicy dziennego pobytu dzieci i młodzieży im Jana Pawła II przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu.

Informacje dodatkowe: ……………………………………………………………….

Lubań, dnia …………. 20…. roku ……………………………………………..

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

—————————————————————————————————

DEKLARACJA  (dla osób nie uczestniczących dotąd w zajęciach świetlicowych)

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Proszę o przyjęcie…………………………………………….

do świetlicy w godz. od ………….…. do ……………….…

Dziecko będzie wychodziło samo o  godz. ………..…………

Dziecko będzie odbierane przez …………………………………

Dane o dziecku

Data urodzenia …….…………………………………….

PESEL ……………………………………………………

Adres zamieszkania …………….………………………

Telefon kontaktowy ..………………………………………..

Informacje o chorobach ..…………………………………

…………………………………………………………….

Zainteresowania …………………..………………………

……………………………………………………..………

Inne ………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z programem pracy świetlicy i wyrażam zgodę na udział w nich mojego dziecka..

Lubań, dnia … …… 20….. r.

…………………………..  Podpis rodzica/opiekuna


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/swmaksymilian/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2841