OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Niniejszym zgłaszam mojego syna (moją córkę) …………………………………………. do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jako osoba odpowiedzialna za wychowanie, zobowiązuję się wspierać moje dziecko modlitwą w tym szczególnie ważnym dla niego czasie i będę starać się współpracować z odpowiedzialnym za przygotowania kapłanem, wypełniając zobowiązania podjęte w dniu chrztu świętego.

Lubań, dnia …………………….. roku ……………………………….………………
Podpis Rodziców
========================================================
ZGŁOSZENIE KANDYDATURY KATECHECIE

Lubań, dnia ……………… roku

W.Ks./Sz.P.
Katecheta
……………………………………..………………………….

Szkoła
……………………………………………..…………………

Pragnę powiadomić, że rozpocząłem (rozpoczęłam) okres przygotowania przed przyjęciem sakramentu bierzmowania w Parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu-Księginkach.
Równocześnie proszę, aby pod koniec tego okresu Katecheta wydał opinie o moim uczestnictwie w lekcjach religii. Na koniec ubiegłego roku szkolnego otrzymałem (otrzymałam) ocenę …………………. .

……………………………………………
Podpis Kandydata/Kandydatki
———————————————————————————–
Z treścią powyższego powiadomienia zapoznałem (-am) się

Lubań, dnia …………………… roku …………………………………………..
podpis katechety
========================================================
Warunki dla kandydatów do bierzmowania
w Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Lubaniu
1. Niedzielna Eucharystia /godz. 11:30/
2. Udział w spotkaniach formacyjnych
3. Uczestnictwo w rekolekcjach
4. Comiesięczna spowiedź
5. Pozytywna opinia katechety
6. Zaliczenie wymaganego materiału
Zobowiązuję się do wypełnienia warunków stawianych przez Kościół, dopuszczających do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
Nie wywiązanie się z powyższych warunków będzie wyrazem rezygnacji kandydata z przygotowania do Sakramentu Bierzmowania w okresie 2015-2018.

………………………………………………..
Podpis Kandydata


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/swmaksymilian/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2841