Modlitwa do Ducha Świętego
DUCHU ŚWIĘTY, KTÓRY OŚWIECASZ SERCA I UMYSŁY NASZE, DODAJ NAM OCHOTY I ZDOLNOŚCI, ABY TA NAUKA BYŁA DLA NAS Z POŻYTKIEM DOCZESNYM I WIECZNYM. PRZEZ CHRYSTUSA, PANA NASZEGO. AMEN. 

1. Kto to jest Bóg? Wymień kilka Jego przymiotów (cech).
2. Co to jest Pismo św.? Z ilu części i ksiąg się składa? Kto jest jego autorem? Jak nazywamy autorów Starego Testamentu, a jak autorów Nowego Testamentu?
3. Co to jest grzech? Co jest jego źródłem (początkiem)? Jakie znamy jego rodzaje?
4. Co to jest sumienie? Jakie znamy jego rodzaje? Wyjaśnij pojęcia: sumienie laksystyczne, sumienie rygorystyczne?
5. Co to jest Sakrament Pokuty? Jakie znasz inne jego nazwy? Podaj warunki jego ważności i godziwości – który z nich jest według Ciebie najważniejszy i dlaczego?
6. Dlaczego Chrystusa nazywamy Mesjaszem? Podaj 5 najważniejszych wydarzeń z Jego życia zanotowanych przez Ewangelistów.
7. Co to jest cud? Wymień 5 konkretnych cudów Pana Jezusa.
8. Co to jest przypowieść? Wymień 4 przypowieści autorstwa Jezusa Chrystusa.
9. Co to jest Kościół? Dlaczego czasem piszemy „Kościół”, a kiedy indziej „kościół”? Przez kogo został założony – jakie miasto było Jego pierwszą stolicą?
10. Na podstawie „Credo” mszalnego wymień przymioty Kościoła – wybierz jeden i wyjaśnij.
11. Kto stoi na czele hierarchii Kościoła? Kim był przed wyborem na Stolicę Piotrową {kilka ogólnych informacji}? Jak się nazywał? Skąd bierze swój początek godność Papieża?
12. Podaj znane Ci informacje dotyczące osoby Ojca Świętego Jana Pawła II [skąd pochodził (miejscowość), jaką funkcję pełnił przed wyborem (w jakiej diecezji), rok wyboru na Stolicę Piotrową, ile razy odwiedził Polskę, dokładnia data śmierci.] i Benedykta XVI
13. Co wiesz o swojej diecezji: jej nazwa, imiona i nazwiska Biskupów, gdzie znajduje się Katedra i pod czyim jest wezwaniem? Kto jest Patronem naszej diecezji?
14. Co to jest Sakrament? Wymień wszystkie – które przyjmujemy raz, a  które wiele razy w życiu? Którego z nich (w wyjątkowej sytuacji) może udzielić każdy z nas?
15. Co to jest modlitwa? Jakie znasz jej formy (rodzaje)? Co według Ciebie jest w niej najważniejsze?
16. Co to jest wiara? Co jest jej istotą – co według Ciebie jest w niej najważniejsze?
17. Co to jest Bierzmowanie (podaj inne nazwy) i jakie łaski zyskujemy dzięki przyjęciu go? Do czego ten Sakrament zobowiązuje? Kto może go udzielać?
18. Kiedy (sytuacja, wydarzenie),gdzie (nazwa miasta) i kto ustanowił Sakrament Eucharystii? Z ilu i jakich części się składa?
19. Jak nazywa się najważniejszy moment Eucharystii? Ofiarowanie – to część Mszy św. Przed czy po Komunii św.? Z ilu czytań składa się liturgia słowa w dni powszednie, a z ilu w niedziele i święta?
20. Kto udziela Sakramentu Małżeństwa? Co jest istotą tego Sakramentu (w którym momencie narzeczeni stają się małżonkami)?
21. Nowa formuła 5 przykazań kościelnych.
22. Nowy układ części i tajemnic Różańca Świętego.