DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚW.

1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC.

2. Dane Rodziców

3. Zaświadczenie dla Chrzestnych z Parafii ich pochodzenia stwierdzające, że są osobami wierzącymi i praktykującymi i mogą być dopuszczeni do pełnienia godności ojca/matki chrzestnych (nie mylić z zaświadczeniem o przyjęciu sakramentu bierzmowania!!!).

Wspomniane wyżej dokumenty oraz wypełniony kwestionariusz proszę dostarczyć do kancelarii Parafii.

1. Imię {imiona} dziecka ………………………………………………

2. Nazwisko dziecka …………………………………………………….

3. Data i miejsce urodzenia dziecka ………………………………..

4. Planowana data chrztu dziecka ………………………………….

5. Adres Rodziców dziecka …………………………………………..

DANE DOTYCZĄCE OJCA DZIECKA

1. Imię i nazwisko Ojca dziecka …………………………………..

2. Data urodzenia Ojca dziecka …………………………… 4. Wyznanie: rzym.-kat. – inne ………………….

DANE DOTYCZĄCE MATKI DZIECKA

1. Imię i nazwisko Matki dziecka ……………………………….

2. Data urodzenia Matki dziecka ……………………… 4. Wyznanie: rzym.-kat. – inne ………………………

DANE DOTYCZĄCE OJCA CHRZESTNEGO***

1. Imię i nazwisko Ojca chrzestnego ……………………………

2. Data urodzenia ……………………………………………………

3. Miejsce zamieszkania …………………………………………..

DANE DOTYCZĄCE MATKI CHRZESTNEJ***

1. Imię i nazwisko Matki chrzestnej …………………………..

2. Data urodzenia ………………………………………………….

4. Miejsce zamieszkania …………………………………………

*** Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
  • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
    a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.