HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUPY MŁODSZEJ
(październik 2015 — czerwiec 2017)

Każde spotkanie rozpoczyna msza św. [!!!]
Spotykamy się zasadniczo w 1 czwartek miesiąca. Raz na kwartał postarajcie się przyjść z Rodzicami.
Terminy mogą zostać zmienione w przypadku nagłych sytuacji – słuchajcie lub czytajcie ogłoszenia na stronie parafialnej!!!
*** 15.10.2015 roku
*** 04.11.2015 roku [RODZICE]
*** 02.12.2015 roku
*** 03.02.2016 roku
*** 16.03.2016 roku [RODZICE + ustalenia na Triduum]
*** 06.04.2016 roku
*** 04.05.2016 roku
*** 22.06.2016 roku (podsumowanie) [RODZICE]

*** 05.10.2016 roku

*** 09.11.2016 roku

*** 07.12.2016 roku [RODZICE]

*** 08.02.2017 roku

*** 08.03.2017 roku

*** 06.04.2017 roku [RODZICE + ustalenia na Triduum]

*** 10.05.2017 roku

*** 21.06.2017 roku (podsumowanie) [RODZICE]