Podsumowanie roku 2011

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA RELIGIJNEGO I FUNKCJONOWANIA PARAFII W ROKU 2011

Dobiegający końca [...]

Wizyta duszpasterska A.D.2012

Święta już za nami – pozostały jednak wspomnienia. Odważnych (nie nazwę tego „masochizmem”) serdecznie zapraszam na szerszy opis tych dni W TYM MIEJSCU (przypomnę zasadę – zaczynamy od początku, nie od zakończenia) Poniżej został umieszczony harmonogram tegorocznej wizyty duszpasterskiej. Zapraszam do zapoznania się z nim. Kilka uwag "technicznych": *** dzień wcześniej wizyta zostanie zapowiedziana przez ministrantów. Tam, gdzie [...]

GLORIA IN EXCELSIS DEO !!!

Szanowni Państwo!!! Drodzy Parafianie!!! Święta Narodzenia Pańskiego to czas cudu – cudu w naszej relacji z Bogiem i ludźmi. Bóg przyjmując ludzkie ciało oddaje się niejako pod naszą „opiekę”, zawierza nam, proponuje współpracę. Ludzie zaś – ci stojący obok z nas z wigilijnym opłatkiem; ci, dla których te święta bez słowa [...]

Narodzenie Pańskie 25.12.2011 roku

*** Przeżywamy uroczystość Narodzenia Pańskiego, w którą wkroczyliśmy rodzinnym przeżyciem Wieczerzy wigilijnej. Wszystkim Parafianom składam najserdeczniejsze życzenia – NIECH TE ŚWIĘTA BĘDĄ PEŁNE BOGA I LUDZI, KTÓRYCH STAWIA NA NASZEJ DRODZE. PRZEŻYCIE WIELKIEJ RADOŚCI I DOBRA NIECH POZOSTAWIĄ ŚLADY – DOBRE ŚLADY, KTÓRE NIECH TOWARZYSZĄ NAM JAK NAJDŁUŻEJ. ***  Życzenia Rycerstwa [...]

4 niedziela Adwentu 18.12.2011 roku

*** Przeżywamy 4 niedzielę Adwentu – jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. *** Dzisiaj także rozpoczynamy tegoroczne rekolekcje adwentowe, których przeprowadzenia podjął się ks. Adam Konobrodzki. Gorąco witamy Księdza Rekolekcjonistę w naszej wspólnocie. Program rekolekcji został umieszczony w gablocie. Gorąco zapraszam do zgłaszania osób, które odwiedzimy jutro z posługą i Najświętszym Sakramentem. Podczas [...]

Rekolekcje adwentowe 2011

Szanowni Państwo !!! Korzystając z okazji możliwości bezpośredniego zwrócenia się do Was, pragnę serdecznie zaprosić do udziału w tegorocznych Rekolekcjach Adwentowych, które odbędą się w dniach 18-20.12.2011 roku. Ich przeprowadzenia podjął się wikariusz parafii św. Jadwigi Śląskiej, ks. Adam Konobrodzki. „Recollectio” to „składanie tego, co rozsypane ponownie w całość” – z pewnością tych „rozsypanych” drobin naszej codzienności nie brakuje. Stąd też ufam, [...]

3 niedziela Adwentu GAUDETE 11.12.2011 roku

*** Przeżywamy 3 niedzielę Adwentu – niedzielę, w której manifestujemy naszą radość z bliskości Pana. Już bowiem w pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4, 4n). Po łacinie zawołanie to zaczyna się słowami: „Gaudete in Domino”. [...]

Dzień Wolontariusza 05.12.2011 roku

Dzień Wolontariusza 2011 WOLONTARIAT – działalność skierowana bezinteresownie ku drugiemu człowiekowi. Ta forma działalności jest podstawą większości naszych parafialnych inicjatyw i inwestycji. Bez nich „cienko byśmy przędli”. Grupa osób zaangażowanych w działalność opartą na zasadach wolontariatu jest liczna – tym trudniej było więc [...]

Parafialny Dzień Dobroci 04.12.2011 roku

2 niedziela Adwentu (04.12.2011 roku) stała się w naszej parafii okazją do przeżycia nieoczekiwanej wizyty – oto podczas mszy św. z udziałem [...]

2 niedziela Adwentu 04.12.2011 roku

*** Przeżywamy 2 niedzielę Adwentu – jest to I niedziela miesiąca. Po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. *** Dzisiaj swoje święto patronalne obchodzą górnicy – wszystkim, którym patronuje św. Barbara składam najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, wszelkiej pomyślności; górnikom zaś – godziwie wynagradzanej i bezpiecznej [...]