Podsumowanie roku 2011

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA RELIGIJNEGO

I FUNKCJONOWANIA PARAFII W ROKU 2011


Dobiegający końca rok kalendarzowy 2011 – czas trwania I Synodu Diecezji Legnickiej i drugi rok funkcjonowania wspólnoty w powiększonym składzie osobowym (ilość mieszkańców wynosi około 2000 osób) – był okresem realizacji kilku ważnych inwestycji i organizacji wielu wydarzeń (o których wspomniałem w liście do Parafian).

Życie religijne i sakramentalne w naszej Parafii w kończącym się roku przedstawia się następująco:

*** w niedzielnej Eucharystii (według danych z miesięcznej obserwacji w październiku) uczestniczy około 19% Parafian (wzrost o prawie 2% w stosunku do roku 2010); z tej grupy około 33% wiernych przyjmuje regularnie komunię św. (ten wskaźnik jest raczej stabilny, podobny do roku ubiegłego).

*** W tym roku rozdano około 12 200 Komunii (w ubiegłym blisko 13 000);

*** sakramentu Chrztu udzielono 21 dzieciom (w roku 2010 – 17);

*** związek małżeński zawarło 9 par (w roku 2010 – 7);

*** do wieczności odeszło 22 parafian (w roku 2010 – 19) – dane obejmują pogrzeby wpisane do parafialnej księgi zmarłych;

*** w uroczystości I Komunii św. wzięła udział 15-osobowa grupa dzieci (w roku 2010 – 7);

*** przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania (trwające odtąd 3 lata) rozpoczęła 24-osobowa grupa Młodzieży naszego Gimnazjum;

*** grupa osób odwiedzanych z Najświętszym Sakramentem w każdą I sobotę miesiąca liczy obecnie 10 osób (w roku 2010 – 13);

*** w okresie od 01.01.2011 roku sakramentu namaszczenia chorych i wiatyku udzielono 112 osobom (w roku 2010 – 109);

*** nie zmienił się znacząco skład parafialnej grupy Rycerstwa Niepokalanej, liczącej obecnie 35 osoby;

*** druga parafialna grupa formacyjna – Żywy Różaniec – gromadzi na dzień dzisiejszy 41 osób;

*** parafialna grupa Służby Liturgicznej liczy obecnie 6 osób (w roku 2010 – 10) – duże nadzieje pokładamy w Patryku Zdunek, deklarującym ponowne podjęcie funkcji ministranckich;

*** działająca od 4 lat Schola parafialna EDEN liczy obecnie 14 osób – z „szeryfem” włącznie (w jej skład wchodzi 5-osobowa grupa instrumentalna – witamy „gitarzystkę z zielonym listkiem”, Martynę);

*** w tym roku funkcję Kościelnych pełnili tradycyjnie Panowie: Zbigniew Kwieciński i Jan Piskozub; o wygląd ołtarza dbały w tym roku Panie: Kazimiera Hałajko i Małgorzata Kleszczyńska; o dekoracje w czasie świąt i okazjonalnych uroczystości zatroszczyły się w tym okresie Panie: Beata Kwiecińska i Paulina Miazga. Stała, niestety stosunkowo nieliczna, grupa mieszkańców poszczególnych ulic dbała w tym roku o czystość naszej świątyni.

*** powołany do życia w marcu 2009 roku Parafialny Zespół Synodalny liczy obecnie 6 osób – spotyka się w każdą pierwszą sobotę miesiąca;

*** zaprzysiężona w październiku 2008 roku Rada Parafialna, po wrześniowej reorganizacji, składa się obecnie z 16 osób;

*** stałe spotkania dwóch grup formacyjnych naszej Parafii: Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej odbywają się w każdą I sobotę miesiąca podczas Eucharystii ze zmianą tajemnic różańcowych; w spotkaniach tych bierze także udział Parafialny Zespół Synodalny;

*** przez cały rok trwały regularne spotkania przygotowujące: do Sakramentu Bierzmowania (I czwartek miesiąca) oraz do I Komunii św. (I niedziela miesiąca);

*** tegoroczny porządek liturgii w naszej Parafii obejmował szereg nabożeństw, sprawowanych o godz. 16:30: Nowenna do MB Nieustającej Pomocy (środa), nabożeństwa różańcowe i wypominkowe, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale oraz Msza św. roratnia o godz. 17:00 – podczas tych spotkań liturgicznych dało się zauważyć zwiększenie frekwencji uczestników (w tym także dzieci – głównie świetlicowych).

*** od października 2009 roku kalendarium liturgii w naszej parafii wzbogaciło się o piątkową adorację Najświętszego Sakramentu, rozpoczynającą się po mszy św. oraz Eucharystię w intencji osób starszych i chorych (każda 3 środa miesiąca);

*** w roku 2011 przeżyliśmy wielkie wydarzenia duchowe – renowację Misji Świętych, przeprowadzoną przez Ojca Bogdana Kocańdę w okresie Wielkiego Postu (10-13.04.2011 r.) oraz rekolekcje adwentowe (18-20.12.2011 r.), przeprowadzone przez ks. Adama Konobrodzkiego;

*** dużym wydarzeniem kończącego się roku był odpust parafialny, połączony z organizacją IV Festynu Parafialnego, który okazał się [po raz kolejny] wielkim sukcesem;

*** nie zabrakło także inicjatyw skierowanych w stronę dzieci i młodzieży – dużym zainteresowaniem cieszyło się zimowisko, czerwcowy Festyn Dziecięcy, lipcowy wyjazd 5-osobowej grupy naszych parafian na kolonie letnie i uroczystość św. Mikołaja (w tym roku przygotowano 86 paczek – w roku 2010 – 72);

*** otwarta w listopadzie 2008 roku świetlica dziennego pobytu dzieci i młodzieży im. Jana Pawła II, gromadzi obecnie 16-osobową grupę dzieci i młodzieży, którymi opiekuje się 3-osobowa grupa Opiekunów (pełniących swoje funkcje na zasadach wolontariatu). Dużym sukcesem świetlicy był Kiermasz Wielkanocny i grudniowy Kiermasz Świąteczny, które stały się okazją prezentacji kreatywności i możliwości twórczych naszych najmłodszych oraz zebrania funduszów na funkcjonowanie świetlicy w przyszłym roku;

*** dużym sukcesem było wyróżnienie przez Burmistrza miasta Lubań, p. Arkadiusza Słowińskiego, 4-osobowej grupy naszych Parafian – za promowanie w środowisku zasad wolontariatu;

*** unijną pomocą żywnościową w ramach programu PEAD objęto 21 rodzin i osób samotnych. Zajmujące się tym Parafialne Koło Caritas liczy obecnie 4 osoby.

Rok 2011 obfitował także w wiele inwestycji i wydarzeń o charakterze administracyjno-gospodarczym. Zostały one omówione w skierowanych do Państwa liście, załączonym do roznoszonych opłatków – wspomnę tylko najważniejsze:

— montaż nowych kropielnic (kwiecień 2011 r.);

— fundacja – Żywy Różaniec i Rycerstwo Niepokalanej – nowego „papieskiego” ornatu dla upamiętnienia obchodów beatyfikacyjnych (maj 2011 r.);

— renowacja części dachu kościoła oraz utwardzenie i wyłożenia płytami wejścia bocznego na teren posesji (maj-sierpień 2011 r.);

— fundacja – Państwo Jadwiga i Tadeusz Pałka – kompletu nowych lekcjonarzy;

— poprawa stanu bezpieczeństwa – wycięcie 4 drzew, zagrażających przebywającym w pobliżu osobom;

— fundacja – Państwo Rybowicz – nowej gabloty na zewnątrz kościoła;

— dalszy ciąg prac pielęgnacyjnych terenu wokół kościoła;

— zakup i montaż nowego oświetlenia kinkietowego w kościele.

Powyższe sprawozdanie obejmuje całokształt życia religijnego i funkcjonowania naszej Parafii w kończącym się roku 2011. Z pewnością spraw wartych podkreślenia było więcej – wybrałem te najważniejsze. Te i inne nie zostałyby jednak zrealizowane, gdyby nie Państwa życzliwość, zrozumienie i pomoc – modlitewna, materialna oraz ta, w postaci „pracy rąk”. Pragnę za nie Wam wszystkim gorąco podziękować i podkreślić moją wdzięczność za wszelkie „okruchy serca”, których w ciągu tego roku doznałem bardzo wiele. Chcę ją wyrazić pamięcią i modlitwą, o której zapewniam.

Jeszcze raz WSZYSTKIM ZA WSZELKIE DOBRO składam kapłańskie „Bóg zapłać”.Dodaj komentarz: