4 niedziela Adwentu 18.12.2011 roku

*** Przeżywamy 4 niedzielę Adwentu – jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Dzisiaj także rozpoczynamy tegoroczne rekolekcje adwentowe, których przeprowadzenia podjął się ks. Adam Konobrodzki. Gorąco witamy Księdza Rekolekcjonistę w naszej wspólnocie. Program rekolekcji został umieszczony w gablocie. Gorąco zapraszam do zgłaszania osób, które odwiedzimy jutro z posługą i Najświętszym Sakramentem. Podczas rekolekcji msze św. o godz. 9:00 i 18:00.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** Trwa nadal Kiermasz Świąteczny, zorganizowanego przez Opiekunów i dzieci korzystające z zajęć świetlicy parafialnej. Zachęcam także do nabywania świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dziecku [duże – 12 zł; małe – 6 zł].

*** Msze św. roratnie w tygodniu o godz. 17:00 (od poniedziałku do piątku).

*** Od dzisiaj można pobrać w zakrystii (i ze strony parafialnej TUTAJ TUTAJ ) karty dla uczestników zimowiska, które odbędzie się w terminie 22-29.01.2012 r. Proszę także o wpisanie dziecka na listę w zakrystii.

*** Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. zapraszam na stronę parafialną – zakładka: I Komunia św. 2012. Zapraszam TUTAJ

*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafianom z ul. Leśnej 36-41 oraz Kościuszki 7B-17 za przygotowanie kościoła na obchód dzisiejszego dnia.

*** W najbliższą środę odbędzie się w parafii NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu (Osiedle) msza św. z modlitwą o uzdrowienie.

*** W miniony piątek odbyło się w MDK w Lubaniu spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Lubański Klub Abstynentów ODNOWA. Organizatorom gratuluję wspaniałej atmosfery. Dziękuje za zaproszenie i gratuluję naszej Scholi EDEN pięknej oprawy muzycznej podczas uroczystości.

*** W sobotni wieczór wkraczamy w obchód czasu Narodzenia Pańskiego. Przy stoliku prasowym zostały umieszczone pomoce do jego przeprowadzenia. Od wtorku będą także dostępne na stronie parafialnej.

*** W związku z przygotowaniami do Świąt serdecznie zapraszam panów, mogących pomóc przy montażu konstrukcji szopki we wtorek (20.12) po mszy porannej. Kandydatów do bierzmowania oraz osoby mogące pomóc przy dekoracji i przygotowaniu kościoła do obchodu świąt zapraszam także we wtorek po mszy wieczornej.

*** Tegoroczna wizyta duszpasterska rozpocznie się we wtorek (27.12). W czasie kolędy msze św. od poniedziałku do piątku o godz. 8:00, w soboty – o godz. 10:00.

*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, jak spowiedź uratowała teatr Mumio od rozpadu; dodatek specjalny z modlitwą przed wieczerzą wigilijną oraz program antywirusowy z filtrem rodzicielskim, chroniącym komputer przed niepożądanymi treściami. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. opis obchodów 20-lecia Radia Maryja; refleksję „O co chodzi w spowiedzi?” oraz kolejny odcinek cyklu adwentowego „Adwentowe poszukiwania”. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. opis obchodów Barbórki w Lubinie oraz pracy Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli. Znajdziemy tam też relację z obchodów wspomnienia św. Cecylii w naszej parafii /!!!/

**************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Drugiej księgi Samuela 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: „Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie”. Natan powiedział do króla: „Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą”.

Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: »Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu Ojcem, a on będzie Mi synem.

Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki«”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Na wieki będę sławił łaski Pana,

moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia.

Albowiem powiedziałeś: „Na wieki ugruntowana jest łaska”,

utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

„Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,

przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:

Utrwalę twoje potomstwo na wieki

i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia”.

On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem

moim Bogiem, opoką mego zbawienia”.

Na wieki zachowam dla niego łaskę

i trwałe będzie moje z nim przymierze.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian Rz 16,25-27

Bracia:

Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Oto ja służebnica Pańska,

niech Mi się stanie według twego słowa.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”.

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: