Narodzenie Pańskie 25.12.2011 roku

*** Przeżywamy uroczystość Narodzenia Pańskiego, w którą wkroczyliśmy rodzinnym przeżyciem Wieczerzy wigilijnej. Wszystkim Parafianom składam najserdeczniejsze życzenia – NIECH TE ŚWIĘTA BĘDĄ PEŁNE BOGA I LUDZI, KTÓRYCH STAWIA NA NASZEJ DRODZE. PRZEŻYCIE WIELKIEJ RADOŚCI I DOBRA NIECH POZOSTAWIĄ ŚLADY – DOBRE ŚLADY, KTÓRE NIECH TOWARZYSZĄ NAM JAK NAJDŁUŻEJ.

***  Życzenia Rycerstwa Niepokalanej, Żywego Różańca i Rady Parafialnej.

*** W dniu dzisiejszym Msze św. o godz. 10:00 i 11:30. Osoby, które przyjęły komunię św. podczas Mszy św. pasterskiej, mogą przyjąć ją dzisiaj po raz drugi. Kolekta z Pasterki jest przeznaczona na wsparcie kościelnego Funduszu Obrony Życia, m.in. na domy samotnych matek.

*** Jutro, w uroczystość św. Szczepana, niedzielny porządek liturgii. Dzień jutrzejszy będzie okazją materialnego wsparcia wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.

*** Wspomnienia tygodnia:

— niedziela (25.12) – Narodzenie Pańskie (uroczystość)

— poniedziałek (26.12) – św. Szczepana, pierwszego męczennika (święto)

— wtorek (27.12) – św.Jana, Apostoła i Ewangelisty (święto)

— środa (28.12) – św. Młodzianków, męczenników (święto)

— piątek (30.12) – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (święto)

— niedziela (01.01) – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (uroczystość)

*** W piątek, 30.12 będziemy obchodzić patronalne święto wszystkich rodzin – uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W tym dniu, podczas mszy św. o godz. 18:00 okazja do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Serdecznie zapraszam wszystkie pary małżeńskie.

*** W sobotę, 31.12, kończymy rok kalendarzowy 2011. Serdecznie zapraszam na mszę św. o godz. 17:00, po której odbędzie się nabożeństwo dziękczynno-błagalne.

*** Składam płynące z serca podziękowanie grupie dekoratorskiej, która przygotowała świąteczny wystrój prezbiterium oraz świetlną dekorację na zewnątrz kościoła. Dziękuję także dzieciom i młodzieży, która okazała wielką pomoc przy dekorowaniu choinek.

*** W najbliższy wtorek rozpoczynamy wizytę duszpasterską A.D.2012. Program kolędy jest wywieszony w gablocie; został także umieszczony na stronie parafialnej. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z terminami wizyt kolędowych – gdyby kolidowały z Państwa grafikiem, bardzo proszę o zgłoszenie chęci spotkania w ostatnim dniu tegorocznej kolędy. Podczas kolędy msze św. sprawowane będą w dni powszednie o godz. 8:00 – za wyjątkiem świąt i uroczystości; w soboty o godz. 10:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, co ewangeliście wiedzieli, a czego nie wiedzieli o dzieciństwie Jezusa; dlaczego ks. Abp Michalik optymistycznie widzi przyszłość Kościoła oraz relacja z wizyty w Pałacu Apostolskim. W bieżącym numerze „Niedzieli” (zaopatrzonym w kalendarz ścienny) znajdziemy m.in. refleksję o przeżywaniu Bożego Narodzenia (z podkreśleniem potrzeby praktykowania miłości – puste miejsce), omówienie wyjątkowej książki poświęconej NMP, wypowiedź o filozofii dziennikarstwa w dzisiejszej rzeczywistości i prezentację rodziny Henryka Sienkiewicza. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy refleksję o istocie czasu świąt, o ekumenicznym opłatku w Cieplicach, opis obchodów wspomnienia św. Mikołaja w Nowej Wsi Legnickiej i VI Integracyjnej Karkonoskiej Wigilii Literackiej oraz scenariusz jasełek „Betlejem Polskie”, oparty o utwór Lucjana Rydla (napisany 108 lat temu, a wystawiony w 1905 r.)

***************************

Msza w nocy

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza    Iz 9,1-3.5-6

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY       Ps 96,1-2,3 i 10ac,11-12,13

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,

śpiewaj Panu ziemio cała.

Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,

każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,

rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,

będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,

niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.

Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,

niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża,

który już się zbliża, by sądzić ziemię.

On będzie sądził świat sprawiedliwie,

a ludy według prawdy.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa    Tt 2,11-14

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Zwiastuję wam radość wielką,

dziś narodził się nam Zbawiciel,

którym jest Jezus Chrystus.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza    Łk 2,1-14

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”.

Oto słowo Pańskie.

Msza o świcie

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza    Iz 62,11-12

Oto co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi:

Mówcie do Córy Syjońskiej: «Oto twój Zbawca przychodzi. Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim. Nazywać ich będą «Ludem Świętym», odkupionymi przez Pana. A tobie dadzą miano: «Poszukiwane», «Miasto nie opuszczone»”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY     Ps 97,1 i 6,11-12

Refren: Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził.

Pan króluje, wesel się ziemio,

radujcie się liczne wyspy!

Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,

a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Światło wschodzi dla sprawiedliwego

i radość dla ludzi prawego serca.

Radujcie się w Panu sprawiedliwi

i sławcie Jego święte imię.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa   Tt 3,4-7

Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie dla uczynków sprawiedliwych, jakie zdziałaliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. Wylał Go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 2, 14

Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Bogu na wysokościach,

a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza    Łk 2,15-20

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: „Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co tam się zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

Oto słowo Pańskie.

Msza w dzień

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza    Iz 52,7-10

O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: „Twój Bóg zaczął królować”. Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; I wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,

albowiem uczynił cuda.

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica

i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie,

na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.

Wspomniał na dobroć i wierność swoją

dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi

zbawienie Boga naszego.

Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,

cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,

przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.

Przy trąbach i przy dźwięku rogu,

na oczach Pana i Króla się radujcie.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu do Hebrajczyków    Hbr 1,1-6

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek : „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?” I znowu: „Ja będę Mu ojcem, a On będzie mi synem”. Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: „Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży”.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Zajaśniał nam dzień święty,

pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu,

bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana    J 1,1-18

Na początku było Słowo,

a Słowo było u Boga,

i Bogiem było Słowo.

Ono było na początku u Boga.

Wszystko przez Nie się stało,

a bez Niego nic się nie stało,

co się stało.

W Nim było życie,

a życie było światłością ludzi,

a światłość w ciemności świeci

i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga,

Jan mu było na imię.

Przyszedł on na świadectwo,

aby zaświadczyć o Światłości,

by wszyscy uwierzyli przez niego.

Nie był on światłością,

lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.

Była Światłość prawdziwa,

która oświeca każdego człowieka,

gdy na świat przychodzi.

Na świecie było Słowo,

a świat stał się przez Nie,

lecz świat Go nie poznał.

Przyszło do swojej własności,

a swoi Go nie przyjęli.

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,

dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,

tym, którzy wierzą w imię Jego,

którzy ani z krwi,

ani z żądzy ciała,

ani z woli męża,

ale z Boga się narodzili.

Słowo stało się ciałem

i zamieszkało między nami.

I oglądaliśmy Jego chwałę,

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,

pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Oto słowo Pańskie.

św. Szczepana  26.12

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Dziejów Apostolskich   2 Dz 6,8-10;7,54-60

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Gdy usłyszeli to, co mówił, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: „Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga”. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: „Panie Jezu, przyjmij ducha mego!” A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu”. Po tych słowach skonał.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY      Ps 31,3cd-4.6 i 8ab.16-17

Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

Bądź dla mnie skałą schronienia,

warownią, która ocala.

Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,

kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

W ręce Twoje powierzam ducha mego:

Ty mnie odkupisz, Panie, Boże.

Weselę się i cieszę się Twoim miłosierdziem,

boś wejrzał na moją nędzę.

W Twoim ręku są moje losy,

wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.

Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą:

wybaw mnie w swym miłosierdziu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,

Pan jest Bogiem i daje nam światło.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza     Mt 10,17-22

Jezus powiedział do swoich Apostołów:

„Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony’.

Oto słowo Pańskie


Dodaj komentarz: