2 niedziela Adwentu 04.12.2011 roku

*** Przeżywamy 2 niedzielę Adwentu – jest to I niedziela miesiąca. Po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Dzisiaj swoje święto patronalne obchodzą górnicy – wszystkim, którym patronuje św. Barbara składam najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, wszelkiej pomyślności; górnikom zaś – godziwie wynagradzanej i bezpiecznej pracy.

*** Msze św. roratnie w tygodniu o godz. 17:00 (od wtorku do soboty) – zachęcam dzieci do przygotowania lampionów, osoby dorosłe zaś zapraszam do współpracy przy zapełnianiu „koszyka dobroci”.

*** W tym tygodniu wspominamy:

— niedziela (04.12) – św. Barbarę

— środa (07.12) – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

— czwartek (08.12) – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

— sobota (03.12) – św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** W zakrystii można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dziecku [duże – 12 zł; małe – 6 zł]. W gablocie został umieszczony odnośny plakat. Tam także można nabyć opłatki.

*** Zakończyło się roznoszenie opłatków. Za tę ciężką pracę składam gorące „Bóg zapłać” panom: Janowi Piskozub i Marianowi Sokołowskiemu. Dziękuję także za modernizację oświetlenia kotłowni panu Andrzejowi Mikłaszewiczowi.

*** Składam gorące podziękowanie Parafianom z ul. Leśnej 18-25a oraz z ul. Górnej za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego.

*** Tradycyjnie, już od 3 lat, świetlica parafialna organizuje w okresie przedświątecznym kolejne edycje Kiermaszu Świątecznego. Tegoroczny rozpocznie się w najbliższą niedzielę – zachęcam do zainteresowania się nim i wyrobami naszych uzdolnionych dzieciaków i Opiekunek.

*** Członków Rady Parafialnej zapraszam na spotkanie w najbliższy piątek po mszy św. i adoracji.

*** Osoby, które nie odebrały jeszcze żywności zapraszam w sobotę w godz. 14:00-15:00.

*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” m.in. „Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP” na płycie CD [do śpiewania w domu i w samochodzie] oraz rozmowa z dziennikarzem, Bogdanem Rymanowskim. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. refleksję poświęconą sytuacji Kościoła na Wschodzie; ciekawy materiał poświęcony expose premiera Donalda Tuska; „Glosę” do artykułu o sytuacji Kościoła w Polsce połączony z relacją o aktualnym stanie akcji zbierania podpisów w obronie krzyża; refleksję o znaczeniu „Radia Maryja” oraz adwentowe zamyślenie nad modlitwą „Anioł Pański”. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. informację o pierwszym dziecku przyjętym przez legnickie Okno Życia, relację z jeleniogórskiego spotkania zespołów synodalnych oraz wspomnienie o powstaniach ludu śląskiego. Rodzicom naszych najmłodszych dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

**********************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza Iz 40,1-5.9-11

„Pocieszcie, pocieszcie mój lud!”

mówi wasz Bóg.

„Przemawiajcie do serca Jeruzalem

i wołajcie do niego,

że czas jego służby się skończył,

że nieprawość jego odpokutowana,

bo odebrało z ręki Pana karę

w dwójnasób

za wszystkie swe grzechy”.

Głos się rozlega:

„Przygotujcie na pustyni drogę dla

Pana, wyrównajcie na pustkowiu

gościniec naszemu Bogu!

Niech się podniosą wszystkie doliny,

a wszystkie góry i wzgórza obniżą;

równiną niechaj się staną urwiska,

a strome zbocza niziną gładką.

Wtedy się chwała Pana objawi,

zobaczy ją wszelkie ciało,

bo powiedziały to usta Pana”.

Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko

dobrej nowiny w Syjonie!

Podnieś mocno twój głos, zwiastunko

dobrej nowiny w Jeruzalem!

Podnieś głos, nie bój się! Powiedz

miastom judzkim:

„Oto wasz Bóg!”.

Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą i ramię

Jego dzierży władzę.

Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed

Nim Jego zapłata.

Podobnie pasterz pasie swą trzodę,

gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi,

owce karmiące prowadzi łagodnie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 85,9ab-10,11-12,13-14

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg:

oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.

Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla

tych, którzy się Go boją,

i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Spotkają się ze sobą łaska i wierność,

ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Wierność z ziemi wyrośnie,

a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam obdarzy szczęściem,

a nasza ziemia wyda swój owoc.

Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość,

a śladami Jego kroków zbawienie.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Drugiego Listu świętego Piotra Apostoła 2 P 3,8-14

Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną spalone.

Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i ziemi nowej, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was zastał bez plamy i skazy, w pokoju.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;

wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Marka Mk 1,1-8

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: „Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni:

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”.

Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy.

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: