3 niedziela Adwentu GAUDETE 11.12.2011 roku

*** Przeżywamy 3 niedzielę Adwentu – niedzielę, w której manifestujemy naszą radość z bliskości Pana. Już bowiem w pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4, 4n). Po łacinie zawołanie to zaczyna się słowami: „Gaudete in Domino”. Dlatego często obecną niedzielę nazywamy „niedzielą gaudete”, czyli po prostu „niedzielą radości”.

*** Rozpoczynamy dzisiaj kolejną edycję Kiermaszu Świątecznego, organizowanego przez Opiekunów i dzieci korzystające z zajęć świetlicy parafialnej. Gorąco zachęcam do zainteresowania się wyrobami naszych uzdolnionych dzieciaków i Opiekunek.

*** Msze św. roratnie w tygodniu o godz. 17:00 (od poniedziałku do soboty) – zachęcam dzieci do przygotowania lampionów, osoby dorosłe zaś zapraszam do współpracy przy zapełnianiu „koszyka dobroci”.

*** W tym tygodniu wspominamy:

— wtorek (13.12) – św. Łucję, dziewicę i męczennicę

— środa (14.12) – św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** Miniona niedziela była okazją przeżycia parafialnych obchodów „Dnia Dobroci”. Składam gorące podziękowanie Dobrodziejom „Spotkania ze Świętym” oraz jego Organizatorom: p.Małgorzacie Kleszczyńskiej, p. Teresie Pawlak, p. Kazimierze Hałajko, p.Zbigniewowi Kwiecińskiemu oraz naszym wspaniałym „Śnieżynkom”: Martynie Kleszczyńskiej i Magdalenie Kołodziejczak. Podczas spotkaniu i pozostałych mszy św. rozdano w sumie 84 paczki.

*** Z przyjemnością informuję, że w poniedziałek (05.12) dwie nasze Parafianki [p. Małgorzata Kleszczyńska oraz p. Kazimiera Hałajko] oraz nadal współpracująca z nami p. Krystyna Zakrzewska zostały wyróżnione przez Burmistrza Miasta Lubań, p.Arkadiusza Słowińskiego podczas miejskich obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w lubańskim MDK. Za nominowanie mnie do tego wyróżnienia gorąco dziękuję wspólnocie Gimnazjum nr 1 w Lubaniu-Księginkach.

*** W minionym tygodniu, w piątek, podczas spotkania, Rada Parafialna [niestety, w bardzo skromnym – bo 4-osobowym – składzie] podjęła decyzje w sprawie modernizacji kinkietowego oświetlenia w kościele. Gorąco dziękuję uczestnikom posiedzenia Rady.

*** W najbliższy wtorek (13.12) będziemy przeżywali Dzień Modlitwy za Ofiary Stanu Wojennego. Jest to jednocześnie 30 rocznica jego ogłoszenia. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych, którzy walcząc o naszą wolność i suwerenność oddali swoje życie oraz poświęcili zdrowie.

*** W najbliższą sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z ul. Leśnej 36-41 oraz Kościuszki 7B-17.

*** W przyszłą niedzielę – w NIEDZIELĘ PARAFIALNĄ -rozpoczynamy tegoroczne rekolekcje adwentowe, które poprowadzi wikariusz z parafii św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu, ks. Neoprezbiter Adam Konobrodzki. Program rekolekcji został umieszczony w gablocie. Serdecznie zapraszam do licznego udziału i skorzystania ze spowiedzi św.

*** W zakrystii można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dziecku [duże – 12 zł; małe – 6 zł]. W gablocie został umieszczony odnośny plakat. Tam także można nabyć opłatki.

*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” m.in. kolejna katecheza z cyklu „Kocham Kościół”; o prześladowaniu przez SB rodzin ofiar stanu wojennego oraz o nowej płycie Arki Noego. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. refleksję dotyczącą stanu wojennego; materiał poświęcony prezentacji Opus Dei; interesujące zestawienie finansowania Kościoła przez inne państwa Europy (nie wyglądamy tu najciekawiej) oraz omówienie problemów skutków rozwodu dla rozwoju dziecka. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. refleksję nad istotą Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom; opis Weekendu Biblijnego dla lektorów oraz relację z podsumowania prac zespołów synodalnych.

*********************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza Iz 61, 1-2a. 10-11

Duch Pański nade mną,

bo Pan mnie namaścił.

Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,

by opatrywać rany serc złamanych,

by zapowiadać wyzwolenie jeńcom

i więźniom swobodę;

aby obwieszczać rok łaski u Pana.

„Ogromnie się weselę w Panu,

dusza moja raduje się w Bogu moim,

bo mnie przyodział w szaty zbawienia,

okrył mnie płaszczem sprawiedliwości,

jak oblubieńca, który wkłada zawój,

jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.

Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony,

jak ogród rozplenia swe zasiewy,

tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni

sprawiedliwość

i chwalba wobec wszystkich narodów”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.

Wielbi dusza moja Pana,

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,

oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą

wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,

święte jest imię Jego.

A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie

nad tymi, co się Go boją.

Głodnych nasycił dobrami,

a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

pomny na swe miłosierdzie.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan 1 Tes 5,16-24

Bracia:

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański nade mną,

posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana J 1,6-8.19-28

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?”. Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś prorokiem?”. Odparł: „Nie!”. Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?”.

Odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz”. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”. Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: