GLORIA IN EXCELSIS DEO !!!

Szanowni Państwo!!! Drodzy Parafianie!!!

Święta Narodzenia Pańskiego to czas cudu – cudu w naszej relacji z Bogiem i ludźmi. Bóg przyjmując ludzkie ciało oddaje się niejako pod naszą „opiekę”, zawierza nam, proponuje współpracę. Ludzie zaś – ci stojący obok z nas z wigilijnym opłatkiem; ci, dla których te święta bez słowa zamienionego z nami nie mają sensu; ci, którzy przeżywać będą ten czas pełni wzruszenia, radości i wyciszenia; ci wreszcie, którzy szukać będą tego gościnnego „pustego miejsca” – stają się w tym czasie jakby inni: lepsi, radośniejsi, spokojniejsi i wyciszeni. Tak naprawdę to nie oni się jednak zmieniają – to zmienia się nasza „optyka postrzegania”, w której zmysły i emocje ustępują SERCU. Dzięki temu stajemy się bardziej wrażliwi i uważni w dostrzeganiu drugiej osoby i jej potrzeb.

Życzę, aby Światło płynące z Betlejemskiej Groty było umocnieniem w pełnym przeżyciu Tajemnicy Wcielenia; życzę, by te święta były przeżyte „od serca i dla serca”, stając się czasem przeżycia wielkiej radości i ciepła w swoim sercu i we wspólnocie z innymi. Życzę serdecznych, rodzinnych, pełnych Bożego błogosławieństwa i ludzkiej życzliwości Świąt. Życzę także, aby takie ich przeżycie pozostawiło w nas niezatarty ślad, dzięki któremu nadchodzący Nowy Rok 2012 będzie – mimo zapowiadanych komplikacji zewnętrznych – czasem wewnętrznego pokoju i przekładanej na język codzienności miłości oraz pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz sukcesów zawodowych.

Z radosnym GLORIA IN EXCELSIS DEO

proboszcz    ks. Janusz Barski


GLORIA IN EXCELSIS DEO !!!

Wkraczamy w piękny czas Świąt Narodzenia Pańskiego. Życzymy całej wspólnocie parafialnej błogosławionych, radosnych, pełnych ciepła rodzinnych spotkań Świąt. Ciepło i jasność płynące z Betlejemskiej Groty niech będą umocnieniem do przeżywania w świetle Ewangelii Chrystusa każdego dnia nadchodzącego Nowego Roku 2012.

Rada Parafialna, Żywy Różaniec, Rycerstwo Niepokalanej, Parafialny Zespół Synodalny, Parafialne Koło Caritas oraz Schola EDEN


Dodaj komentarz: