Formuła  Sakramentu  Pokuty

 

Dziecko:  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Dziecko:  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz:  Na wieki wieków. Amen.

*   Dziecko:   Jestem uczniem /uczennicą/ klasy ……. , mam …… lat. Ostatnio spowiadałem /-am/ się …. {wymień kiedy}, zadaną pokutę wypełniłem /-am/ {jeżeli nie, to podaj przyczynę}. Obraziłem /-am/ Pana Boga następującymi grzechami:

 

{wyznanie  grzechów}

 

Więcej grzechów  nie  pamiętam,  za  wszystkie serdecznie żałuję i  obiecuję poprawę,  a  Ciebie – Ojcze Duchowny – proszę o  pojednanie  mnie z  Bogiem i Kościołem Świętym.

*   Ksiądz:    Poucza, zadaje pokutę, rozgrzesza.

*   Dziecko:  Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu  /3 razy – uderzając się w pierś/

*   Dziecko:  Kiedy ksiądz mówi: „I ja odpuszczam tobie grzechy

w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” kreślisz znak

Krzyża.

*   Ksiądz:   Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

*   Dziecko:  Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

*   Ksiądz:    Pan odpuścił tobie grzechy,

           idź w pokoju {ksiądz puka}.

*   Dziecko:   Bóg zapłać.

 

 

Moja  pierwsza  spowiedź  święta

 

  • RACHUNEK SUMIENIA
  • ŻAL ZA GRZECHY
  • MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY
  • PRZYSTĄPIENIE DO KONFESJONAŁU:

 

Dziecko:  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Dziecko:  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz:  Na wieki wieków. Amen.

* Dziecko:  Jestem uczniem /uczennicą/ klasy ……. , mam …… lat. Przystępuję po raz pierwszy do spowiedzi świętej. Obraziłem /-am/ Pana Boga następującymi grzechami:

 

{wyznanie  grzechów}

 

Więcej grzechów  nie  pamiętam,  za  wszystkie serdecznie żałuję i  obiecuję poprawę,  a  Ciebie – Ojcze Duchowny – proszę o  pojednanie  mnie z  Bogiem i Kościołem Świętym.

Ksiądz:    Poucza, zadaje pokutę, rozgrzesza.

*  Dziecko:  Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu  /3 razy – uderzając się w pierś/

*  Dziecko:  Kiedy ksiądz mówi: „I ja odpuszczam tobie grzechy

w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” kreślisz znak

Krzyża.

*   Ksiądz:   Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

*   Dziecko:  Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

*   Ksiądz:    Pan odpuścił tobie grzechy,

           idź w pokoju {ksiądz puka}.

*   Dziecko:   Bóg zapłać.