DZ – NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS.

K – Na wieki wieków. Amen.

DZ – W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

JESTEM UCZNIEM (UCZENNICĄ) KLASY III. DO SPOWIEDZI PRZYSTĘPUJĘ PO RAZ PIERWSZY.

 

(od następnej spowiedzi mówisz: OSTATNI RAZ BYŁEM U SPOWIEDZI (mówisz kiedy), POKUTĘ ZADANĄ ODPRAWIŁEM (lub nie i dlaczego), a dalej jest tak samo)

 

OBRAZIŁEM PANA BOGA NASTĘPUJĄCYMI GRZECHAMI…

(wyznajesz swoje grzechy)

WIĘCEJ GRZECHÓW NIE PAMIĘTAM, ZA WSZYSTKIE SERDECZNIE ŻAŁUJĘ I POPRAWĘ OBIECUJĘ, A CIEBIE OJCZE DUCHOWNY PROSZĘ O POKUTĘ I ROZGRZESZENIE.

K – (kapłan rozmawia z Tobą, modli się i udziela rozgrzeszenia)

DZ – W tym czasie żałuj za grzechy, bijąc się w piersi i mówiąc: BOŻE, BĄDŹ MIŁOŚCIW MNIE GRZESZNEMU.

K – „Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

DZ – AMEN

K – Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

DZ – BO JEGO MIŁOSIERDZIE TRWA NA WIEKI.

K – Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju.

DZ – BÓG ZAPŁAĆ.

 

Odchodzisz od konfesjonału, gdy usłyszysz pukanie kapłana. Idziesz przed ołtarz, dziękujesz Bogu za przebaczenie i miłość, odprawiasz pokutę zadaną przez spowiednika (lub nieco później).