Uroczystość Pierwszej Komunii św.

Lubań-Księginki 30.05.2010 roku

A. Obrzędy wstępne

1. Dzieci zbierają się ok. godz. 10:45 w towarzystwie Rodziców przy głównym wejściu do kościoła, ustawiając się w szeregu (twarzą do kościoła – tyłem do Piety) – za dziećmi ustawiają się Rodzice. O godz. 11:00 do zgromadzonych przychodzi, ubrany w szaty liturgiczne, przewodniczący liturgii. Kolejność procesji: turyferarze – krzyż + ceroferariusze – ministrant z wodą święconą i kropidłem – pozostali ministranci.

[!!!!!!!!!] W przypadku deszczu dzieci ustawiają się w kościele przy stopniu twarzami do ławek; Rodzice błogosławią z ławek.

2. Celebrans mówi: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Wszyscy odpowiadają: Na wieki wieków. Amen.

3. Prezbiter mówi: Niech to błogosławieństwo wody i pokropienie nią przypomni tym dzieciom, które dzisiaj po raz pierwszy w pełny sposób będą uczestniczyć we Mszy świętej, a także nam wszystkim, wielką godność przybranych dzieci Bożych.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu.

4. Prezbiter rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosławieństwa:

Panie, Ojcze Święty, Twój Syn nas odkupił, a przez Chrzest obdarzył nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Wejrzyj na nas i spraw, abyśmy pokropieni tą wodą, odnowili się na duchu i służyli Tobie czystym sercem. Przez Chrystusa, Pana naszego. A m e n .

5. Po pokropieniu obecnych wodą święconą celebrans zwraca się do dzieci słowami:

Kochane dzieci, poproście teraz waszych Rodziców o błogosławieństwo.

Do celebransa podchodzą: Szymon Krawczyk, Konrad Rzeszuto i Aneta Przybyła.

Prośba o błogosławieństwo (patrz załącznik nr 1) :

Najdroższa Mamo! Tato kochany!

Prosimy sercem pełnym miłości.

Pobłogosławcie nam w dniu dzisiejszym,

Gdy Jezus w sercach naszych zagości.

Mamusiu droga! Tato kochany!

Uczyń znak krzyża na moim czole,

Bym odtąd zawsze z Chrystusem Panem

Żyła w przyjaźni w domu i w szkole.

Wraz z błogosławieństwem Waszym

Bóg swą łaskę da obficie.

Byśmy odtąd dla Jezusa

Poświęcili swoje życie.

[Dzieci wracają na miejsce. Rodzice stają przed dziećmi i wyciągają ręce]

Ojcowie wyciągają ręce w kierunku swoich dzieci i mówią wspólnie głośno:

Błogosławieństwo twego Ojca niech ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego

i na całej drodze życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Matki wyciągają ręce w kierunku swoich dzieci i mówią wspólnie głośno:

Błogosławieństwo twojej Matki niech idzie z tobą. Maryja, Wspomożycielka Wiernych, niech cię otoczy swoją opieką.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

6. Dzieci wchodzą do kościoła procesjonalnie zajmując wyznaczone miejsca (dwie pierwsze ławki po stronie chrzcielnicy).

7. Podczas wejścia śpiew: „Oto jest dzień”.

8. Podejście do ołtarza, okadzenie i pozdrowienie wiernych [po zakończeniu okadzenia do chrzcielnicy podchodzą dzieci czytające tekst prośby o skupienie i wezwania aktu skruchy: Aneta Przybyła, Adrian Czerwiński – Piotr Szuszkiewicz – Jakub Ociesa. Rodzice – pan Szuszkiewicz i Iwona Przybyła – stają od strony zakrystii]. Rozpoczynają dzieci – Aneta Przybyła (patrz załącznik nr 2) :

Nie jest łatwo myśleć o Tobie, Jezu.

Moja głowa jest już taka przepełniona.

Co może być w tych wszystkich paczkach w domu?

Czy Kasia też dostanie zegarek?

Czy mój wianuszek dobrze leży?

Nie jest łatwo myśleć o Tobie, Jezu.

To przez zdenerwowanie i niepokój.

Babcia płacze ze wzruszenia.

Mam nadzieję, że nie potknę się o długą sukienkę.

Muszę prosto trzymać świecę.

Nie jest łatwo myśleć o Tobie, Jezu.

Pomóż nam się uspokoić,

Ponieważ tylko Ty jesteś ważny,

Ty jesteś i pozostaniesz przy nas,

Kiedy to całe zamieszanie już minie.

Następnie do celebransa zwracają się Rodzice (patrz załącznik nr 2) – słowami własnymi lub korzystając z poniższego :

Przed kilku laty z troską i miłością chrześcijańskich rodziców przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o łaskę, o wiarę. To otrzymane na chrzcie święte Boże życie, chcemy w nich podtrzymywać i rozwijać. Sami jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go całym dziecięcym sercem. Dziś wobec całej zgromadzonej tu rodziny i wspólnoty Kościoła, prosimy Cię, księże proboszczu, abyś w czasie tej uroczystej Mszy świętej udzielił naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy o modlitwę w czasie Najświętszej Ofiary, aby wytrwały w wierze swoich ojców oraz w czystej miłości do Boga i Kościoła.

albo …

Drogi Księże Proboszczu!

Wszystkie swoje rodzicielskie obowiązki podporządkowujemy harmonijnemu rozwojowi naszych dzieci. Nie może w nim zabraknąć rozwoju religijnego. Dlatego, w trosce o ten rozwój, prosimy Cię dziś, abyś udzielił naszym latoroślom sakramentu I Komunii Świętej, aby już odtąd w pełni mogły uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Ze swojej strony dołożyliśmy wszystkich starań, aby nasze dzieci były dobrze przygotowane do przyjęcia Najświętszego Sakramentu. Obiecujemy, że własnym przykładem wspierać będziemy nasze dzieci, aby zawsze były wiernymi świadkami Chrystusa.

Do wszystkich zwraca się celebrans:

Drogie Dzieci! Już nieraz zbierałyście się przy ołtarzu, aby uczestniczyć we Mszy św. Dziś jednak na pewno żywiej biją Wasze serca, bo oto po raz pierwszy możecie uczestniczyć w sposób pełny, doskonały, przyjmując Chrystusa w Komunii św. Zapamiętajcie dobrze, że pełne uczestnictwo we Mszy św. dokonuje się przez przyjęcie Komunii. Wyraźcie wdzięczność za ten wielki dar i powiedzcie Panu Jezusowi, że chcecie Go miłować całym Waszym życiem.

A teraz stańmy przed Nim ze skruchą i wyznajmy to wszystko, co oddziela nas jeszcze od Niego.

9. AKT POKUTY – czytają dzieci: Adrian Czerwiński – Piotr Szuszkiewicz – Jakub Ociesa (patrz załącznik nr 3)

*** Panie! Wszystko, co dobre, otrzymujemy od Ciebie, ale tak często zapominamy o tym. Przepraszamy Cię za zaniedbane modlitwy, opuszczone Msze święte i nabożeństwa; za to, że często nie słuchaliśmy Twoich rad i nakazów. Przepraszamy także za te Msze święte, w czasie których nie umieliśmy uszanować Ciebie i ludzi modlących się razem z nami. Panie, który powiedziałeś: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, ma życie wieczne” – zmiłuj się nad nami…

*** Panie Jezu! Ty nas tak bardzo kochasz i zawsze do nas przychodzisz, ale my pamiętamy tylko o sobie, zapominając o Tobie i innych. Przepraszamy Cię za brak wdzięczności wobec naszych Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców; za nieposłuszeństwa, za niegrzeczne odnoszenie się i za wszystkie wyrządzone innym przykrości. Panie, który wołałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” – zmiłuj się nad nami…

*** Panie Jezu! Ty umarłeś i zmartwychwstałeś, abyśmy mogli żyć z Tobą na co dzień. Przepraszamy za obrażanie Ciebie, ukrytego w innych ludziach; za niezgodę, kłótnie, przezwiska; za wszystkie nasze kaprysy. Który nauczałeś: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego” – zmiłuj się nad nami…

Po odczytaniu wezwań Schola śpiewa: „Panie, zmiłuj się nad nami” (D h G A). W tym czasie dzieci wracają do ławek.

B. LITURGIA SŁOWA

10. Po Kolekcie do lektorium podchodzą Aneta Przybyła i Gabriela Rzeszuto. Przy chrzcielnicy ustawiają się: Monika Piekarska i Ola Trzewik. Aneta odczytuje I czytanie – dołącza do grupy kantorek – psalm – p. Gabriela odczytuje II czytanie; wszyscy odchodzą podczas zakończenia śpiewu ALLELUJA}. ALLELUJA wykonuje Schola, aklamację przed Ewangelią odczytuje: Monika Piekarska {patrz załącznik nr 4}. Po odczytaniu Ewangelii homilia.


11. Po homilii odbywa się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Podczas pieśni „Przychodzisz Panie”, ministranci odpalają

świece od paschału i zanoszą je dzieciom podając je kolejno dzieciom. Celebrans zwraca się do wszystkich:

Drogie dzieci! Zanim podczas tej Mszy świętej przystąpicie do Komunii świętej i przyjmiecie Ciało Pana Jezusa, wyrzeknijcie się zła i grzechu oraz złóżcie wyznanie wiary. Zaraz po Waszym urodzeniu, Rodzice i Chrzestni prosili dla Was o łaskę Chrztu świętego i zobowiązali się, że wychowają Was w wierze i nauczą tak żyć, jak przystoi dzieciom Bożym. Teraz nadeszła chwila, abyście same wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczynicie to przy zapalonej świecy paschalnej, od której kiedyś wasz Ojciec zapalił dla Was świecę chrzcielną.

A zatem pytam Was wszystkich:

Celebrans:

Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i dzieci:

Wyrzekamy się.

Celebrans:

Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

Rodzice i dzieci:

Wyrzekamy się.

Celebrans:

Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Rodzice i dzieci:

Wierzymy.

Celebrans:

Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Rodzice i dzieci:

Wierzymy.

Celebrans:

Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Rodzice i dzieci:

Wierzymy.

Celebrans:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: A m e n .

Podczas śpiewu: „Com przyrzekł Bogu” dzieci gaszą świece – przy stopniu ustawia się grupa Rodziców czytających wezwania modlitwy wiernych: 1.Marta Ociesa – 2.Renata Figurska – 3.Iwona Przybyła – 4.Dariusz Przybyła – 5.Renata Szuszkiewicz – 6.Kamila Krawczyk – 7.Arkadiusz Rzeszuto. Do grupy dołącza Ola Trzewik. Podejście do chrzcielnicy – skłon głowy; Ola ustawia się po stronie chrzcielnicy (mikrofon bezprzewodowy).

MODLITWA POWSZECHNA – Celebrans odczytuje wstęp i zakończenie. Wezwania czytają Rodzice {patrz załącznik nr 5}. Po każdym wezwaniu Natalia prowadzi: „Panie, Ciebie prosimy… Kyrie…”

C. PRZYGOTOWANIE DARÓW

Po 2 wezwaniu modlitwy wiernych przy stoliku z darami ustawiają się dzieci niosące dary: zapalona świeca {Adrian Czerwiński} – chleb i owoce {Jakub Ociesa – Konrad Rzeszuto} – kwiaty {Aneta Przybyła} – puszka {Piotr Szuszkiewicz} – patena z hostią {Szymon Krawczyk}. Podczas procesji Ola Trzewik czyta komentarz {patrz załącznik nr 6}. Po zakończeniu komentarza Ola dołącza do dzieci – skłon głową i odejście do ławek (Ola – do Scholi). Wszyscy śpiewają: „Miłość Twa”.


D. MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Wskazane jest zastosowanie modlitwy eucharystycznej „We Mszach świętych z udziałem dzieci”, s.353*-367*.

„Sanctus” (krzeszowskie) – prowadzi Schola EDEN.


E. OBRZĘDY KOMUNII ŚWIĘTEJ

Po słowach „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…” dzieci podchodzą do ołtarza [po 3 osoby z każdej strony]. Przed „Modlitwą Pańską” prezbiter przewodniczący może wypowiedzieć następującą zachętę:

Pan Jezus polecił nam modlić się o chleb codzienny i o ten chleb, którym jest Jego Ciało. Posłuszni słowom Zbawiciela wołajmy do naszego Ojca jako jedna wielka rodzina Jego dzieci: Ojcze nasz …

Łączymy się uściskiem dłoni. Dzieci pozostają przy ołtarzu do momentu przekazania sobie znaku pokoju.

{W miejsce „Baranku Boży” śpiew: „Przyjdź do nas cicho jak Baranek”}

Podczas „Przyjdź do nas”, po odejściu dzieci do ławek, wyznaczony ministrant ustawia klęcznik. Dzieci podchodzą do klęcznika pojedynczo [PRZYKLĘKANIE !!!], przyjmując Komunię pod dwiema postaciami {przez zanurzenie}. Po przyjęciu Komunii św. odchodzą do ławek – dziękczynienie. Dopiero po zakończeniu przez nie komunikowania (ministrant odnosi klęcznik!!!) do ołtarza podchodzą pozostali uczestnicy liturgii. Śpiewy podczas Komunii:

1. „W kruszynie chleba Panie jesteś”

2. „Ta krew”

3. „Chlebie najcichszy”

4. „Ja spotkam Jezusa”

Dziękczynienie: „Dotknął mnie dziś Pan”


F. DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ

Podczas puryfikacji wszystkie dzieci ustawiają się przed ołtarzem. Modlitwa Post communionem – podziękowania. Po zakończeniu podziękowań pani Beata Kwiecińska podaje dzieciom kwiaty – wręczenie ich Rodzicom.

Podziękowania : Panu Jezusowi {Jakub Ociesa}

Rodzicom {Aneta Przybyła}

Babciom, Dziadkom oraz Rodzicom chrzestnym {Konrad Rzeszuto}

Ks. Andrzejowi {Adrian Czerwiński}

Nauczycielom {Piotr Szuszkiewicz}

Pozostałe {Szymon Krawczyk}

Po zakończeniu podziękowań dzieci wręczają kwiaty Rodzicom; potem ogłoszenia parafialne i błogosławieństwo.

Po przyjęciu błogosławieństwa dzieci śpiewają: „Jesteś radością mojego życia” – w tym czasie kościół opuszczają Rodzice {!!!!!!!!!!!!!!!}. Podczas śpiewu dzieci podchodzą do krzyża, gdzie otrzymują bochenki chleba od celebransa (!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Dzieci wychodzą procesjonalnie – śpiew: „Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu”


Nabożeństwo popołudniowe

{godz.16:15. Dzieci zajmują miejsca w ławkach przed obrazem Matki Bożej}

1. Śpiew na wejście: „Ave Maria”

2. Celebrans udaje się na miejsce przewodniczenia . Pozdrowienie wiernych według uznania, np. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wszyscy: Amen.

Celebrans: Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa, niech będą z wami wszystkimi. Wszyscy: I z duchem twoim.

3. Celebrans odczytuje wprowadzenie do nabożeństwa:

Drogie Dzieci!

Dzisiaj po raz pierwszy wzięłyście pełny udział we Mszy św. Pan Jezus podzielił się z wami swoją miłością. Żyje teraz w waszych sercach. Pragniemy teraz wszyscy podziękować Mu za to zaproszenie na ucztę Bożej miłości – za dar Eucharystii.

Celebrans odmawia modlitwę:

Bądź błogosławiony, Boże wszechmogący, Królu wszechświata, który wezwałeś te dzieci, aby Cię znały, kochały i służyły Tobie. Ty otworzyłeś im szeroko swe miłosierne ramiona. Spraw, aby szły za Tobą i nigdy nie zeszły z drogi prawdy. Daj im ducha modlitwy paschalnej, aby za wszystko potrafiły Cię chwalić i Tobie dziękować. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: A m e n .

4. Po odmówieniu modlitwy i krótkim wprowadzeniu celebransa rozpoczyna się śpiew „Litanii do Matki Boga i ludzi” (prowadzą: nieparzyste: Kasia, Martyna i Magda; parzyste – reszta) prowadzony przez Scholę. Po jej zakończeniu dzieci powtarzają za Anetką Przybyła:

Najświętsza Maryjo Panno! * Przyszliśmy powierzyć Tobie * nas samych* nasze rodziny, * naszych wychowawców i nauczycieli * oraz nasze koleżanki i kolegów. * Przyjęliśmy pierwszy raz * Najświętsze Ciało i Krew * Jezusa Chrystusa, * Twojego Syna. * Mamy więc prawo, * nazywać Cię naszą Matką. * My, dzieci Twoje, * składamy Ci dzisiaj * życie nasze; * opiekuj się nami * jak swoją własnością. * Dopomóż nam * zachować życie Boże * otrzymane na Chrzcie świętym. * Pomnażaj w nas tę miłość, * którą Pan Jezus przyniósł nam * w Komunii świętej. *

Strzeż nas od szatana, * od złych ludzi * i od naszych grzesznych skłonności. * Dopomagaj nam, * o Matko Najświętsza, * byśmy zawsze kochali Pana Jezusa, * Twojego Syna * i często przyjmowali Go * w Komunii świętej. *

Uproś nam, Matko, * naszym Rodzicom * i wszystkim, którzy się nami opiekują, * tę łaskę, * abyśmy kiedyś w niebie * mogli Cię kochać * i sławić na wieki. Amen.

Po odmówieniu Aktu Ofiarowania się Matce Bożej odmawiamy „Pod Twoją obronę” (recytatyw). Po zakończeniu modlitwy śpiew: „Może daleko” . Podczas śpiewu dzieci zapalają świece !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5. Przyrzeczenia I Komunii św. Celebrans zwraca się do dzieci:

Drogie dzieci! Ponieważ mocno wierzymy, że Pan Bóg jest Mądry; od Niego zależy cała nasza przyszłość, i  tak bardzo nas kocha, że dał nam Swojego Syna – dlatego dzisiaj, w dniu Waszego pierwszego pełnego spotkania z Panem Jezusem w  Komunii św. złóżcie Wasze przyrzeczenie. Niech Pan Bóg je przyjmie, a Wasi Rodzice i  wszyscy, którzy będą teraz świadkami jego złożenia, niech stale pomagają Wam dotrzymać słowa, które teraz wypowiecie:

Celebrans: Czy przyrzekasz uczestniczyć regularnie w niedzielnej i świątecznej Mszy św., choćby Cię to nawet dużo kosztowało?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz umacniać swoją wiarę i pogłębiać ją przez udział w  systematycznej katechezie?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz przystępować często do Komunii św., a do Sakramentu Pokuty w każdy pierwszy piątek miesiąca?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz okazywać coraz więcej dobroci słabym, starszym, cierpiącym?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz nie pić alkoholu i nie palić tytoniu, przynajmniej do ukończenia osiemnastego roku życia?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz być posłusznym wobec Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz zawsze i wszędzie świadczyć, że należysz do Jezusa; że jesteś Jego dzieckiem?

Dzieci: Przyrzekam.

Po przyrzeczeniu śpiewamy „Alleluja, Amen, Alleluja”. Dzieci gaszą świece !!!!!!!!!!

6. Poświęcenie obrazków pamiątkowych, książeczek, różańców i dewocjonaliów {KAL, s.489 lub 490}

7. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Śpiew: „Jesteś Królem”

Modlitwa – Błogosławieństwo.

Po błogosławieństwie śpiewamy: „Czarna Madonna”

8. Rozdanie obrazków w kościele. Pamiątkowe zdjęcia grupowe.