Uroczystość  Pierwszej   Komunii  św.

Lubań-Księginki    27.05.2018 roku

 

 1. Obrzędy wstępne 

 

 1. Dzieci zbierają się ok. godz. 10:45 w towarzystwie Rodziców przy głównym wejściu do kościoła, ustawiając się w dwuszeregu – za dziećmi ustawiają się Rodzice. O godz. 11:00  do zgromadzonych przychodzi, ubrany w szaty liturgiczne, przewodniczący liturgii [wyjście środkiem kościoła]. Kolejność procesji: turyferarze – krzyż +  ceroferariusze – ministrant z wodą święconą     i kropidłem – pozostali ministranci.                                       

[!!!!!!!!!] W przypadku deszczu dzieci ustawiają się w kościele na stopniu twarzami do ławek; Rodzice błogosławią przy pierwszej ławce.

 

 1. Celebrans mówi:  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Wszyscy odpowiadają:  Na wieki wieków.  Amen.

 

 1. 3. Po powitaniu do celebransa podchodzą: Hubert Cydzik, Kinga Danielewska, Jakub Zawłocki, Nadia Pilińska.

 

W ten dzień radosny i wielki

tak pięknie ubrani,

licznie tu zgromadzeni

pasterza parafii witamy.

 

Wraz z Tobą Księże chcemy

przeżywać ten dzień tak wielki, jedyny,

chcemy Jezusa radować

przez święte słowa i czyny.

 

Prowadź nas, Księże drogi,

na to spotkanie Pana,

bo dziś nasz dzień szczęśliwy

i wielka łaska nam dana.

 

Dziecko (Nadia):

Zanim pierwszy raz będziemy w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej, prosimy Ciebie,  Księże o błogosławieństwo i wprowadzenie nas w progi naszej świątyni.

 

 1. Prezbiter mówi: Drogie dzieci! Przyjmijcie błogosławieństwo oraz pokropienie poświęconą wodą. Niech to błogosławieństwo wody i pokropienie nią przypomni Wam, a także nam wszystkim, wielką godność przybranych dzieci Bożych.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu.

 

 1. Prezbiter rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosławieństwa:

Panie, Ojcze Święty, Twój Syn nas odkupił, a przez Chrzest obdarzył nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Wejrzyj na nas i spraw, abyśmy pokropieni tą wodą, odnowili się na duchu i służyli Tobie czystym sercem. Przez Chrystusa, Pana naszego.  Wszyscy: A m e n .

 

 

 1. Po pokropieniu obecnych wodą święconą celebrans zwraca się do dzieci słowami:

Kochane dzieci, poproście teraz waszych Rodziców o błogosławieństwo.

 

Do celebransa podchodzą: Kasia Dobrowolska & Krystian Wilczyński.   Prośba o błogosławieństwo:

 

Kochani Rodzice, stoją przed Wami Wasze dzieci.

 

Chrystus powierzył nas Waszej opiece.

Dzięki Tobie Mamusiu i Tatusiu żyje w nas Chrystus,

bo stale powierzaliście nas Bożej opiece,

a Wasze ręce nam błogosławiły.

 

Dziś, przed wejściem do świątyni, prosimy Was:

wyciągnijcie Wasze utrudzone ręce i błogosławcie nam

na ten dzień i całe nasze życie

w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

[Dzieci wracają na miejsce.]

 

Ojcowie wyciągają ręce w kierunku swoich dzieci i mówią wspólnie głośno:

    Błogosławieństwo twego Ojca niech ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego  i na całej drodze życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

Matki wyciągają ręce w kierunku swoich dzieci i mówią wspólnie głośno:

    Błogosławieństwo twojej Matki niech idzie z tobą. Maryja, Wspomożycielka Wiernych,  niech  cię  otoczy  swoją  opieką.   W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

 

 1. Dzieci wchodzą do kościoła procesjonalnie zajmując wyznaczone miejsca (według ustawienia z prób).
   Kasia        Hubert

 

Krystian      Kinga

 

Nadia.        Jakub

 

 

 

 

 1. Podczas wejścia śpiew: „Oto jest dzień” [s.43]

 

 

ołtarz
 • Podejście do ołtarza, okadzenie i pozdrowienie wiernych [podczas okadzenia do chrzcielnicy podchodzą dzieci czytające tekst prośby o skupienie i wezwania aktu pokuty: Jakub Czerwieńczak — Kinga Danielewska — Hubert Cydzik — Kasia Dobrowolska — Krystian Wilczyński — Nadia Pilińska. Rodzice – Paulina i Rafał Sikorscy – stają przy stopniu od strony zakrystii]. Rozpoczynają Rodzice, potem dzieci Jakub – Kinga – Hubert.

 

 

 1. Kapłan zwraca się do Rodziców:

Drodzy Rodzice i Chrzestni! Przyprowadziliście dziś do tej świątyni wasze dzieci. Cała nasza wspólnota w przeżywa bardzo głęboko tę uroczystość. Wystrój świątyni świadczy o doniosłości tej chwili. Pytam Was zatem: Czego oczekujecie od Kościoła Świętego?

 

      PROŚBA RODZICÓW O UDZIELENIE SAKRAMENTU I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Rodzic 1 (Matka):

Czcigodny Księże Proboszczu

Przed laty jak przystało na chrześcijańskich rodziców, przynieśliśmy nasze dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o Chrzest i łaskę wiary. Zobowiązaliśmy się wtedy chronić ten dar, dlatego uczyliśmy nasze dzieci znaku krzyża, jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posłaliśmy je na katechezę, aby lepiej poznały Chrystusa, żyły Jego prawdą, uczyły się służyć Bogu i człowiekowi.

 

Rodzic 2 (Ojciec):

Drogi Księże Proboszczu, dobrze rozumiejąc naszą troskę zawsze nas wspierasz. Dlatego dzisiaj stojąc wraz z dziećmi u stóp ołtarza, wobec zgromadzonej tu wspólnoty, prosimy o udzielenie naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy również o modlitwę w czasie tej Najświętszej Ofiary, aby nasze dzieci wytrwały w wierze i miłości do Boga i wierności Kościołowi świętemu.

 

 

Następnie dzieci czytają tekst prośby o skupienie: Jakub – Kinga – Hubert.  Dziecko:

 

7

Panie Jezu, oto dziś stajemy przed Tobą,

aby przeżyć wyjątkowy dzień w naszym życiu;

dzień umocnienia naszej przyjaźni z Tobą.

Przed wielu laty przez Sakrament Chrztu

8

uczyniłeś nas swoimi dziećmi,

a dziś w swej miłości nakarmisz nas

swoim Boskim Ciałem.

Dziecko :

Pomóż nam, Panie Jezu, abyśmy dziś,

9

jednocząc się z Tobą w sakramencie Eucharystii,

byli Ci wierni i nigdy nie utracili dziecięcej i ufnej miłości.

Błogosław naszym rodzicom i bliskim,

wśród których możemy żyć, uczyć się i kochać.

 

 1. Wprowadzenie celebransa do aktu pokuty.

 

 1. AKT POKUTY  –  czytają dzieci: [Kasia Dobrowolska — Krystian Wilczyński — Nadia Pilińska]

 

10
 • Panie! Wszystko, co dobre, otrzymujemy od Ciebie, ale tak często zapominamy o tym. Przepraszamy Cię za zaniedbane modlitwy, opuszczone Msze święte i nabożeństwa; za to, że często nie słuchaliśmy Twoich rad i nakazów. Przepraszamy także za te Msze święte, w czasie których nie umieliśmy uszanować Ciebie i ludzi modlących się razem z nami. Panie, który powiedziałeś: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, ma życie wieczne” – zmiłuj się nad nami…

 

11
 • Panie Jezu! Ty nas tak bardzo kochasz i zawsze do nas przychodzisz, ale my pamiętamy tylko o sobie, zapominając o Tobie i innych. Przepraszamy Cię za brak wdzięczności wobec naszych Rodziców, Nauczycieli, Katechetów i Wychowawców; za nieposłuszeństwa, za niegrzeczne odnoszenie się                   i za wszystkie wyrządzone innym przykrości. Panie, który wołałeś:  „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”  –  zmiłuj się nad nami…

 

12
 • Panie Jezu! Ty umarłeś i zmartwychwstałeś, abyśmy mogli żyć z Tobą na co dzień. Przepraszamy za obrażanie Ciebie, ukrytego w innych ludziach; za niezgodę, kłótnie, przezwiska; za wszystkie nasze kaprysy. Który nauczałeś:  „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”  –  zmiłuj się nad nami…

 

      Po odczytaniu wezwań Schola śpiewa: „Przepraszam Cię, Boże” [s.43]

 

Nadia       Kasia

 

Kinga       Jakub

      W tym czasie dzieci wracają do ławek.

„Chwała na wysokości Bogu”.

 

 

 

 

B.  LITURGIA  SŁOWA

        ołtarz

 

 

 

 1. Podczas hymnu „Chwała na wysokości Bogu” do lektorium podchodzą Jakub Zawłocki — Kasia Dobrowolska — Nadia Pilińska — Kinga Danielewska (?). Po kolekcie Kasia  odczytuje I czytanie  –  psalm (Nadia – Kasia, Kinga)Jakub odczytuje II czytanie; wszyscy odchodzą podczas śpiewu ALLELUJA}. ALLELUJA wykonuje Schola [s.74].

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

PIERWSZE CZYTANIE
Pwt 4,32-34.39-40

Bóg jest jeden

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz tak powiedział do ludu:
„Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego jak ten lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach?

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY    Ps 47,2-3.6-7.8-9

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33,4-5.6 i 9.18-19.20 i 22

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Przez słowo Pana powstały niebiosa,
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił i wszystko się stało,
sam rozkazał i zaczęło istnieć.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE       Ef 1,17-23

DRUGIE CZYTANIE
Rz 8,14-17

Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze!” Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.
Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ      Mt 28,19.20

Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA    Mt 28,16-20

Zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:

„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Oto słowo Pańskie.

 

 1. Po odczytaniu Ewangelii homilia.

 

 1. Po homilii odbywa się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Podczas pieśni „Duchu Święty, przyjdź” [s.106], ministranci (…………..……………………… ) odpalają świece od paschału i zanoszą je dzieciom podając je kolejno.        Po zapaleniu świec do stopnia podchodzi Jakub Zawłocki  [zajmuje miejsce przy stopniu – twarzą do ołtarza].

 

13

Kiedyś nasi rodzice i rodzice chrzestni podczas naszego chrztu przyrzekali Bogu za nas, że będziemy Go kochać i wiernie mu służyć. Dzisiaj sami chcemy odnowić przyrzeczenia złożone na chrzcie świętym. Na świadków naszych przyrzeczeń bierzemy naszego Księdza Proboszcza, obecnych tu Rodziców i wszystkich tutaj zgromadzonych. O pomoc w dochowaniu obietnicy prosimy Matkę Bożą, naszego Anioła Stróża i Świętych Patronów. Boże nasz, daj nam łaskę, abyśmy tak potrafili żyć, jak uczy Pan Jezus w Ewangelii. Dopomóż nam żyć zawsze         w zjednoczeniu z Tobą i kiedyś chwalić Ciebie na wieki w niebie.

Wszyscy: Amen.                                                            Skłon głowy – Jakub odchodzi do ławki.

 

Celebrans zwraca się do  wszystkich:

 

Celebrans:

Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i dzieci:

Wyrzekamy się.

Celebrans:

Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

Rodzice i dzieci:

Wyrzekamy się.

Celebrans:

Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Rodzice i dzieci:

Wierzymy.

Celebrans:

Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego     i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Rodzice i dzieci:

Wierzymy.

Celebrans:

Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół

Kacper Klukiewicz

 

Jakub Czerwieńczak       Hubert Cydzik

 

p.Jacek Zawłocki        Krystian Wilczyński

 

p.Anna Zawłocka           Jakub Zawłocki

powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie

grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Rodzice i dzieci:

Wierzymy.

 

Celebrans:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie

jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

ołtarz

Wszyscy:  A m e n .

 

 

Podczas śpiewu: „Stoję dziś” [s.193] dzieci gaszą świece (!!!!) – przy stopniu ustawia się grupa osób czytających wezwania modlitwy wiernych: Jakub Zawłocki — Krystian Wilczyński — Hubert Cydzik — Kacper Klukiewicz — Jakub Czerwieńczak — Anna i Jacek Zawłoccy.  Skłon głowy – podejście do chrzcielnicy [Jakub staje z tyłu].

 

 

 

MODLITWA  POWSZECHNA  –  Celebrans odczytuje wstęp i zakończenie. Wezwania czytają pary w kolejności: 1,3. Hubert—Krystian; 2,4,6. Kacper—Jakub; 5. Pp Anna i Jacek Zawłoccy.  Po każdym wezwaniu (para czytających) Schola prowadzi: „Wysłuchaj nas Panie…” [s.2]

 

14

Celebrans:   Przez Jezusa  Chrystusa,  który  z  miłością  przygarniał  ku  sobie dzieci i mówił, że do nich należy Królestwo niebieskie,  zanośmy wspólne błagania do Boga w intencji tych dzieci, przeżywających uroczystość I Komunii świętej oraz w intencjach Kościoła i świata.

 

 1. (chłopiec): Pan Jezus skierował do Świętego Piotra te słowa:

„Ty, jesteś Piotr – Opoka, na tej opoce zbuduję mój Kościół,

a bramy piekielne Go nie przemogą.”

(dziewczynka):   Panie Jezu, modlimy się w intencji Papieża Franciszka prosząc,

                      abyś Go strzegł i ubogacał swoimi darami dla dobra nas

i całego Kościoła świętego.

 

                         Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

 1. (chłopiec): Na Ostatniej Wieczerzy Jezus dzieląc się z Apostołami swoim  Ciałem i Krwią polecił im: To czyńcie na Moją Pamiątkę.”

   (dziewczynka):    Panie Jezu, modlimy się za naszych Biskupów i pasterza

                          naszej parafii, którzy uobecniają Bezkrwawą Ofiarę Chrystusa –

                          spraw, aby byli dla nas drogowskazem, jak dochować

wierności Tobie.

 

                         Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

 1. (chłopiec): Pan Jezus zaprasza: „Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”

    (dziewczynka):   Panie Jezu, modlimy się za naszych rodziców, rodzeństwo,

                          chrzestnych, nauczycieli i katechetów. Umocnij ich, Panie,

Swoim świętym Ciałem w trudnych codziennych obowiązkach

i sam bądź ich pocieszeniem.

 

                         Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

 1. (chłopiec): Pan Jezus dał nam niezwykłą obietnicę: „Kto spożywa Ciało Moje       i Krew Moją pije, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”

    (dziewczynka):   Polecamy Ci, Panie, cały Lud Boży, a w szczególności wiernych naszej parafii, którzy karmią się Twoim Ciałem Eucharystycznym

oraz nowych „gości” zaproszonych do Twojego stołu –

obdarz nas swoim błogosławieństwem.

 

                         Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

 1. (Rodzic 5 – Ojciec): Miłość do najmłodszych Pan Jezus wyraził słowami: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie.”

   (Rodzic 6 – Matka):  Módlmy się za nasze dzieci, przystępujące dziś do Pierwszej Komunii Świętej, aby zawsze wybierały Chrystusa, zachowały czystość swoich serc i dostąpiły kiedyś zaszczytu

                              Uczty Wiecznej z Bogiem.

 

                         Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

 1. (chłopiec): Pan Jezus mówi: „Błogosławieni czystego serca,

albowiem oni Boga oglądać będą.”

   (dziewczynka):  Módlmy się za dzieci, które nie znają Chrystusa

i za te, którym rodzice utrudniają poznanie Go.

Przyjmij ich, Panie, do grona swoich przyjaciół.

 

                         Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

Zakończenie: Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj błagania swoich dzieci i spełnij ich pragnienia, jeśli są zgodne z Twoją świętą wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.  

             Wszyscy:      A m e n .

 

 

 

 

 

 

Laura Sawicka

 

p. Marta Pilińska

 

Nadia Pilińska      Kinga Danielewska

 

p. Anna Zawłocka      p.Jacek Zawłocki

 

p. Dorota Danielewska

 1. PRZYGOTOWANIE DARÓW
Po 3 wezwaniu modlitwy wiernych przy stoliku  z darami ustawiają się dzieci niosące dary: zapalona świeca {p.Dorota Danielewska} – chleb i winogrona {Pp Anna i Jacek Zawłoccy}  – katechizm i zeszyt do religii {Nadia Pilińska – Kinga Danielewska}  – kwiaty {p.Marta Pilińska} – patena z hostią  {Laura Sawicka}. *** Grupa czytająca wezwania schodzi niżej (pozostaje Jakub Zawłocki – przy lektorium); odejście w lewo (do ściany). Procesja dochodzi do pierwszej ławki – Jakub rozpoczyna czytać komentarz – dzieci podchodzą po zakończeniu poszczególnych komentarzy – po przekazaniu darów odchodzą w stronę zakrystii.

 

ŚWIECA — CHLEB I WINOGRONA — KATECHIZM           I ZESZYT DO RELIGII — KWIATY — PATENA Z HOSTIĄ

 

 

ołtarz
15

KOMENTARZ DO DARÓW:

 

 1. Przyjmij, Panie, w symbolu płonącej świecy naszą wdzięczność za otrzymany przed laty Sakrament Chrztu świętego, przez który staliśmy się dziećmi Bożymi. Bądź z nami, by w naszych sercach płonęła gorąca miłość ku Tobie.

 

 1. Przyjmij, Panie, chleb i wino, które za chwilę staną się Twoim Ciałem i Krwią; spraw, aby wszyscy, którzy się Nimi posilą, obudzili w sobie dar męstwa, i z odwagą świadczyli o Chrystusie.

 

 

 1. Przyjmij, Panie, katechizm i zeszyt, jako znak naszej wdzięczności za Twoje błogosławieństwo w nauce i pomóż nam, aby zdobyte na lekcjach religii wiadomości były wciąż żywe w naszych sercach.

 

 1. Przyjmij, Panie, w symbolu kwiatów, naszą wdzięczność za dar życia, za dar naszych kochanych rodziców. Pomóż nam, aby nasze serca były pełne miłości, radości i dobroci; piękne, podobne do kwiatów.

 

 1. Oto hostia, znak Eucharystii i symbol bezgranicznej miłości Jezusa do każdego człowieka. Pomnażaj Panie naszą wzajemną miłość.

 

Razem z tymi darami przyjmij również nasz uśmiech, naszą miłość          i nasze smutki. Wierzymy, że dzięki Twojej łasce staną się „zasługą”   dla naszego zbawienia.

 

Po zakończeniu komentarza Jakub dołącza do stojących przy stopniu i zwraca się w stronę ołtarza – skłon głową i odejście do ławek. Wszyscy śpiewają:  „Ofiaruję Tobie” [s.24] 

Wszyscy siadają (!!!!!!!!!!!!!!!!)

 

 

 

D.  MODLITWA  EUCHARYSTYCZNA

Wskazane jest zastosowanie modlitwy eucharystycznej „We Mszach świętych z udziałem dzieci”,

s.353*-367*.

„Sanctus” krzeszowskie [s.75] – prowadzi Schola.

 

 

 

E.  OBRZĘDY  KOMUNII  ŚWIĘTEJ

Po słowach Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…” dzieci podchodzą do ołtarza. Przed „Modlitwą Pańską” prezbiter przewodniczący może wypowiedzieć  następującą zachętę:

 

Pan Jezus polecił nam modlić się o chleb codzienny i o ten chleb, którym jest Jego Ciało. Posłuszni słowom Zbawiciela wołajmy do naszego Ojca jako jedna wielka rodzina Jego dzieci:  Ojcze nasz …  (s.131)

 

Łączymy się uściskiem dłoni. Dzieci pozostają przy ołtarzu do momentu przekazania sobie znaku pokoju – wspólne odejście       do ławek. Znak pokoju wiernym przekazują: Laura Sawicka – Kacper Klukiewicz [od końca kościoła] oraz Kasia Dobrowolska – Nadia Pilińska  [od początku kościoła].

{ „Baranku Boży e h e” śpiew: Schola — rozpoczynamy dopiero w trakcie powrotu dzieci do ławek}

 

Podczas „Baranku Boży”, po odejściu dzieci do ławek, wyznaczony ministrant (……………………….) ustawia klęcznik. Przed klęcznikiem staje Krystian Wilczyński.  Klękamy – „Oto Chrystus, Baranek Boży” – po odpowiedzi wiernych Krystian wstaje               i czyta komentarz:

 

16

Panie Jezu za chwilę przyjdziesz do mojego serca. Wierzę mocno, że w małej hostii, którą mi kapłan poda Ty jesteś żywy i prawdziwy, Pan mój i najdroższy Przyjaciel. Jestem niegodny abyś wszedł do mojego serca, ale Ty wiesz Jezu jak bardzo cię kocham. Przyjdź, zamieszkaj we mnie i bądź ze mną zawsze.

 

Dzieci podchodzą do klęcznika pojedynczo [PRZYKLĘKANIE !!!], przyjmując Komunię pod dwiema postaciami {przez zanurzenie}.     Po przyjęciu Komunii św. odchodzą do ławek – dziękczynienie. Dopiero po zakończeniu przez nie komunikowania (ministrant odnosi klęcznik!!!) do ołtarza podchodzą pozostali uczestnicy liturgii. Śpiewy podczas Komunii:

 1. „Alleluja” [s.196]
 2. „Ta krew”  [s.29]
 3.  „Jezus zwyciężył”  [s.194]
 4. „Uwielbiam Imię Twoje, Panie” [s.178]

Dziękczynienie:

 

 

 

F.  DZIĘKCZYNIENIE  PO  KOMUNII  ŚWIĘTEJ

Podczas puryfikacji wyznaczone dzieci ustawiają się przed ołtarzem. Modlitwa po komunii – podziękowania dzieci. …………………. wręcza wszystkim kwiaty dla Rodziców – po zakończeniu tekstu dla Rodziców dzieci wręczają je Rodzicom. Powrót przed ołtarz – po podziękowaniu ogólnym wyznaczone dzieci wręczają kwiaty Katechetom [jeśli będą zaproszeni].

 

Hubert

 

Kacper       Jakub

 

Mateusz        Kasia

 

 

Podziękowania :

 

Panu Jezusowi  {Kasia Dobrowolska — Jakub Zawłocki}

Kasia:

Najpiękniejszy to dzień w życiu, dzień niezapomniany

Dzień Pierwszej Komunii Świętej od Boga nam dany.

17

Wszyscy Aniołowie z Nieba dzisiaj się radują,

widząc jak serduszka dzieci wspólnie dziś ślubują:

wiarę, miłość, posłuszeństwo, szczere dobre chęci,

każdy z nas wytrwałej pracy chętnie się poświęci.

ołtarz

Pobłogosław dobry Jezu, dziś nasz wiek dziecięcy.

Nasze myśli, nasze serca i umysł dziecięcy.

 

Jakub:

Dziś do Ciebie Jezu drogi, moje serce tak się rwie,

18

bo w Komunii po raz pierwszy z Tobą zjednoczyło się.

Ty wstąpiłeś w serce moje, więc na zawsze zostań w nim,

ja Ci daję serce moje, chcę być przyjacielem Twym.

Tyś tak dobry, miłosierny, Ty tak kochasz serce me,

ja Ci za to chcę być wierny, ja Cię za to kochać chcę.

 

 

Rodzicom  {Hubert Cydzik}  — wręczenie kwiatów Rodzicom.

Kochani Rodzice!

19

W tym uroczystym dniu Pierwszej Komunii Świętej pragniemy ucałować Wasze ręce i podziękować Wam za dar życia, za wychowanie, za ukazywanie nam Boga i mówienie o Nim. Dziękujemy za miłość, której dowody nieustannie nam okazujecie. Kochana Mamusiu, Kochany Tatusiu! Dziękujemy!

 

Rodzicom chrzestnym  {Kacper Klukiewicz}

20

Drodzy rodzice chrzestni dziękujemy Wam za to, że przyrzekliście Bogu, że będziecie dla nas pierwszym przykładem wiary, miłości i poznania Boga i Jezusa. Niech Bóg da Wam zdrowie i radość, a nagrodą dla Was, niech będą nasze postępy w nauce. Zrobimy wszystko, abyście byli z nas dumni.

Niech Wam Bóg błogosławi na każdy dzień.

 

 

Ogólne {Jakub Czerwieńczak}

W tym dniu radosnym dla nas, chcemy myślą i sercem ogarnąć                   i podziękować:

21

Nauczycielom i Wychowawcom, gościom, którzy przybyli na naszą uroczystość i wszystkim, którzy z nami dzielą radość naszego pierwszego spotkania z żywym Jezusem w Komunii Świętej. Wszystkim modlącym się z nami podczas Mszy Świętej i tym, którzy zasiądą z nami               przy rodzinnym stole. Bóg zapłać!

 

Po zakończeniu podziękowań ogłoszenia parafialne i błogosławieństwo.

 

Po przyjęciu błogosławieństwa dzieci śpiewają:  „Dzisiaj spojrzał na mnie Pan” [s.141] w tym czasie kościół opuszczają Rodzice  {!!!!!!}.

 

Podczas śpiewu celebrans staje przed ołtarzem (pośrodku) – dzieci podchodzą do niego i otrzymują bochenki chleba  (!!!!!!!!!!!!!!!!!)

 

Dzieci wychodzą procesjonalnie – śpiew: „Dotknął mnie dziś Pan” [s.10]

 

Przed kościołem dzieci ustawiają się w dwuszeregu. Celebrans pozdrawia je „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabożeństwo  popołudniowe

{godz.15:45. Dzieci zajmują miejsca w ławkach. Przed ołtarzem przygotowany klęcznik}

 

 

 1. Śpiew na wejście: Matka[s.57]  (Schola)

 

 1. Celebrans udaje się na miejsce przewodniczenia . Pozdrowienie wiernych  według uznania,
 2. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  Wszyscy:  Amen.

    Celebrans:  Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa, niech będą z wami wszystkimi.  Wszyscy:  I z duchem twoim.

 

 1. Celebrans odczytuje wprowadzenie do nabożeństwa:

Drogie  Dzieci!

Dzisiaj po raz pierwszy  wzięłyście  pełny  udział  we  Mszy  św.   Pan Jezus podzielił się z wami swoją miłością. Żyje teraz w waszych sercach. Pragniemy teraz wszyscy podziękować Mu za to zaproszenie na ucztę Bożej miłości – za dar Eucharystii.

    

 

    Celebrans odmawia modlitwę:

Bądź błogosławiony, Boże wszechmogący, Królu wszechświata, który wezwałeś te dzieci, aby Cię znały, kochały i służyły Tobie.  Ty otworzyłeś im szeroko swe miłosierne ramiona. Spraw, aby szły za Tobą i nigdy nie zeszły z drogi prawdy. Daj im ducha modlitwy paschalnej, aby za wszystko potrafiły Cię chwalić i Tobie dziękować. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

      Wszyscy:  A m e n .

 

 

 1. Po odmówieniu modlitwy i krótkim wprowadzeniu celebransa rozpoczyna się śpiew „Litanii do Matki Boga i ludzi” [s.54-55]  (prowadzą: nieparzyste: Martyna, Malwina, Adrian; parzyste –Sandra, Nadia, Amelia, Alicja) prowadzony przez Scholę. Po jej zakończeniu Jakub Zawłocki & Kasia Dobrowolska  podchodzą do obrazu Matki Bożej.            Dzieci powtarzają za Jakubem i Kasią:

 

Najświętsza Maryjo Panno! *  Przyszliśmy powierzyć Tobie nas samych *  nasze rodziny, *  naszych wychowawców i nauczycieli *  oraz nasze koleżanki i kolegów. *  Przyjęliśmy pierwszy raz * Najświętsze Ciało i Krew * Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. *  Mamy więc prawo, nazywać Cię naszą Matką. *  My, dzieci Twoje, *  składamy Ci dzisiaj życie nasze; *  opiekuj się nami jak swoją własnością. *  Dopomóż nam zachować życie Boże * otrzymane na Chrzcie świętym. *  Pomnażaj w nas tę miłość, *  którą Pan Jezus przyniósł nam w Komunii świętej. *

Strzeż nas od szatana, *  od złych ludzi * i od naszych grzesznych skłonności. * Dopomagaj nam, o Matko Najświętsza, *  byśmy zawsze kochali Pana Jezusa, * Twojego Syna *  i często przyjmowali Go w Komunii świętej. *

Uproś nam, Matko, *  naszym Rodzicom * i wszystkim, którzy się nami opiekują, * tę łaskę, * abyśmy kiedyś w niebie mogli Cię kochać * i sławić na wieki.  Amen.

 

Po odmówieniu Aktu Ofiarowania się Matce Bożej odmawiamy „Pod Twoją obronę” (recytatyw). Po zakończeniu modlitwy śpiew: „Nie bój się, wypłyń na głębię” [s.151]Podczas śpiewu dzieci zapalają świece !!!!!!!!

 

 

 1. Przyrzeczenia I Komunii św. Celebrans zwraca się do dzieci:

Drogie dzieci! Ponieważ mocno wierzymy, że Pan Bóg jest Mądry; od Niego zależy cała nasza przyszłość, i  tak bardzo nas kocha, że dał nam Swojego Syna  –  dlatego  dzisiaj,  w dniu  Waszego  pierwszego  pełnego  spotkania z Panem  Jezusem w  Komunii św.  złóżcie  Wasze przyrzeczenie.  Niech Pan Bóg            je  przyjmie, a Wasi  Rodzice i  wszyscy, którzy  będą  teraz świadkami         jego  złożenia,  niech  stale  pomagają  Wam  dotrzymać  słowa, które  teraz wypowiecie:

 

    Celebrans:  Czy przyrzekasz uczestniczyć regularnie w niedzielnej i świątecznej Mszy św., choćby Cię to nawet dużo kosztowało?

   

     Dzieci:     Przyrzekam.

 

 Celebrans: Czy przyrzekasz umacniać swoją wiarę i pogłębiać ją       przez udział w systematycznej katechezie?

 

Dzieci:     Przyrzekam.

 

    Celebrans:  Czy przyrzekasz przystępować często do Komunii św.,         a do Sakramentu Pokuty w każdy pierwszy piątek miesiąca?

   

     Dzieci:     Przyrzekam.

 

Celebrans:  Czy przyrzekasz okazywać coraz więcej dobroci słabym, starszym, cierpiącym?

 

    Dzieci:     Przyrzekam.

 

    Celebrans:  Czy przyrzekasz nie pić alkoholu i nie palić tytoniu, przynajmniej do  ukończenia osiemnastego roku życia?

   

Dzieci:     Przyrzekam.

 

    Celebrans:  Czy przyrzekasz być posłusznym wobec Rodziców, Nauczycieli  i Wychowawców?

   

 Dzieci:     Przyrzekam.

 

    Celebrans:  Czy przyrzekasz zawsze i wszędzie świadczyć,                   że należysz  do Jezusa; że jesteś Jego dzieckiem?

   

Dzieci:     Przyrzekam.

 

Po przyrzeczeniu śpiewamy „Wzywam Cię” [s.17]. Dzieci gaszą świece !!!!!!!!!!

 

 1. Poświęcenie obrazków pamiątkowych, książeczek, różańców i dewocjonaliów {KAL, s.489 lub 490}

 

 1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Śpiew: „Jesteś Królem” [s.17] (Schola)

     Modlitwa – Błogosławieństwo.

Po błogosławieństwie śpiewamy:  „Jezus daje nam zbawienie” [s.86] (Schola)

 

 1. Rozdanie obrazków w kościele. Pamiątkowe zdjęcia grupowe.