ZASADY NASZYCH SPOTKAŃ

*** Podstawą rozpoczęcia przygotowania jest uczestnictwo w katechezie szkolnej [!!!!!!!!!!!]

*** Termin spotkań w roku szkolnym 2021/2022 –3. czwartek miesiąca. Spotkanie rozpoczyna msza św. Raz na kwartał w spotkaniu uczestniczą Rodzice.

*** Msza św. z udziałem kandydatów – godz. 10:00.

*** SUGESTIA: minimum raz w miesiącu odwiedzamy stronę parafialną [BIERZMOWANIE/BIERZMOWANIE 2021-2024] oraz regularnie sprawdzamy ogłoszenia parafialne i aktualności.

*** Spotkania do końca roku szkolnego – raz w miesiącu. Na spotkania przynosimy: indeks, kartkę i długopis.

*** Na spotkanie październikowe dostarczamy kartkę z danymi: imię i nazwisko, miejsce chrztu, telefon kontaktowy z zaznaczeniem, do kogo należy (mama, tato).

*** Akty chrztu spoza parafii proszę dostarczyć do spotkania listopadowego (18.11).

*** Nieobecność Rodzice zgłaszają telefonicznie lub sms-em ks. proboszczowi (+48 792631126). W sytuacji 2. nieobecności nieusprawiedliwionych będę prosił o rozmowę z Rodzicami.

*** Indeksy będą sprawdzane raz na kwartał.

*** Obowiązuje uczestnictwo w 7. nabożeństwach październikowych (w tym 4x uczestniczy cała grupa).

*** W październikowym spotkaniu i mszy uczestniczą Rodzice.

*** W przypadku choroby lub nie podpisania uczestnictwa we mszy św. w innej parafii obecność potwierdza podpisem Rodzic.

*** Spowiedź I-piątkowa: w parafii lub poza nią (potwierdzenie podpisem w indeksie).

*** Do końca roku grupa wchodzi w skład obsługi liturgii słowa w 3 terminach: 21.10, 18.11, 16.12. Od stycznia grupa rozpoczyna obsługę liturgii słowa mszy św. niedzielnych.