Rocznik 2019-2022  — kalendarium spotkań 2020/2021

*** 03.09.2020 roku  [spotkanie organizacyjne – Rodzice]

*** 24.09.2020 roku [przygotowanie do Dnia Papieskiego – Rodzice] Podjęta decyzja o rezygnacji z uczestnictwa młodzieży w tegorocznych obchodach Dnia Papieskiego

*** 15.10.2020 roku  [przygotowanie do „Refleksji Listopadowej” i 11.11Podjęta decyzja o rezygnacji z uczestnictwa młodzieży w tegorocznych obchodach]

*** 19.11.2020 roku

*** 10.12.2020 roku  [podsumowanie – Rodzice]

*** 25.02.2021 roku

*** 18.03.2021 roku  [Rodzice – ustalenie funkcji na Triduum Paschalne*]

*** 22.04.2021 roku

*** 20.05.2021 roku [Ustalenie funkcji na Boże Ciało*]

*** 17.06.2021 roku [podsumowanie – Rodzice]

„*” – zależnie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej

Przypominam:

 • Termin spotkań w roku 2020 –3. czwartek miesiąca (od lutego – 4. czwartek miesiąca). Spotkanie rozpoczyna msza św. Raz na kwartał w spotkaniu uczestniczą Rodzice.
 • Spotkanie kandydatów rozpoczyna msza św.
 • Msza św. z udziałem kandydatów – godz. 10:00.
 • W uzasadnionym przypadku nieobecności kandydata proszę o sygnał od Rodzica (tel. +48 792 631 126) – możliwe są 2 zwolnienia w ciągu roku.
 • W sytuacji 2. nieobecności nieusprawiedliwionych będę prosił o rozmowę z Rodzicami. Trzecia nieobecność nieusprawiedliwiona oznacza rezygnację z udziału w przygotowaniu.
 • Niektóre terminy mogą ulec zmianie – dlatego proponuję wchodzić na stronę parafialną/ogłoszenia.
 • SUGESTIA: minimum raz w miesiącu odwiedzamy stronę parafialną [BIERZMOWANIE/BIERZMOWANIE 2019-2022] oraz regularnie sprawdzamy ogłoszenia parafialne i aktualności.
 • Spotkania do końca roku szkolnego – raz w miesiącu.
 • Indeksy będą sprawdzane raz na kwartał.
 • Obowiązuje uczestnictwo w 7. nabożeństwach październikowych (w tym 4x uczestniczy cała grupa).
 • W przypadku choroby lub nie podpisania uczestnictwa we mszy św. w innej parafii obecność potwierdza podpisem Rodzic.