*** Termin spotkań w roku szkolnym 2015/2016 – pozostaje 2 czwartek miesiąca. Spotkanie rozpoczyna msza św.

Msza św. niedzielna/świąteczna z udziałem kandydatów – godz. 10:00.
*** SUGESTIA: minimum raz w miesiącu odwiedzamy stronę parafialną [BIERZMOWANIE/BIERZMOWANIE 2013-2016] oraz regularnie sprawdzamy ogłoszenia parafialne i aktualności.
*** Spotkania do końca lutego 2016 roku – raz w miesiącu. Na spotkania przynosimy: indeks, kartkę i długopis.
*** Indeksy do wymiany – do niedzieli (20.09).
*** Na niedzielę (20.09) dostarczamy kartkę z danymi: imię i nazwisko, miejsce chrztu, telefon kontaktowy z zaznaczeniem, do kogo należy (mama, tato).
*** Brakujące akty chrztu należy dostarczyć do 1 października.
*** Nieobecność zgłaszamy telefonicznie lub sms-em ks. proboszczowi.
*** Indeksy będą sprawdzane raz na kwartał.
*** Obowiązuje uczestnictwo w 8 nabożeństwach październikowych (w tym 4x uczestniczy cała grupa).
*** W październikowym spotkaniu i mszy (08.10) uczestniczą Rodzice [!!!]
*** W przypadku choroby lub nie podpisania uczestnictwa we mszy św. w innej parafii obecność potwierdza podpisem Rodzic.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/swmaksymilian/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2841