• Termin spotkań w roku szkolnym 2018/2019 –2 czwartek miesiąca. Spotkanie rozpoczyna msza św. Raz na kwartał w spotkaniu uczestniczą Rodzice.
  • Ostateczny termin zapisów kandydatów upływa 01.10.2018 r.
  • Msza św. z udziałem kandydatów – godz. 10:00.
  • SUGESTIA: minimum raz w miesiącu odwiedzamy stronę parafialną [BIERZMOWANIE/BIERZMOWANIE 2018-2021] oraz regularnie sprawdzamy ogłoszenia parafialne i aktualności.
  • Spotkania do końca roku szkolnego – raz w miesiącu. Na spotkania przynosimy: indeks, kartkę i długopis.
  • Na spotkanie październikowe (11.10.2018 roku) dostarczamy kartkę z danymi: imię i nazwisko, miejsce chrztu, telefon kontaktowy z zaznaczeniem, do kogo należy (mama, tato).
  • Brakujące akty chrztu należy dostarczyć do 1 października.
  • Nieobecność Rodzice zgłaszają telefonicznie lub sms-em ks. proboszczowi (+48 792631126). W sytuacji 2. nieobecności nieusprawiedliwionych będę prosił o rozmowę z Rodzicami.
  • Indeksy będą sprawdzane raz na kwartał.
  • Obowiązuje uczestnictwo w 7. nabożeństwach październikowych (w tym 4x uczestniczy cała grupa).
  • W przypadku choroby lub nie podpisania uczestnictwa we mszy św. w innej parafii obecność potwierdza podpisem Rodzic.