W materiale jest trochę chaosu – po części dlatego, że przygotowania przebiegały równolegle na kilku płaszczyznach; po części zaś są pokłosiem działań 3 fotografów. Mam jednak nadzieję, że zdjęcia nie stracą przez to nic na swojej atrakcyjności. ZAPRASZAM!!!

Wizytacja 2009 – przygotowania