Niniejsza zakładka jest poświęcona pracom, dzięki którym nasz kościół sukcesywnie piękniał od wewnątrz. Kreatywność grupy dekoratorskiej pomagała nam lepiej przeżywać wydarzenia roku liturgicznego oraz inicjatywy wewnątrz parafialne.  W ciągu wielu lat zmieniał się skład osobowy – zawsze jednak osoby odpowiedzialne za dekoracje w kościele kreatywnie współpracowały ze sobą oraz z proboszczem parafii.

Za wielką pracę wykonywaną z wielkim oddaniem składam płynące z serca BÓG ZAPŁAĆ        proboszcz  ks. Janusz Barski

 

A teraz czas przedstawić osoby tworzące Parafialną Grupę Dekoratorską.

Paulina Kołodziejczak (2007-

Beata Kwiecińska (2007-

Zbigniew Kwieciński (2007-

Małgorzata Milewska (2009-

Małgorzata Kleszczyńska (2008-

Kazimiera Hałajko (2008-

Krystyna Zakrzewska (2008-

Kamil Glazer (2008-

Krzysztof Turkanik (2008-

Anna Skowron

 

Anna Głowacka (2021-