Kopalnia Bazaltu „Księginki” to instytucja współpracująca nie tylko na płaszczyźnie wsparcia. Tradycją stał się udział proboszcza parafii w spotkaniu opłatkowym wieńczącym rok pracy zakładu. Oto kilka zdjęć z tego spotkania…

Kopalnia Bazaltu 22.12.2009 r.