Przy odgłosach rywalizacji przy „siatce” w drugiej części posesji rozpoczęły się prace związane z modernizacją i poprawą estetyki trawników przed kościołem. W pracach wzięła udział siostra naszego proboszcza, pani Edyta.

Modernizacja terenów zielonych maj 2009 r.