A. Obrzędy wstępne

 

 Dzieci zbierają się w kościele do godz. 9:45. Zajmują pierwsze miejsca {porządek ustalony na próbach}. O godz. 9:50 Jakub Dziechciarz i Krystian Gryglewicz ustawiają się przy ołtarzu (od strony zakrystii). O godz. 9:55 wykonują utwór instrumentalny. O godz.10:00 rozpoczyna się Eucharystia – wejście procesjonalne. Kolejność procesji: turyferarze, krzyż, ceroferariusze, ministrant z wodą święconą i kropidłem, pozostali ministranci, celebrans. Podczas wejścia śpiewamy: „Oto jest dzień” (Schola).

 

 Podczas okadzenia do ołtarza podchodzą: Zosia Undro, Karolina Wiśniowska, Karolina Hajdukiewicz i Laura Krawczyk.

 

 Prezbiter czyni znak krzyża i mówi: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Wszyscy odpowiadają: Na wieki wieków. Amen.

 

 Prośba dzieci:

l. Rok temu przeżywaliśmy najpiękniejszy dzień I Komunii Świętej. Wtedy Pan Jezus pod postacią chleba po raz pierwszy przyszedł do naszych serc. Był to dzień wielkiej radości dla nas, dla naszych rodzin, dla naszej parafii i dla całego Kościoła.

2. Od tego czasu minął już rok, przez który przychodziliśmy przed ołtarz, by przyjąć do swego serca żywego Boga – Jezusa Chrystusa, naszego najlepszego Przyjaciela.

3. Dziś przychodzimy, aby radosnym sercem dziękować Jezusowi za dar Eucharystii dla Kościoła, za dzień naszej I Komunii Świętej, za każdą Komunię świętą, którą przyjęliśmy.

4. Chcemy prosić dziś Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, aby dał nam łaskę wytrwania w wierze aż do śmierci, byśmy żyjąc każdego dnia w obecności Jezusa, stawali się coraz bardziej do Niego podobni.

 

 Podczas recytacji tekstu próśb przy pierwszej ławce ustawiają się w szeregu Wiktoria Pietruszewska, Krystian Gryglewicz & Ola Rybicka – podczas wstępu celebransa grupa podchodzi do stopnia i czeka na Zosię, Karolinę, Laurę i Karolinę. Wspólny skłon:

 

Drogie dzieci!

Rok temu przyjęłyście po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc. Od tamtej chwili miałyście codziennie okazję do odczuwania bliskości Chrystusa w Waszym życiu.

W czasie dzisiejszej Mszy św. pragniemy – wraz z obecnymi tutaj Waszymi Rodzicami i Waszymi Rodzinami – podziękować Bogu za miniony rok; za pierwszy rok łaski Chrystusa ukrytego w Eucha-rystii. Pragniemy prosić, abyście z częstych spotkań z Chrystusem – Dawcą życia wiecznego – czerpały radość, wiarę i nadzieję.

Aby jednak dary te stały się w pełni naszym udziałem, musimy nauczyć się odpowiadać „TAK” Panu Jezusowi w każdej chwili naszego życia. Nie zawsze potrafiliśmy i nie zawsze chcieliśmy to czynić. Dlatego, aby szczerze i z radością zaprosić Pana Jezusa do przyjścia do nas, przeprośmy Go za wszystkie nasze zaniedbania i opuszczenia:

 

 AKT POKUTY – Dzieci ustawiają się przy chrzcielnicy. Po odczytaniu tekstu każde dziecko podchodzi do stolika przy krzyżu i składa swój dar. Potem schodzi przed stopień:

l. Dziecko z łańcuszkiem z medalikiem:

Wiele dzieci nosi łańcuszek z medalikiem, z krzyżykiem, ma to być znak przywiązania do Jezusa. Często przywiązanie to jest zakłócone albo łańcuszki zerwane, a krzyżyk czy medalik jest już tylko ozdobą. Panie, przebacz nam…

Wszyscy: Panie, przebacz nam.

 

2. Dziecko z zegarkiem:

Na przyjaźń z Jezusem muszę znaleźć czas. Często chcę być z moimi przyjaciółmi, rozmawiać z nimi, bawić się. Dla Jezusa znajduję zbyt mało czasu; wolę grać na komputerze, oglądać telewizję albo zajmować się swoimi zainteresowaniami. Panie , przebacz nam…

Wszyscy: Panie, przebacz nam.

3. Dziecko z pudełkiem na prezenty:

Wielokrotnie słyszymy, że małe podarunki podtrzymują przyjaźń, duże prezenty mogą zniszczyć przyjaźń. Jezus chce naszego serca, ale ono jest często zaprzątnięte innymi sprawami. Panie, przebacz nam..

Wszyscy: Panie, przebacz nam.

 

Po odczytaniu wezwań Schola śpiewa: „Panie, zmiłuj się nad nami”. W tym czasie dzieci wracają do ławek.

 

B. Liturgia Słowa

 

 Podczas śpiewu „Chwała na wysokości Bogu” do prezbiterium podchodzą Małgosia Tomaszewska, Martyna Halczuk & Justyna Marciniuk mający czytać lekcje mszalne (stają obok lektorium). Po odśpiewaniu kolekty Małgosia odczytuje I czytanie – psalm – II czytanie (Justynka) – wszyscy odchodzą podczas śpiewu „ALLELUJA” – aklamacja: Monika Piekarska. Homilia.

 

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Po poświęceniu świątyni Salomon tak się modlił: „Cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu, Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na Twe imię (bo będzie słychać o Twoim wielkim imieniu i o Twojej mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu), gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni, Ty w niebie, miejscu Twego przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać.

Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe imię dla nabrania bojaźni przed Tobą za przykładem Twego ludu, Izraela. Niech też wiedzą, że Twoje imię zostało wezwane nad tą świątynią, którą zbudowałem”.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

 

Gdy patrzę na Twoje niebo, * dzieło palców Twoich,

na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:

czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,

czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

 

 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,

uwieńczyłeś go czcią i chwałą.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,

wszystko złożyłeś pod jego stopy:

 

 

Owce i bydło wszelakie,

i dzikie zwierzęta,

ptaki niebieskie i ryby morskie,

wszystko, co szlaki mórz przemierza.

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Początek Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych, i wszyscy bracia, którzy są przy mnie, do Kościołów Galacji:

Nadziwić się nie mogę, że tak szybko chcecie od tego, który was łaską Chrystusa powołał, przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma; są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową.

Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty!

A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.

Oto słowo Boże.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodnego;

każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 

EWANGELIA

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Łk 7,1-10

Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”.

Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: « Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź», a przychodzi; a mojemu słudze: «Zrób to», a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

Oto słowo Pańskie.

 

 

 Po zakończeniu homilii, podczas śpiewu: „Spocznij na nas, Duchu Pana” do dzieci podchodzą ministranci ze świecami zapalonymi od paschału. Po zapaleniu wszystkich świec rozpoczyna się wyznanie wiary.

 

Celebrans: Drogie dzieci! W ważnych chwilach naszego życia wiary wspominamy moment Chrztu świętego – wydarzenia, przez które zostaliśmy włączeni do grona członków Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa.

I dzisiaj, wspominając chwilę przyjęcia po raz pierwszy Ciała Pańskiego, rok temu, pragniemy złożyć nasze wyznanie wiary i odnowić złożone kiedyś przyrzeczenia. Pytam więc Was:

 Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i dzieci: Wyrzekamy się.

 Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Was grzech nie opanował?

Rodzice i dzieci: Wyrzekamy się.

 Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Rodzice i dzieci: Wyrzekamy się.

 

 Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Rodzice i dzieci: Wierzymy.

 Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Rodzice i dzieci: Wierzymy.

 Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Rodzice i dzieci: Wierzymy.

 

 Celebrans:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

 

 Po zakończeniu wyznania wiary podczas śpiewu Scholi: „Może daleko jesteś od Niego” do ołtarza podchodzą Hanna Ruścińska & Jakub Dziechciarz. Odczytują naprzemiennie wezwania przyrzeczeń I Komunii św. Po każdym wezwaniu wszystkie dzieci odpowiadają: PRZYRZEKAMY.

 

 Celebrans:

Drogie dzieci! Rok temu złożyłyście obietnice Panu Jezusowi, czego świadkami byli Wasi Rodzice i Chrzestni. Powtórzcie to Wasze przyrzeczenie raz jeszcze pamiętając, że słowo Przyrzekamy skierowane do Pana Jezusa zobowiązuje nas do ciągłego stawania się lepszym.

 

 Przyrzekamy regularnie uczestniczyć w każdej niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, choćby nas to nawet dużo kosztowało.

Wszyscy: Przyrzekamy.

 

 Przyrzekamy umacniać swoją wiarę i pogłębiać ją przez udział w systematycznej katechezie.

Wszyscy: Przyrzekamy.

 

 Przyrzekamy regularnie i godnie przystępować do Komunii świętej oraz do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Wszyscy: Przyrzekamy.

 

 Przyrzekamy okazywać coraz więcej dobroci słabym, starszym, cierpiącym. Wszyscy: Przyrzekamy.

 

 Przyrzekamy dbać o to, by coraz lepszym było nasze zachowanie w domu, w szkole, w kościele, na podwórku – abyśmy prawdziwie byli dziećmi Bożymi. Wszyscy: Przyrzekamy.

 

 Przyrzekamy nie pić żadnego alkoholu i nie palić tytoniu przynajmniej do ukończenia osiemnastego roku życia.

Wszyscy: Przyrzekamy.

 

 Wiedząc już trochę o szkodliwości narkotyków przyrzekamy unikać wszelkiego z nimi kontaktu. Wszyscy: Przyrzekamy.

 

 Przyrzekamy zachować skromność w naszych słowach i myślach.

Wszyscy: Przyrzekamy.

 

Po zakończeniu GASIMY ŚWIECE !!!!, podczas śpiewu: „Duchu Święty, przyjdź” do stopnia prezbiterium podchodzą osoby czytające modlitwę wiernych: 1.Kamil Wiśniewski; 2.Zosia Undro; 3.Krystian Gryglewicz; 4.Gabrysia Kisłowska; 5.Martyna Halczuk; 6.Laura Krawczyk; 7.Wiktoria Pietruszewska; 8.Kasia Leśniak; 9.Justyna Marciniuk; 10.Cyprian Szpakowski. Od strony zakrystii do dzieci dołączają Rodzice: Danuta Undro—Maciej Dziechciarz. Skłon głowy – podejście do chrzcielnicy.

 

MODLITWA POWSZECHNA – Celebrans odczytuje wstęp i zakończenie. Wezwania czytają pary w kolejności: 1.Kamil—Zosia; 2.Krystian—Gabrysia; 3.Martyna—Laura; 4.Wiktoria—Kasia; 5.p.Maciej—p.Danuta; 6.Cyprian—Justyna. Po każdym wezwaniu (para czytających) Schola prowadzi: „Wysłuchaj nas Panie…”

 

Celebrans: Dziękując Bogu za wielki dar – dar Eucharystii – zanieśmy przed Jego Tron w niebie nasze wspólne prośby, polecając w nich szczególnie przeżywające swoją uroczystość dzieci rocznicowe.

 

1. (chłopiec): Pan Jezus skierował do Świętego Piotra te słowa:

„Ty, jesteś Piotr – Opoka, na tej opoce zbuduję mój Kościół,

a bramy piekielne Go nie przemogą…”

(dziewczynka): Panie Jezu, modlimy się w intencji Papieża Franciszka prosząc, abyś Go strzegł i ubogacał swoimi darami dla dobra nas i całego Kościoła świętego.

 

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

2. (chłopiec): Na Ostatniej Wieczerzy Jezus dzieląc się z Apostołami swoim Ciałem i Krwią polecił im: „To czyńcie na Moją Pamiątkę…”

(dziewczynka): Panie Jezu, modlimy się za naszych Biskupów i pasterza naszej parafii, którzy uobecniają Bezkrwawą Ofiarę Chrystusa –

spraw, aby byli dla nas drogowskazem, jak dochować wierności Tobie.

 

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

3. (chłopiec): Pan Jezus zaprasza: „Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię…”

(dziewczynka): Panie Jezu, modlimy się za naszych rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, nauczycieli i katechetów. Umocnij ich, Panie, Swoim świętym Ciałem w trudnych codziennych obowiązkach i sam bądź ich pocieszeniem.

 

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

4. (chłopiec): Pan Jezus dał nam niezwykłą obietnicę: „Kto spożywa Ciało Moje i Krew Moją pije, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym…”

(dziewczynka): Polecamy Ci, Panie, cały Lud Boży, a w szczególności wiernych naszej parafii, którzy karmią się Twoim Ciałem Eucharystycznym – obdarz nas swoim błogosławieństwem.

 

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

5. (Rodzic 5 – Ojciec): Miłość do najmłodszych Pan Jezus wyraził słowami: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie…”

(Rodzic 6 – Matka): Módlmy się za nasze dzieci, przeżywające Rocznicę I Komunii Świętej, aby zawsze wybierały Chrystusa, zachowały czystość swoich serc i dostąpiły kiedyś zaszczytu uczty wiecznej z Bogiem.

 

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

6. (chłopiec): Pan Jezus mówi: „Błogosławieni czystego serca,

albowiem oni Boga oglądać będą…”

(dziewczynka): Módlmy się za dzieci, które nie znają Chrystusa i za te, którym rodzice utrudniają poznanie Go. Przyjmij ich, Panie, do grona swoich przyjaciół.

 

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

Celebrans: Wszechmogący, wieczny Boże, który sprawiłeś, że otrzymaliśmy godność Twoich przybranych dzieci, wysłuchaj nasze modlitwy i umocnij naszą nadzieję w Zmartwychwstanie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

 

C. PRZYGOTOWANIE DARÓW

 

KOMENTARZ DO DARÓW:

1. Przyjmij, Panie, w symbolu płonącej świecy naszą wdzięczność za otrzymany przed laty Sakrament Chrztu świętego, przez który staliśmy się dziećmi Bożymi. Bądź z nami, by w naszych sercach płonęła gorąca miłość ku Tobie.

2. Przyjmij, Panie, chleb i wino, które za chwilę staną się Twoim Ciałem i Krwią; spraw, aby wszyscy, którzy się Nimi posilą, obudzili w sobie dar męstwa, i z odwagą świadczyli o Chrystusie.

3. Przyjmij, Panie, katechizm i zeszyt, jako znak naszej wdzięczności za Twoje błogosławieństwo w nauce i pomóż nam, aby zdobyte na lekcjach religii wiadomości były wciąż żywe w naszych sercach.

4. Przyjmij, Panie, w symbolu kwiatów, naszą wdzięczność za dar życia, za dar naszych kochanych Rodziców. Pomóż nam, aby nasze serca były pełne miłości, radości i dobroci; piękne, podobne do kwiatów.

5. Oto hostia, znak Eucharystii i symbol bezgranicznej miłości Jezusa do każdego człowieka. Pomnażaj Panie naszą wzajemną miłość.

 

Razem z tymi darami przyjmij również nasz uśmiech, naszą miłość i nasze smutki. Wierzymy, że dzięki Twojej łasce staną się „zasługą” dla naszego zbawienia.

zbawienia.

 

Po zakończeniu komentarza Zosia i Justynka dołączają do stojących przy stopniu i zwraca się w stronę ołtarza – skłon głową i odejście do ławek. Wszyscy śpiewają: „Błogosławię Cię, skało moja”.

Wszyscy siadają (!!!!!!!!!!!!!!!!)

 

 

D. MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Wskazane jest zastosowanie modlitwy eucharystycznej „We Mszach świętych z udziałem dzieci”,

s.353*-367*.

„Sanctus” krzeszowskie – prowadzi Schola EDEN.

 

 

E. OBRZĘDY KOMUNII ŚWIĘTEJ

Po słowach „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…” dzieci podchodzą do ołtarza. Przed „Modlitwą Pańską” prezbiter przewodniczący może wypowiedzieć następującą zachętę:

 

Pan Jezus polecił nam modlić się o chleb codzienny i o ten chleb, którym jest Jego Ciało. Posłuszni słowom Zbawiciela wołajmy do naszego Ojca jako jedna wielka rodzina Jego dzieci: Ojcze nasz … („Mocni w Duchu”)

 

Łączymy się uściskiem dłoni. Dzieci pozostają przy ołtarzu do momentu przekazania sobie znaku pokoju – wspólne odejście do ławek. Znak pokoju wiernym przekazują: Zosia Undro – Małgosia Tomaszewska [od końca kościoła] oraz Weronika Przygoda – Laura Krawczyk [od początku kościoła].

 

Podczas „Przyjdź do nas cicho jak Baranek”, po odejściu dzieci do ławek, wyznaczony ministrant ustawia klęcznik.

Dzieci podchodzą do klęcznika pojedynczo [PRZYKLĘKANIE !!!], przyjmując Komunię pod dwiema postaciami {przez zanurzenie} – w kolejności: dzieci rocznicowe, dorośli. Po przyjęciu Komunii św. odchodzą do ławek – dziękczynienie. Dopiero po zakończeniu przez nie komunikowania (ministrant odnosi klęcznik!!!) do ołtarza podchodzą pozostali uczestnicy liturgii.

 

Śpiewy podczas Komunii:

1. „Bo Pan Bóg nasz”

2. „Jesteśmy piękni”

3. „Ty ukochałeś mnie”

4. Utwór w wykonaniu Hanny Ruścińskiej

 

E. Dziękczynienie po Komunii św.

 

Podczas puryfikacji wszystkie dzieci ustawiają się przed ołtarzem. Po zakończeniu modlitwa po komunii – podziękowania dzieci. Pani Beata wręcza wszystkim kwiaty dla Rodziców/?/ – po zakończeniu tekstu dla Rodziców i piosenki dla nich wręczają je Rodzicom /?/. Powrót przed ołtarz – podziękowanie ogólne.

 

Podziękowanie Panu Jezusowi

(Małgosia Tomaszewska – Jakub Dziechciarz – Karolina Wiśniowska)

Za życie, za dom rodzinny,

za Boga w życia wiośnie

za chleb i rocznicy święto

dzisiaj dziękuję radośnie

Za Tatę ukochanego

i Mamy serce drogie

za lekcje religii, Msze święte

rodzinne życie z Bogiem

 

Dzisiaj dzieciom błogosław

Boże ukryty w Chlebie

na zawsze z nami zostań

proszę Jezu Ciebie.

 

 

Podziękowanie Rodzicom

(Zosia Undro)

Kochani Rodzice!

Za rok cały, za ten dzień

za radość co czujemy

całą siłą młodych tchnień –

my serdecznie dziękujemy.

 

Dziś Tatusiom oraz Mamom

za radosne chwile ślemy

pieśń wdzięczności uskrzydloną

wam – serdecznie dziękujemy!!!

 

 

DZIĘKUJĘ WAM  (piosenka dla Rodziców)

1. Dziś Mamo słyszę serce // bijące w piersi Twej.

Tatusiu, a Twój uśmiech // to jak słoneczny dzień.

Dziś chcę Wam podziękować // za piękne życie swe,

Za radość, którą czuję // w tym uroczystym dniu.

Refren:

Dziękuję Wam, // za radość, za miłość, za ciepło rąk.

Dziękuję Wam, // daliście mi wejść w swego życia krąg.

Za dom do którego się tęskni, // w którym tak dobrze być.

Dziękuję Wam, // dziękuję Wam, // że pozwoliliście mi żyć.

 

2. Za radość z mych narodzin // i do snu kołysanie,

Za trwanie w czas choroby // i w płaczu utulanie.

To wyście pomagali // mi stawiać pierwsze kroki,

z upadku podnosili, // chronili jak swój skarb.

 

3. Za wasze dobre oczy, // biegnące za mną wszędzie,

Za troski i kłopoty // i myśl co ze mną będzie.

To z wami po raz pierwszy // klękałem do pacierza,

To wyście mnie uczyli, // jak wierzyć, kochać, żyć.

 

 

Ogólne {Karolina Hajdukiewicz)

W tym dniu radosnym dla nas, chcemy myślą i sercem ogarnąć i podziękować:

Nauczycielom i Wychowawcom, gościom, którzy przybyli na naszą uroczystość i wszystkim, którzy z nami dzielą radość Rocznicy naszego pierwszego spotkania z żywym Jezusem w Komunii Świętej. Wszystkim modlącym się z nami podczas Mszy Świętej i tym, którzy zasiądą z nami przy rodzinnym stole. Bóg zapłać!

 

 

Po zakończeniu podziękowań ogłoszenia parafialne i błogosławieństwo.

 

Po przyjęciu błogosławieństwa wspólny śpiew „Jezus moim Panem, Życiem i Zmartwychwstaniem” (naprzemiennie: Schola – dzieci)