A. Obrzędy wstępne

** Dzieci zbierają się w kościele do godz. 9:45. Zajmują pierwsze miejsca {porządek ustalony na próbach}. Za nimi zajmują miejsca dzieci I-komunijne [nie należące do Scholi]. O godz.10:00 rozpoczyna się Eucharystia – wejście od zakrystii. Podczas wejścia śpiewamy: „Oto jest dzień” (Schola).
** Podczas okadzenia do ołtarza podchodzą: Dawid Szymko, Bartosz Sołoducha, Malwina Brunatna, Natalia Balicka i Jakub Borowiecki
** Prezbiter czyni znak krzyża i mówi: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
     Wszyscy odpowiadają: Na wieki wieków. Amen.

** Prośba dzieci:
l. Rok temu przeżywaliśmy najpiękniejszy dzień I Komunii Świętej. Wtedy Pan Jezus pod postacią chleba po raz pierwszy przyszedł do naszych serc. Był to dzień wielkiej radości dla nas, dla naszych rodzin, dla naszej parafii i dla całego Kościoła.
2. Od tego czasu minął już rok, przez który przychodziliśmy przed ołtarz, by przyjąć do swego serca żywego Boga – Jezusa Chrystusa, naszego najlepszego Przyjaciela.
3. Dziś przychodzimy, aby radosnym sercem dziękować Jezusowi za dar Eucharystii dla Kościoła, za dzień naszej I Komunii Świętej, za każdą Komunię świętą, którą przyjęliśmy.
4. Chcemy prosić dziś Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, aby dał nam łaskę wytrwania w wierze aż do śmierci, byśmy żyjąc każdego dnia w obecności Jezusa, stawali się coraz bardziej do Niego podobni.

** Po wstępie celebransa do aktu pokuty Jakub Borowiecki, Natalia Balicka i Malwina Brunatna odczytują kolejne wezwania:

Drogie dzieci!
Rok temu przyjęłyście po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc. Od tamtej chwili miałyście codziennie okazję do odczuwania bliskości Chrystusa w Waszym życiu.
W czasie dzisiejszej Mszy św. pragniemy – wraz z obecnymi tutaj Waszymi Rodzicami i Waszymi Rodzinami – podziękować Bogu za miniony rok; za pierwszy rok łaski Chrystusa ukrytego w Eucha-rystii. Pragniemy prosić, abyście z częstych spotkań z Chrystusem – Dawcą życia wiecznego – czerpały radość, wiarę i nadzieję.
Aby jednak dary te stały się w pełni naszym udziałem, musimy nauczyć się odpowiadać „TAK” Panu Jezusowi w każdej chwili naszego życia. Nie zawsze potrafiliśmy i nie zawsze chcieliśmy to czynić. Dlatego, aby szczerze i z radością zaprosić Pana Jezusa do przyjścia do nas, przeprośmy Go za wszystkie nasze zaniedbania i opuszczenia:

** AKT POKUTY – Dzieci stoją przy chrzcielnicy. Po odczytaniu tekstu każde dziecko podchodzi do stolika przy krzyżu i składa swój dar. Potem schodzi przed stopień:
l. Dziecko z łańcuszkiem z medalikiem:
Wiele dzieci nosi łańcuszek z medalikiem, z krzyżykiem, ma to być znak przywiązania do Jezusa. Często przywiązanie to jest zakłócone albo łańcuszki zerwane, a krzyżyk czy medalik jest już tylko ozdobą. Panie, przebacz nam…
Wszyscy: Panie, przebacz nam.

2. Dziecko z zegarkiem:
Na przyjaźń z Jezusem muszę znaleźć czas. Często chcę być z moimi przyjaciółmi, rozmawiać z nimi, bawić się. Dla Jezusa znajduję zbyt mało czasu; wolę grać na komputerze, oglądać telewizję albo zajmować się swoimi zainteresowaniami. Panie , przebacz nam…
Wszyscy: Panie, przebacz nam.
3. Dziecko z pudełkiem na prezenty:
Wielokrotnie słyszymy, że małe podarunki podtrzymują przyjaźń, duże prezenty mogą zniszczyć przyjaźń. Jezus chce naszego serca, ale ono jest często zaprzątnięte innymi sprawami. Panie, przebacz nam..
Wszyscy: Panie, przebacz nam.

Po odczytaniu ostatniego wezwania do stopnia (od strony chrzcielnicy) schodzą Dawid Szymko i Bartosz Sołoducha. Schola śpiewa: „Panie, zmiłuj się nad nami” [s.35]. Skłon głowy i odejście do ławek.

B. Liturgia Słowa

** Podczas śpiewu „Chwała na wysokości Bogu” do prezbiterium podchodzą Dawid Szymko, Malwina Brunatna i Jakub Borowiecki mający czytać lekcje mszalne (stają obok lektorium). Po odśpiewaniu kolekty Dawid odczytuje I czytanie – psalm (Malwina) – II czytanie (Jakub) – „ALLELUJA” – aklamacja: Jakub Borowiecki. Wszyscy odchodzą po odczytaniu aklamacji.

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Rodzaju Rdz 3,9-15

Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?”
On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”.
Rzekł Pan Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?”
Adam odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”.
Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?”
Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”.
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Przez słowo Pana powstały niebiosa,
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił i wszystko się stało,
sam rozkazał i zaczęło istnieć.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

 

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 2 Kor 4,13-5,1

Bracia:
Cieszę się owym duchem wiary, wedle którego napisano: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.
Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.
Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 12,31b-32

Alleluja, alleluja, alleluja

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie.

Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Marka Mk 3,20-35

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem : „Odszedł od zmysłów”.
Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”.
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”.
Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

Oto słowo Pańskie.
** Homilia.
 Po zakończeniu homilii, podczas śpiewu: „Duchu Święty, przyjdź” do dzieci podchodzą ministranci ze świecami zapalonymi od paschału. Po zapaleniu wszystkich świec rozpoczyna się wyznanie wiary.

Celebrans: Drogie dzieci! W ważnych chwilach naszego życia wiary wspominamy moment Chrztu świętego – wydarzenia, przez które zostaliśmy włączeni do grona członków Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa.
I dzisiaj, wspominając chwilę przyjęcia po raz pierwszy Ciała Pańskiego, rok temu, pragniemy złożyć nasze wyznanie wiary i odnowić złożone kiedyś przyrzeczenia. Pytam więc Was:
 Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Rodzice i dzieci: Wyrzekamy się.
 Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Was grzech nie opanował?
Rodzice i dzieci: Wyrzekamy się.
 Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Rodzice i dzieci: Wyrzekamy się.

 Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Rodzice i dzieci: Wierzymy.
 Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Rodzice i dzieci: Wierzymy.
 Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Rodzice i dzieci: Wierzymy.
 Celebrans:
Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.

 Po zakończeniu wyznania wiary podczas śpiewu Scholi: „O Panie mój, Ty wiesz” do ołtarza podchodzą Malwina Brunatna i Igor Pisarski. Odczytują naprzemiennie wezwania przyrzeczeń I Komunii św. Po każdym wezwaniu wszystkie dzieci odpowiadają: PRZYRZEKAMY.
 Celebrans:
Drogie dzieci! Rok temu złożyłyście obietnice Panu Jezusowi, czego świadkami byli Wasi Rodzice i Chrzestni. Powtórzcie to Wasze przyrzeczenie raz jeszcze pamiętając, że słowo Przyrzekamy skierowane do Pana Jezusa zobowiązuje nas do ciągłego stawania się lepszym.

 Przyrzekamy regularnie uczestniczyć w każdej niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, choćby nas to nawet dużo kosztowało.
Wszyscy: Przyrzekamy.

 Przyrzekamy umacniać swoją wiarę i pogłębiać ją przez udział w systematycznej katechezie.
Wszyscy: Przyrzekamy.

 Przyrzekamy regularnie i godnie przystępować do Komunii świętej oraz do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Wszyscy: Przyrzekamy.

 Przyrzekamy okazywać coraz więcej dobroci słabym, starszym, cierpiącym. Wszyscy: Przyrzekamy.

 Przyrzekamy dbać o to, by coraz lepszym było nasze zachowanie w domu, w szkole, w kościele, na podwórku – abyśmy prawdziwie byli dziećmi Bożymi. Wszyscy: Przyrzekamy.

 Przyrzekamy nie pić żadnego alkoholu i nie palić tytoniu przynajmniej do ukończenia osiemnastego roku życia.
Wszyscy: Przyrzekamy.

 Wiedząc już trochę o szkodliwości narkotyków przyrzekamy unikać wszelkiego z nimi kontaktu. Wszyscy: Przyrzekamy.

 Przyrzekamy zachować skromność w naszych słowach i myślach.
Wszyscy: Przyrzekamy.

Po zakończeniu GASIMY ŚWIECE !!!!, podczas śpiewu: „Boża radość” [s.169] do stopnia prezbiterium podchodzą osoby czytające modlitwę wiernych: Jakub Borowiecki, Malwina Brunatna, Dawid Szymko, Natalia Balicka oraz Rodzice: p.Ewelina Szymko i p.Edyta Sołoducha. Skłon głowy – podejście do chrzcielnicy.
MODLITWA POWSZECHNA – Celebrans odczytuje wstęp i zakończenie. Wezwania czytają pary w kolejności: Jakub & Malwina (1,3,6); Dawid & Natalia (2,4),p.Ewelina & p.Edyta (5). Po każdym wezwaniu (para czytających) Schola prowadzi: „Wysłuchaj nas Panie…”

Celebrans: Dziękując Bogu za wielki dar – dar Eucharystii – zanieśmy przed Jego Tron w niebie nasze wspólne prośby, polecając w nich szczególnie przeżywające swoją uroczystość dzieci rocznicowe.

1. (chłopiec): Pan Jezus skierował do Świętego Piotra te słowa:
„Ty, jesteś Piotr – Opoka, na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne Go nie przemogą…”
(dziewczynka): Panie Jezu, modlimy się w intencji Papieża Franciszka prosząc, abyś Go strzegł i ubogacał swoimi darami dla dobra nas i całego Kościoła świętego.

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

2. (chłopiec): Na Ostatniej Wieczerzy Jezus dzieląc się z Apostołami swoim Ciałem i Krwią polecił im: „To czyńcie na Moją Pamiątkę…”
(dziewczynka): Panie Jezu, modlimy się za naszych Biskupów i pasterza naszej parafii, którzy uobecniają Bezkrwawą Ofiarę Chrystusa –
spraw, aby byli dla nas drogowskazem, jak dochować wierności Tobie.

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

3. (chłopiec): Pan Jezus zaprasza: „Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię…”
(dziewczynka): Panie Jezu, modlimy się za naszych rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, nauczycieli i katechetów. Umocnij ich, Panie, Swoim świętym Ciałem w trudnych codziennych obowiązkach i sam bądź ich pocieszeniem.

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

4. (chłopiec): Pan Jezus dał nam niezwykłą obietnicę: „Kto spożywa Ciało Moje i Krew Moją pije, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym…”
(dziewczynka): Polecamy Ci, Panie, cały Lud Boży, a w szczególności wiernych naszej parafii, którzy karmią się Twoim Ciałem Eucharystycznym – obdarz nas swoim błogosławieństwem.

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

5. (Rodzic 5 – Ojciec): Miłość do najmłodszych Pan Jezus wyraził słowami: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie…”
(Rodzic 6 – Matka): Módlmy się za nasze dzieci, przeżywające Rocznicę I Komunii Świętej, aby zawsze wybierały Chrystusa, zachowały czystość swoich serc i dostąpiły kiedyś zaszczytu uczty wiecznej z Bogiem.

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

6. (chłopiec): Pan Jezus mówi: „Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą…”
(dziewczynka): Módlmy się za dzieci, które nie znają Chrystusa i za te, którym rodzice utrudniają poznanie Go. Przyjmij ich, Panie, do grona swoich przyjaciół.

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

Celebrans: Wszechmogący, wieczny Boże, który sprawiłeś, że otrzymaliśmy godność Twoich przybranych dzieci, wysłuchaj nasze modlitwy i umocnij naszą nadzieję w Zmartwychwstanie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
C. PRZYGOTOWANIE DARÓW

Wszyscy śpiewają: „Ofiaruję Tobie Panie mój”.

Wszyscy siadają (!!!!!!!!!!!!!!!!)

D. MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
Wskazane jest zastosowanie modlitwy eucharystycznej „We Mszach świętych z udziałem dzieci”, s.353*-367*.
„Sanctus” D h G A – prowadzi Schola.
E. OBRZĘDY KOMUNII ŚWIĘTEJ
Po słowach „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…” dzieci podchodzą do ołtarza. Przed „Modlitwą Pańską” prezbiter przewodniczący może wypowiedzieć następującą zachętę:

Pan Jezus polecił nam modlić się o chleb codzienny i o ten chleb, którym jest Jego Ciało. Posłuszni słowom Zbawiciela wołajmy do naszego Ojca jako jedna wielka rodzina Jego dzieci: Ojcze nasz … („Mocni w Duchu”)
Łączymy się uściskiem dłoni. Dzieci pozostają przy ołtarzu do momentu przekazania sobie znaku pokoju – wspólne odejście do ławek. Znak pokoju wiernym przekazują: Malwina Brunatna & Jakub Borowiecki [od końca kościoła] oraz Natalia Balicka & Dawid Szymko [od początku kościoła].
Podczas „Przyjdź do nas cicho jak Baranek”, po odejściu dzieci do ławek, wyznaczony ministrant ustawia klęcznik.
Dzieci podchodzą do klęcznika pojedynczo [PRZYKLĘKANIE !!!], przyjmując Komunię pod dwiema postaciami {przez zanurzenie} – w kolejności: dzieci rocznicowe i komunijne. Po przyjęciu Komunii św. odchodzą do ławek – dziękczynienie. Dopiero po zakończeniu przez nie komunikowania (ministrant odnosi klęcznik!!!) do ołtarza podchodzą pozostali uczestnicy liturgii.

Śpiewy podczas Komunii:
1. „Dotknął mnie dziś Pan”
2. „Ta krew”
Dziękczynienie: „Uwielbiam Imię Twoje, Panie”

E. Dziękczynienie po Komunii św.

Podczas puryfikacji przed ołtarzem ustawiają się: Bartosz Sołoducha — Michał Kunka
— Malwina Brunatna — Natalia Balicka — Dawid Szymko.
Po zakończeniu modlitwa po komunii – podziękowania dzieci.
Podziękowanie panu jezusowi
(Bartosz Sołoducha & Michał Kunka)

Za życie, za dom rodzinny,
za Boga w życia wiośnie
za chleb i rocznicy święto
dzisiaj dziękuję radośnie
Za Tatę ukochanego
i Mamy serce drogie
za lekcje religii, Msze święte
rodzinne życie z Bogiem

Dzisiaj dzieciom błogosław
Boże ukryty w Chlebie
na zawsze z nami zostań
proszę Jezu Ciebie.
Podziękowanie rodzicom
(Malwina Brunatna & Natalia Balicka)

Kochani Rodzice!
Za rok cały, za ten dzień
za radość co czujemy
całą siłą młodych tchnień –
my serdecznie dziękujemy.
Dziś Tatusiom oraz Mamom
za radosne chwile ślemy
pieśń wdzięczności uskrzydloną
wam – serdecznie dziękujemy!!!
Ogólne {Dawid Szymko)
W tym dniu radosnym dla nas, chcemy myślą i sercem ogarnąć i podziękować:
Nauczycielom i Wychowawcom, gościom, którzy przybyli na naszą uroczystość i wszystkim, którzy z nami dzielą radość Rocznicy naszego pierwszego spotkania z żywym Jezusem w Komunii Świętej. Wszystkim modlącym się z nami podczas Mszy Świętej i tym, którzy zasiądą z nami przy rodzinnym stole. Bóg zapłać!
Po zakończeniu podziękowań ogłoszenia parafialne i błogosławieństwo.

Po przyjęciu błogosławieństwa wspólny śpiew „Jezus jest Panem, Życiem moim i Zmartwychwstaniem”” (naprzemiennie: Schola – dzieci);

LISTA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W UROCZYSTOŚCI (10 osób):
 Natalia Balicka
 Jakub Borowiecki
 Malwina Brunatna
 Michał Kunka
 Szymon Leśniak
 Igor Pisarski
 Bartosz Sołoducha
 Dawid Szymko