A. Obrzędy wstępne

 

*** Dzieci zbierają się w kościele do godz. 9:45. Zajmują pierwsze miejsca {porządek ustalony na próbach}. O godz.10:00 rozpoczyna się Eucharystia – wejście od zakrystii. Podczas wejścia śpiewamy: „Oto jest dzień” (Schola).

 

*** Podczas okadzenia do ołtarza podchodzą: Konrad Pawlewicz, Wiktoria Faltyn, Jakub Leśniak i Otylia Rybicka.

 

*** Prezbiter czyni znak krzyża i mówi: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

*** Wszyscy odpowiadają: Na wieki wieków. Amen.

 

*** Prośba dzieci:

l. Rok temu przeżywaliśmy najpiękniejszy dzień I Komunii Świętej. Wtedy Pan Jezus pod postacią chleba po raz pierwszy przyszedł do naszych serc. Był to dzień wielkiej radości dla nas, dla naszych rodzin, dla naszej parafii i dla całego Kościoła.

2. Od tego czasu minął już rok, przez który przychodziliśmy przed ołtarz, by przyjąć do swego serca żywego Boga – Jezusa Chrystusa, naszego najlepszego Przyjaciela.

3. Dziś przychodzimy, aby radosnym sercem dziękować Jezusowi za dar Eucharystii dla Kościoła, za dzień naszej I Komunii Świętej, za każdą Komunię świętą, którą przyjęliśmy.

4. Chcemy prosić dziś Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, aby dał nam łaskę wytrwania w wierze aż do śmierci, byśmy żyjąc każdego dnia w obecności Jezusa, stawali się coraz bardziej do Niego podobni.

 

*** Podczas recytacji tekstu próśb przy pierwszej ławce ustawiają się w szeregu Oliwia Janczak, Mateusz Burda & Adrian Kosmalski – podczas wstępu celebransa grupa podchodzi do stopnia i czeka na Konrada, Wiktorię, Jakuba i Otylię. Wspólny skłon:

Drogie dzieci!

Rok temu przyjęłyście po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc. Od tamtej chwili miałyście codziennie okazję do odczuwania bliskości Chrystusa w Waszym życiu.

W czasie dzisiejszej Mszy św. pragniemy – wraz z obecnymi tutaj Waszymi Rodzicami i Waszymi Rodzinami – podziękować Bogu za miniony rok; za pierwszy rok łaski Chrystusa ukrytego w Eucharystii. Pragniemy prosić, abyście z częstych spotkań z Chrystusem – Dawcą życia wiecznego – czerpały radość, wiarę i nadzieję.

Aby jednak dary te stały się w pełni naszym udziałem, musimy nauczyć się odpowiadać „TAK” Panu Jezusowi w każdej chwili naszego życia. Nie zawsze potrafiliśmy i nie zawsze chcieliśmy to czynić. Dlatego, aby szczerze i z radością zaprosić Pana Jezusa do przyjścia do nas, przeprośmy Go za wszystkie nasze zaniedbania i opuszczenia:

 

*** AKT POKUTY – Dzieci ustawiają się przy chrzcielnicy. Po odczytaniu tekstu każde dziecko podchodzi do stolika przy krzyżu i składa swój dar. Potem schodzi przed stopień:

l. Dziecko z łańcuszkiem z medalikiem:

Wiele dzieci nosi łańcuszek z medalikiem, z krzyżykiem, ma to być znak przywiązania do Jezusa. Często przywiązanie to jest zakłócone albo łańcuszki zerwane, a krzyżyk czy medalik jest już tylko ozdobą. Panie, przebacz nam…

Wszyscy: Panie, przebacz nam.

 

2. Dziecko z zegarkiem:

Na przyjaźń z Jezusem muszę znaleźć czas. Często chcę być z moimi przyjaciółmi, rozmawiać z nimi, bawić się. Dla Jezusa znajduję zbyt mało czasu; wolę grać na komputerze, oglądać telewizję albo zajmować się swoimi zainteresowaniami. Panie , przebacz nam…

Wszyscy: Panie, przebacz nam.

3. Dziecko z pudełkiem na prezenty:

Wielokrotnie słyszymy, że małe podarunki podtrzymują przyjaźń, duże prezenty mogą zniszczyć przyjaźń. Jezus chce naszego serca, ale ono jest często zaprzątnięte innymi sprawami. Panie, przebacz nam..

Wszyscy: Panie, przebacz nam.

Po odczytaniu wezwań Schola śpiewa: „Panie, zmiłuj się nad nami”. W tym czasie dzieci wracają do ławek.

 

 

B. Liturgia Słowa

*** Podczas śpiewu „Chwała na wysokości Bogu” do prezbiterium podchodzą Maciej Stępień i Kasia Kłusek mający czytać lekcje mszalne (stają obok lektorium) oraz Otylia Rybicka i Wiktoria Faltyn (psalm – stają obok chrzcielnicy). Po odśpiewaniu kolekty Maciej odczytuje I czytanie – psalm – II czytanie (Kasia) – wszyscy odchodzą podczas śpiewu „ALLELUJA” – aklamacja: Monika Piekarska. Homilia.

 

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Dziejów Apostolskich Dz 1,1-11

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY Ps 47,2-3.6-7.8-9

 

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

 

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,

radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,

bo Pan Najwyższy, straszliwy,

jest wielkim Królem nad całą ziemią.

 

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,

Pan wstępuje przy dźwięku trąby.

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

 

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,

hymn zaśpiewajcie!

Bóg króluje nad narodami,

Bóg zasiada na swym świętym tronie.

 

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan Ef 1,17-23

Bracia:

Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

 

Oto słowo Boże.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 28,19.20

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,

Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 

EWANGELIA

Zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza Mt 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:

„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Oto słowo Pańskie.

 

*** Po zakończeniu homilii, podczas śpiewu: „Wierzę w Ciebie Panie” (zwr. 1-2) do dzieci podchodzą ministranci ze świecami zapalonymi od paschału. Po zapaleniu wszystkich świec rozpoczyna się wyznanie wiary.

 

Celebrans: Drogie dzieci! W ważnych chwilach naszego życia wiary wspominamy moment Chrztu świętego – wydarzenia, przez które zostaliśmy włączeni do grona członków Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa.

I dzisiaj, wspominając chwilę przyjęcia po raz pierwszy Ciała Pańskiego, rok temu, pragniemy złożyć nasze wyznanie wiary i odnowić złożone kiedyś przyrzeczenia. Pytam więc Was:

– Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i dzieci: Wyrzekamy się.

– Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Was grzech nie opanował?

Rodzice i dzieci: Wyrzekamy się.

– Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Rodzice i dzieci: Wyrzekamy się.

– Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Rodzice i dzieci: Wierzymy.

–  Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Rodzice i dzieci: Wierzymy.

–  Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Rodzice i dzieci: Wierzymy.

*** Celebrans: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

 

*** Po zakończeniu wyznania wiary podczas śpiewu Scholi: „O Panie mój, Ty wiesz” do ołtarza podchodzą Kasia Kłusek & Mateusz Burda. Odczytują naprzemiennie wezwania przyrzeczeń I Komunii św. Po każdym wezwaniu wszystkie dzieci odpowiadają: PRZYRZEKAMY.

 

*** Celebrans:

Drogie dzieci! Rok temu złożyłyście obietnice Panu Jezusowi, czego świadkami byli Wasi Rodzice i Chrzestni. Powtórzcie to Wasze przyrzeczenie raz jeszcze pamiętając, że słowo Przyrzekamy skierowane do Pana Jezusa zobowiązuje nas do ciągłego stawania się lepszym.


– Przyrzekamy regularnie uczestniczyć w każdej niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, choćby nas to nawet dużo kosztowało.

Wszyscy: Przyrzekamy.

 

–  Przyrzekamy umacniać swoją wiarę i pogłębiać ją przez udział w systematycznej katechezie.

Wszyscy: Przyrzekamy.

 

– Przyrzekamy regularnie i godnie przystępować do Komunii świętej oraz do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Wszyscy: Przyrzekamy.

 

– Przyrzekamy okazywać coraz więcej dobroci słabym, starszym, cierpiącym.

Wszyscy: Przyrzekamy.

 

– Przyrzekamy dbać o to, by coraz lepszym było nasze zachowanie w domu, w szkole, w kościele, na podwórku – abyśmy prawdziwie byli dziećmi Bożymi.

Wszyscy: Przyrzekamy.

 

– Przyrzekamy nie pić żadnego alkoholu i nie palić tytoniu przynajmniej do ukończenia osiemnastego roku życia.

Wszyscy: Przyrzekamy.

 

–  Wiedząc już trochę o szkodliwości narkotyków przyrzekamy unikać wszelkiego z nimi kontaktu.

Wszyscy: Przyrzekamy.

 

– Przyrzekamy zachować skromność w naszych słowach i myślach.

Wszyscy: Przyrzekamy.

 

Po zakończeniu GASIMY ŚWIECE !!!!, podczas śpiewu: „Duchu Święty, przyjdź” do stopnia prezbiterium podchodzą osoby czytające modlitwę wiernych: Adrian Kosmalski; Otylia Rybicka; Jakub Lesniak; Oliwia Janczak. Od strony zakrystii do dzieci dołączają Rodzice: p.Marta Stępień; p.Anna Pawlewicz. Skłon głowy – podejście do chrzcielnicy.

 

MODLITWA POWSZECHNA – Celebrans odczytuje wstęp i zakończenie. Wezwania czytają pary w kolejności: 1.Adrian—Otylia; 2.Jakub—Oliwia; 3.Adrian—Otylia; 4.Jakub—Oliwia; 5.p.Marta—p.Anna; 6.Jakub—Oliwia.. Po każdym wezwaniu (para czytających) Schola prowadzi: „Wysłuchaj nas Panie…”

 

Celebrans: Dziękując Bogu za wielki dar – dar Eucharystii – zanieśmy przed Jego Tron w niebie nasze wspólne prośby, polecając w nich szczególnie przeżywające swoją uroczystość dzieci rocznicowe.

 

1. (chłopiec): Pan Jezus skierował do Świętego Piotra te słowa:

„Ty, jesteś Piotr – Opoka, na tej opoce zbuduję mój Kościół,

a bramy piekielne Go nie przemogą…”

(dziewczynka): Panie Jezu, modlimy się w intencji Papieża Franciszka prosząc, abyś Go strzegł i ubogacał swoimi darami dla dobra nas i całego Kościoła świętego.

 

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

2. (chłopiec): Na Ostatniej Wieczerzy Jezus dzieląc się z Apostołami swoim Ciałem i Krwią polecił im: „To czyńcie na Moją Pamiątkę…”

(dziewczynka): Panie Jezu, modlimy się za naszych Biskupów i pasterza naszej parafii, którzy uobecniają Bezkrwawą Ofiarę Chrystusa –

spraw, aby byli dla nas drogowskazem, jak dochować wierności Tobie.

 

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

3. (chłopiec): Pan Jezus zaprasza: „Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię…”

(dziewczynka): Panie Jezu, modlimy się za naszych rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, nauczycieli i katechetów. Umocnij ich, Panie, Swoim świętym Ciałem w trudnych codziennych obowiązkach i sam bądź ich pocieszeniem.

 

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

4. (chłopiec): Pan Jezus dał nam niezwykłą obietnicę: „Kto spożywa Ciało Moje i Krew Moją pije, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym…”

(dziewczynka): Polecamy Ci, Panie, cały Lud Boży, a w szczególności wiernych naszej parafii, którzy karmią się Twoim Ciałem Eucharystycznym – obdarz nas swoim błogosławieństwem.

 

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

5. (Rodzic 5 – Ojciec): Miłość do najmłodszych Pan Jezus wyraził słowami: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie…”

(Rodzic 6 – Matka): Módlmy się za nasze dzieci, przeżywające Rocznicę I Komunii Świętej, aby zawsze wybierały Chrystusa, zachowały czystość swoich serc i dostąpiły kiedyś zaszczytu uczty wiecznej z Bogiem.

 

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

6. (chłopiec): Pan Jezus mówi: „Błogosławieni czystego serca,

albowiem oni Boga oglądać będą…”

(dziewczynka): Módlmy się za dzieci, które nie znają Chrystusa i za te, którym rodzice utrudniają poznanie Go. Przyjmij ich, Panie, do grona swoich przyjaciół.

 

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

Celebrans: Wszechmogący, wieczny Boże, który sprawiłeś, że otrzymaliśmy godność Twoich przybranych dzieci, wysłuchaj nasze modlitwy i umocnij naszą nadzieję w Zmartwychwstanie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

 

C. PRZYGOTOWANIE DARÓW

 

Wszyscy śpiewają: „Ofiaruję Tobie Panie mój”.

Wszyscy siadają (!!!!!!!!!!!!!!!!)

 

 

D. MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Wskazane jest zastosowanie modlitwy eucharystycznej „We Mszach świętych z udziałem dzieci”, s.353*-367*.

„Sanctus” D h G A – prowadzi Schola EDEN.

 

 

E. OBRZĘDY KOMUNII ŚWIĘTEJ

Po słowach „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…” dzieci podchodzą do ołtarza. Przed „Modlitwą Pańską” prezbiter przewodniczący może wypowiedzieć następującą zachętę:

 

Pan Jezus polecił nam modlić się o chleb codzienny i o ten chleb, którym jest Jego Ciało. Posłuszni słowom Zbawiciela wołajmy do naszego Ojca jako jedna wielka rodzina Jego dzieci: Ojcze nasz … („Mocni w Duchu”)

 

Łączymy się uściskiem dłoni. Dzieci pozostają przy ołtarzu do momentu przekazania sobie znaku pokoju – wspólne odejście do ławek. Znak pokoju wiernym przekazują: Paweł Wiśniewski & Oliwia Janczak [od końca kościoła] oraz Wiktoria Faltyn & Jakub Leśniak [od początku kościoła].

 

Podczas „Przyjdź do nas cicho jak Baranek”, po odejściu dzieci do ławek, wyznaczony ministrant ustawia klęcznik.

Dzieci podchodzą do klęcznika pojedynczo [PRZYKLĘKANIE !!!], przyjmując Komunię pod dwiema postaciami {przez zanurzenie} – w kolejności: dzieci rocznicowe, dorośli. Po przyjęciu Komunii św. odchodzą do ławek – dziękczynienie. Dopiero po zakończeniu przez nie komunikowania (ministrant odnosi klęcznik!!!) do ołtarza podchodzą pozostali uczestnicy liturgii.

 

Śpiewy podczas Komunii:

1. „Dzielmy się wiarą jak chlebem”

2. „Ta krew”

3. „Pan jest Pasterzem moim”

Dziękczynienie: „Dotknął mnie dziś Pan”

 

E. Dziękczynienie po Komunii św.

Podczas puryfikacji przed ołtarzem ustawiają się: Kasia Kłusek — Maciej Stępień — Otylia Rybicka — Jakub Leśniak — Wiktoria Faltyn. Po zakończeniu modlitwa po komunii – podziękowania dzieci.

 

Podziękowanie Panu Jezusowi    (Kasia Kłusek — Maciek Stępień)

 

Za życie, za dom rodzinny,

za Boga w życia wiośnie

za chleb i rocznicy święto

dzisiaj dziękuję radośnie

Za Tatę ukochanego

i Mamy serce drogie

za lekcje religii, Msze święte

rodzinne życie z Bogiem

 

Dzisiaj dzieciom błogosław

Boże ukryty w Chlebie

na zawsze z nami zostań

proszę Jezu Ciebie.

 

 

Podziękowanie Rodzicom  (Jakub Leśniak — Otylia Rybicka)

 

Kochani Rodzice!

Za rok cały, za ten dzień

za radość co czujemy

całą siłą młodych tchnień –

my serdecznie dziękujemy.

 

 

Dziś Tatusiom oraz Mamom

za radosne chwile ślemy

pieśń wdzięczności uskrzydloną

wam – serdecznie dziękujemy!!!

 

 

Ogólne {Wiktoria Faltyn)

W tym dniu radosnym dla nas, chcemy myślą i sercem ogarnąć i podziękować:

Nauczycielom i Wychowawcom, gościom, którzy przybyli na naszą uroczystość i wszystkim, którzy z nami dzielą radość Rocznicy naszego pierwszego spotkania z żywym Jezusem w Komunii Świętej. Wszystkim modlącym się z nami podczas Mszy Świętej i tym, którzy zasiądą z nami przy rodzinnym stole. Bóg zapłać!

 

Po zakończeniu podziękowań ogłoszenia parafialne i błogosławieństwo.

 

Po przyjęciu błogosławieństwa wspólny śpiew „Jezus moim Panem, Życiem i Zmartwychwstaniem” (naprzemiennie: Schola – dzieci).