Sprawozdanie z działalności Parafialnej Scholi

Dziecięco-Młodzieżowej EDEN działającej przy parafii

św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu-Księginkach

lit19Ekscelencjo! Czcigodny Księże Biskupie!

Dziecięco-Młodzieżowa Schola EDEN, którą mam przyjemność reprezentować, została założona na początku września 2007 roku przez obecnego proboszcza, ks. Janusza Barskiego. Liczy obecnie 13 osób – w tym 11 wokalistek i dwie osoby wspierające grą na gitarze, pełniące jednocześnie funkcje zarządu Scholi (Natalia Jackiewicz i Ola Malamis). Jej podstawowym zadaniem miała być muzyczna oprawa niedzielnych i świątecznych Mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży. Pierwsze miesiące były czasem „docierania się” naszej grupy – w czym wielką pomocą były dwa wyjazdy plenerowe, w których wielką pomoc okazali nam nasi Rodzice.

Od listopada 2007 roku Schola stała się stałym elementem życia naszej parafii – podkreśleniem tego było uroczyste świętowanie uroczystości św. Cecylii – patronki śpiewu kościelnego.

Oprócz zadania podstawowego Schola brała także czynny udział w uroczystościach o charakterze religijno-patriotycznym (Refleksja Listopadowa; Dzień Papieski; Rocznica śmierci papieża Jana Pawła II; Święto Niepodległości) i integrującym naszą wspólnotę parafialną (Festyn Parafialny; Festyn Dziecięcy; spotkania ze św. Mikołajem; uroczyste zakończenie roku katechetycznego na terenie parafii). Ponadto nasza grupa brała czynny udział w liturgii Bożego Narodzenia i Triduum Paschalnego (m.in. dając koncerty kolęd i pastorałek oraz oprawiając muzycznie liturgię Wielkiego Czwartku i Wigilii Paschalnej oraz Niedzieli Zmartwychwstania). Tradycją stało się także uroczyste świętowanie wspomnienia św. Cecylii, spotkania opłatkowego i wielkanocnego.

lit42W roku 2009 nasza grupa po raz pierwszy reprezentowała parafię na szerszym forum – zajmując I miejsce podczas VI lubańskiego Sacro Songu (18.04.2009 r.).

Staramy się służyć i jednocześnie przeżywać radość ze wspólnego śpiewu. Nasze spotkania nie ograniczają się tylko do prób – w ciągu 3 lat istnienia przeżyliśmy 10 wyjazdów plenerowych i 2 koncerty promujące nasze nowości. Część Scholi wzięła udział w dwóch zimowiskach, które odbyły się w Ściegnach koło Karpacza. Aktywnie współpracujemy (także na płaszczyźnie sportowej) z naszymi kolegami z Liturgicznej Służby Ołtarza oraz bierzemy udział w niektórych inicjatywach parafialnej świetlicy środowiskowej.

Nasze istnienie i sukcesy są efektem konsekwentnej pracy, wspieranej przez naszych najbliższych. W tym miejscu pragniemy więc podziękować naszym kochanym Rodzicom i wszystkim, dzięki którym wierzymy, że „kto śpiewa, ten dwa razy się modli”.   NATALIA JACKIEWICZ

lit44lit45lit46lit50lit59