Tym, którzy czasem tak źle mówią o polskiej młodzieży, dedykuję ten materiał, który powstał podczas wigilijnego przedstawienia, zaprezentowanego przez uzdolnioną młodzież Gimnazjum nr 1 w Lubaniu. Młodzieży i Nauczycielom gratuluję, a zainteresowanych zapraszam do obejrzenia prezentacji  ks. Janusz

Wigilia w Gimnazjum 22.12.2010 r.