Znajdź stronę: www.wiara.pl

Zaznacz myszką zakładkę: „Na niedziele i uroczystości”

 

Z kalendarza wybierz potrzebną datę [tutaj 15.09.2019 r.]

 

W zakładce pośrodku strony wybierz opcję: „Pełny tekst czytań”

 

Uruchom opcję: „Liturgia Słowa według starego lekcjonarza”

 

Skorzystaj z umieszczonych tekstów przygotowując się do obsługi liturgii słowa w parafii