SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
I GRUPY STOWARZYSZENIA MI II
PRZY PARAFII ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE W LUBANIU-KSIĘGINKACH
OD MOMENTU POWSTANIA (2002 r.) DO ROKU 2008

Powstanie Rycerstwa Niepokalanej w parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu-Księginkach nastąpiło w dniu 14 września 2002 roku podczas pielgrzymki do Niepokalanowa. Założycielami grupy byli proboszcz parafii ks. Jerzy Jerka i pan Marian Kwieciński. Do grupy zapisało się początkowo 21 osób – grupa ta systematycznie się powiększała o kolejnych członków.
Po roku czasu, tj. 8 listopada 2003 roku powstało Stowarzyszenie MI II przy tej samej parafii. W tym dniu odbyły się wybory samorządu, na które zaproszono O. Krystiana Żmudę, asystenta Rycerstwa Niepokalanej Krakowskiej Prowincji OO Franciszkanów.
Zebranie rozpoczęto modlitwą do Ducha Świętego, którą poprowadził O. Krystian, prosząc o światło w wyborach. Uprawnionych do głosowania było 29 członków MI II. W wyborach wzięło udział 27 członków grupy. W wyniku głosowania prezesem wybrany został pan Marian Kwieciński, wiceprezesem – pani Kazimiera Hałajko.
Protokół z wyborów otrzymali:
1. Centrum Narodowe Stowarzyszenia „Rycerstwa Niepokalanej” w Niepokalanowie – O. Stanisław Maria Piętka.
2. Asystent Rycerstwa Niepokalanej Krakowskiej Prowincji O.O. Franciszkanów w Oświęcimiu-Harmężach – O. Krystian Żmuda.
3. Duszpasterstwo parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu-Księginkach – proboszcz parafii, ks. Jerzy Jerka.
Stowarzyszenie działało prężnie organizując pielgrzymki do Niepokalanowa, Lichenia, Częstochowy, Krakowa-Łagiewnik, Oświęcimia i Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Krzeszowa. Prezes wraz z członkami Stowarzyszenia uczestniczyli w zjazdach do Niepokalanowa wiosną i jesienią każdego roku.
Prezes, p. Marian Kwieciński, sprowadził do parafii z Niepokalanowa relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbe. Uroczystość intronizacji relikwii w parafii odbyła się 8 grudnia 2004 roku. Poprzedziły ją 3-dniowe rekolekcje, które poprowadził O. Mirosław Buczko – franciszkanin z Niepokalanowa.
Podczas spotkania Stowarzyszenia „Rycerstwa Niepokalanej” w dniu 4 kwietnia 2005 roku wybrano delegata na III Zgromadzenie Narodowe Stowarzyszenia (wybory krajowe, które odbyły się w dniach 08-10.04.2005 roku) – został nim p. Jan Skotnicki.
Po ciężkiej chorobie, w dniu 29 czerwca 2005 roku, odszedł do Pana prezes Marian Kwieciński. Przez blisko 6 miesięcy jego funkcję pełniła dotychczasowa wiceprezes. W dniu 8 grudnia 2005 roku odbyły się wybory na stanowisko prezesa grupy. W głosowaniu wzięło udział 30 członków Stowarzyszenia MI II. Uprawnionych do głosowania były 24 osoby. Godnością Prezesa Stowarzyszenia została obdarowana p. Kazimiera Hałajko zaś wiceprezesem został mianowany p. Marian Sokołowski.
Spotkania Stowarzyszenia MI II odbywają się regularnie raz w miesiącu, w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Rozpoczyna je za każdym razem wieczorna Eucharystia. Wspólnotowość grupy wzmacniają także spotkania okolicznościowe: wspólna wigilia, spotkania wielkanocne oraz wspólne wyjazdy do grup Stowarzyszeń Rycerstwa Niepokalanej w innych parafiach.
Stowarzyszenie MI bierze czynny udział w organizowaniu pomocy festynów parafialnych i odpustów, uroczystości lokalnych jak spotkanie ze św. Mikołajem czy festyn dziecięcy.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/swmaksymilian/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2841