Pełny opis uroczystości odpustowej został zamieszczony W TYM MIEJSCU

Odpust 2015