„Różaniec za Ojczyznę” – kolejne misterium modlitewne, przedstawione przez naszą Młodzież. Była modlitwa, śpiew i symbolika światła. Aż trudno było „powracać do codzienności” – wykonawcom DZIĘKUJEMY!!!

Różaniec za Ojczyznę 11.11.2008 r.