14. niedziela zwykła 07.07.2024 roku

*** Przeżywamy 14. niedzielę zwykłą. Msze Św. o godz. 8:30 i 11:00. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej Mszy Św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Liturgiczne kalendarium tygodnia:

— poniedziałek (08.07) — św. Jana z Dukli, prezbitera

— czwartek (11.07) — św. Benedykta, opata, patrona Europy (święto)

— piątek (12.07) — św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

— sobota (13.07) — św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

 

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

 

*** Przypominam o wakacyjno-urlopowym porządku liturgii tygodnia:

— Msze Św. w środę, piątek i 1. soboty miesiąca;

— Do września zostaje zawieszona piątkowa adoracja Najświętszego Sakramentu (za wyjątkiem 1. piątków miesiąca).

*** Przygotowane są specjalne rekolekcje przeznaczone dla rodziców, którzy cierpią z powodu dramatu śmierci dziecka. Ten ból dotyczy wielu z nas. Jeśli ktoś z rodziców szuka pomocy w przejściu przez najtrudniejszy chyba etap w życiu, to warto zgłosić się na te rekolekcje, zatytułowane: „Ja jestem z wami”. Odbędą się one w Legnicy, w Domu Słowa na ul. Jana Pawła II 1, w dniach 20-22.09.2024 r. Numer telefonu oraz adres email, pod który można się zgłaszać, znajdują się na plakacie umieszczonym w wejściu głównym kościoła.

*** Trwa zbiórka ofiar na pokrycie kosztów zakupu opału na sezon grzewczy 2024/2025.

*** Zachęcam do zamawiania intencji Mszy Św. za żywych i umarłych. Nie marnujmy okazji do złożenia Najświętszej Ofiary w różnych intencjach.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

INTENCJE MSZALNE  07-14..07.2024 roku

14. niedziela zwykła   07.07.2024 roku       
8:30 W intencji Bogu wiadomej
11:00 O Boże błogosławieństwo dla Franciszki Karolkiewicz (80. rocznica urodzin)
 

Środa  10.07.2024 r.  

17:00 ++ Zofia, Edward i Stanisław
 

Piątek   12.07.2024 r.  św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

15. niedziela zwykła   14.07.2024 roku       

8:30 + Krzysztof Glazer (12. rocznica śmierci); ++ z Rodziny Glazer i Grzybowskich
11:00 W intencji Bogu wiadomej

PIERWSZE CZYTANIE
Ez 2,2-5

Powołanie proroka

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi:

„Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwiali. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: «Tak mówi Pan Bóg». A oni czy usłuchają, czy nie, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich”.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 123,1-2a.2bcd.3-4

Refren: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.

Do Ciebie wznoszę oczy,
który mieszkasz w niebie.
Jak oczy sług są zwrócone
na ręce ich panów.

Jak oczy służebnicy
na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,
dopóki nie zmiłuje się nad nami.

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie,
bo mamy już dosyć pogardy.
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona
szyderstwem zarozumialców i pogardą pysznych.

 

 

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 12,7-10

Paweł chełpi się ze swoich słabości

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”.

Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

Oto słowo Boże.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 4,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański spoczywa na Mnie,
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 

EWANGELIA
Mk 6,1-6

Jezus nieprzyjęty w Nazarecie

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze.

A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim.

A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Oto słowo Pańskie.

 

 

Dodaj komentarz: