26. niedziela zwykła 01.10.2023 roku

*** Przeżywamy 26.  niedzielę zwykłą. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Po sumie parafialnej odbędzie się drugie spotkanie Rodziców przyszłorocznych dzieci komunijnych.

*** Kalendarium wspomnień w tygodniu:

— poniedziałek (02.10) — Świętych Aniołów Stróżów

— środa (04.10) — św. Franciszka z Asyżu

— czwartek (05.10) — św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

— sobota (07.10) — NMP Różańcowej

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Rozpoczęliśmy miesiąc październik – miesiąc modlitwy różańcowej:

— Nabożeństwa październikowe od wtorku do soboty o godz. 16:30 [jutro o godz. 17:30];

— Piątkowe nabożeństwa animują wspólnoty Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej i chóru parafialnego „Maksymilianki” [przy wystawionym Najświętszym Sakramencie];

— Rozpoczynamy parafialny konkurs na najoryginalniejszy różaniec – zachęcam dzieci i młodzież do wzięcia w nim czynnego udziału.

— Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00 [którą poprzedzi nabożeństwo październikowe o godz. 17:30], na którą serdecznie zapraszam.

*** W czwartek kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania rocznika 2-3. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca:

— W piątek okazja do spowiedzi św. od godz. 16:00;

— Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16:00;

— W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem;

— Próba scholi o godz. 11:00;

— Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 17:00 [po czym spotkanie formacyjne].

*** Kandydatów do bierzmowania rocznika 1. zapraszam do zgłoszenia chęci rozpoczęcia 3-letniego przygotowania – formularz zgłoszenia znajduje się na stronie parafialnej [Kancelaria – Bierzmowanie 2023-2026 – Zgłoszenie kandydata]. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12.10.

*** Zachęcam do zapoznania się z plakatami umieszczonymi w gablocie.

*** W ostatnich ławkach zostały wyłożone formularze zaproszeń kolędowych. Od początku listopada będzie je można składać do przygotowanej skarbony.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału na sezon grzewczy 2023/2024.

*** Zachęcam do zamawiania intencji Mszy św. za żywych i umarłych. Nie marnujmy okazji do złożenia Najświętszej Ofiary w różnych intencjach.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

 INTENCJE MSZALNE  01-08.10.2023 roku

26. Niedziela zwykła   01.10.2023 roku  
8:30 PRO POPULO
10:00 + Stanisław Szymko (4. rocznica śmierci) – od Rodziny
11:30 + Jarosław Janda (2. rocznica śmierci); ++ Rodzice i Teściowie
 

Poniedziałek    02.10.2023 r.  Świętych Aniołów Stróżów

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek   03.10.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa    04.10.2023 r.  św. Franciszka z Asyżu

17:00 +Alicja Rałowska (30. dzień po pogrzebie)
 

Czwartek    05.10.2023 r.  św. Faustyny Kowalskiej

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   06.10.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    07.10.2023 r.  NMP Różańcowej

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

27. Niedziela zwykła   08.10.2023 roku

 8:30 + Zdzisław Zabielski; ++ z Rodziny Zabielskich i Śledziewskich
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Teofil Elminowski (17. rocznica śmierci); ++ Emilia i Tadeusz Bąk

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg nie chce śmierci grzesznika

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Ez 18,25–28

To mówi Pan Bóg:

„Wy mówicie: »sposób postępowania Pana nie jest słuszny«. Słuchaj jednakże, domu Izraela: czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił.

A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 25,4–5.6–7.8–9

Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości,
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

 

DRUGIE CZYTANIE

Jezus Chrystus wzorem pokory

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

DŁUŻSZE Flp 2, 1-11
KRÓTSZE Flp 2,1–5

Bracia:

Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie.

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie.

Koniec krótszej perykopy.

On, istniejąc w postaci Bożej
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.
A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka,
uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci,
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych,
i aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest Panem,
ku chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 10, 27

Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 21,28–32

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: »Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”.

Mówią Mu: „Ten drugi”.

Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: