25. niedziela zwykłą 24.09.2023 roku

*** Przeżywamy 25. niedzielę zwykłą. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Kalendarium wspomnień w tygodniu:

— poniedziałek (25.09) — 35. rocznica poświęcenia kościoła parafialnego (25.09.1988 r. – Ks. Bp Adam Dyczkowski)

— środa (27.09) — św. Wincentego a Paulo, prezbitera

— czwartek (28.09) — św. Wacława, męczennika

— piątek (29.09) — św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (święto)

— sobota (30.09) — św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W piątek zapraszam radnych parafialnych na sesję rady parafialnej. Sesja rozpocznie się zaraz po mszy św.

*** Za tydzień kolejne spotkanie z Rodzicami przyszłorocznych dzieci komunijnych.

*** Kandydatów do bierzmowania rocznika 1. zapraszam do zgłoszenia chęci rozpoczęcia 3-letniego przygotowania – formularz zgłoszenia znajduje się na stronie parafialnej [Kancelaria – Bierzmowanie 2023-2026 – Zgłoszenie kandydata]. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12.10.

*** Zachęcam do zapoznania się z plakatami umieszczonymi w gablocie – dotyczącymi:

— Nauk przedmałżeńskich w parafii Św. Józefa w Olszynie [15-20.10.2023 r., godz. 19:30-21:00 – Dom Katechetyczny przy kościele parafialnym];

— Rozpoczęcia przygotowania dorosłych z Dekanatu Lubań do sakramentu bierzmowania w parafii Św. Józefa w Olszynie [IX.2023-V.2024, każdy czwartek miesiąca w godz. 19:30-20:30 – Dom Katechetyczny przy kościele parafialnym];

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału na sezon grzewczy 2023/2024.

*** Zachęcam do zamawiania intencji Mszy św. za żywych i umarłych. Nie marnujmy okazji do złożenia Najświętszej Ofiary w różnych intencjach.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

 

 INTENCJE MSZALNE  24.09-01.10.2023 roku

25. Niedziela zwykła   24.09.2023 roku  
8:30 PRO POPULO
10:00 + kapłan
11:30 ++ z Rodziny i przyjaciół*
 

Środa    26.09.2023 r. 

17:00 + o. Andrzej Smołka – 4. rocznica śmierci
 

Czwartek    28.09.2023 r.  św. Wacława

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   29.09.2023 r.  św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    30.09.2023 r.  św. Hieronima

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

26. Niedziela zwykła   01.10.2023 roku

 8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 + Stanisław Szymko (4. rocznica śmierci) – od rodziny
11:30 + Jarosław Janda (2. rocznica śmierci); ++ Rodzice i Teściowie

PIERWSZE CZYTANIE

Myśli moje nie są myślami waszymi

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 55,6–9

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i czło­wiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w prze­baczaniu.

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 145,2–3.8–9.17–18

Refren: Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim,
co stworzył.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

 

DRUGIE CZYTANIE

Moim życiem jest Chrystus

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Flp 1,20c–24.27a

Bracia:

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez ży­cie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a um­rzeć – to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.

Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z Chrys­tusem, bo to o wiele lepsze, a pozostawać w ciele – to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewan­gelii Chrystusowej.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Dz 16,14b

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

Przypowieść o robotnikach w winnicy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 20,1–16a

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

„Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: »Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam«. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych sto­jących i zapytał ich: »Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?«. Odpowiedzieli mu: »Bo nas nikt nie najął«. Rzekł im: »Idźcie i wy do winnicy«.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: »Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych«. Przyszli najęci około jede­nastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierw­si, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: »Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy  znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to odrzekł jednemu z nich: »Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry«. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: