24. niedziela zwykła 17.09.2023 roku

*** Przeżywamy 24. niedzielę zwykłą – NIEDZIELĘ PARAFIALNĄ. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania – dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

*** Dzisiaj także obchodzimy w Kościele Dzień Środków Społecznego Przekazu. Polecajmy w modlitwach pracowników mediów, by byli strażnikami prawdy i chrześcijańskiej miłości.

*** Po sumie parafialnej zapraszam na pierwsze spotkanie Rodziców przyszłorocznych dzieci komunijnych.

*** Kalendarium wspomnień w tygodniu:

— poniedziałek (18.09) — św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski (święto) – patronalne święto dzieci i młodzieży

— środa (20.09) — rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Legnicy (święto)

— czwartek (21.09) — św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty (święto)

— sobota (23.09) — św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W środę (20.09) 2. rocznicę ingresu będzie obchodził Ks. Biskup Andrzej Siemieniewski. Pamiętajmy o Jubilacie w naszych modlitwach.

*** W czwartek (21.09) zapraszam kandydatów do bierzmowania wraz z Rodzicami na krótkie spotkanie organizacyjne. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W piątek (22.09) o godz. 13:00 odbędzie się w lubańskim MDK gala z okazji 10. rocznicy powstania chóru parafialnego „Maksymilianki”.

*** Kandydatów do bierzmowania rocznika 1. zapraszam do zgłoszenia chęci rozpoczęcia 3-letniego przygotowania – formularz zgłoszenia znajduje się na stronie parafialnej [Kancelaria – Bierzmowanie 2023-2026 – Zgłoszenie kandydata]. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12.10.

*** Trwają prace związane z montażem nowych okien w wejściu głównym. Serdecznie dziękuję zaangażowanym w nie panom: Andrzejowi Rybowicz i Edwardowi Dudkiewicz.

*** Ogłoszenie parafii pw. Świętej Trójcy…

*** Zachęcam do zapoznania się z plakatami umieszczonymi w gablocie – dotyczącymi:

— Miejskich obchodów 84. rocznicy napaści Sowietów na Polskę, 95. rocznicy powstania i 35. rocznicy reaktywowania Związku Sybiraków oraz Dnia Sybiraka [18.09.2023 r. – kościół Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu];

— Modlitwy za mieszkańców i miasto Lubań w kościele Świętej Trójcy [22.09.2023 r.];

— Męskiego oblężenia na Jasnej Górze „Mężczyźni u Maryi” [23.09.2023 r.];

— Nauk przedmałżeńskich w parafii Św. Józefa w Olszynie [15-20.10.2023 r., godz. 19:30-21:00 – Dom Katechetyczny przy kościele parafialnym];

— Rozpoczęcia przygotowania dorosłych z Dekanatu Lubań do sakramentu bierzmowania w parafii Św. Józefa w Olszynie [IX.2023-V.2024, każdy czwartek miesiąca w godz. 19:30-20:30 – Dom Katechetyczny przy kościele parafialnym];

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału na sezon grzewczy 2023/2024.

*** Zachęcam do zamawiania intencji Mszy św. za żywych i umarłych. Nie marnujmy okazji do złożenia Najświętszej Ofiary w różnych intencjach.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

 

 INTENCJE MSZALNE  17-24.09.2023 roku

24. Niedziela zwykła   17.09.2023 roku   NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 ++ Rodzice: Janina i Kazimierz Kirkiewicz
10:00 PRO POPULO
11:30 ++ z Rodziny Wojtaluk i Stalmach
 

Wtorek   19.09.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa    20.09.2023 r.  rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Legnicy

17:00 W intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek    21.09.2023 r.  św. Mateusza

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   22.09.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    23.09.2023 r.  św. Pio z Pietrelciny

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

25. Niedziela zwykła   24.09.2023 roku

 8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE

Odpuść winę bliźniemu

Czytanie z Księgi Syracydesa

Syr 2,30–28,7

Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik.

Tego, który się mści, spotka zemsta od Pana: On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci.

Odpuść winę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy.

Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc odpokutuje za jego przewinienia? Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzić, na rozkład ciała, na śmierć i trzymaj się przykazań.

Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego, na przymierze Najwyższego i daruj obrazę.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 103,1–2.3–4.9–10.11–12

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie Twoje winy
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Nie zapamiętuje się w sporze,
nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął od nas nasze winy.

 

DRUGIE CZYTANIE

W życiu i w śmierci należymy do Pana

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 14,7–9

Bracia:

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 13,34

Alleluja, alleluja, alleluja

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

Przypowieść o nielitościwym dłużniku

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 18,21–35

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł:„Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać,przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać,pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: »Panie, miej cierpliwość nade mną,a wszystko ci oddam«. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił goi dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: »Oddaj, coś winien«. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: »Miej cierpliwość nade mną,a oddam tobie«. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, do­póki nie odda długu.

Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszlii opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: »Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług,ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?«. I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: