23. niedziela zwykła 10.09.2023 roku

*** Przeżywamy 23. niedzielę zwykłą. Dzisiaj w Markowej, podczas mszy św. o godz. 10:00  zostanie beatyfikowana rodzina Ulmów.

*** Kalendarium wspomnień w tygodniu:

— środa (13.09) — św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

— czwartek (14.09) — Podwyższenie Krzyża Świętego (święto)

— piątek (15.09) — NMP Bolesnej

— sobota (16.09) — św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Kandydatów do bierzmowania rocznika 1. zapraszam do zgłoszenia chęci rozpoczęcia 3-letniego przygotowania – formularz zgłoszenia znajduje się na stronie parafialnej [Kancelaria – Bierzmowanie 2023-2026 – Zgłoszenie kandydata]. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12.10.

*** W tym tygodniu rozpoczniemy prace związane z montażem nowych okien w wejściu głównym.

*** Zachęcam do zapoznania się z plakatami umieszczonymi w gablocie – dotyczącymi:

— Nauk przedmałżeńskich w parafii Św. Józefa w Olszynie [15-20.10.2023 r., godz. 19:30-21:00 – Dom Katechetyczny przy kościele parafialnym];

— Rozpoczęcia przygotowania dorosłych z Dekanatu Lubań do sakramentu bierzmowania w parafii Św. Józefa w Olszynie [IX.2023-V.2024, każdy 4 czwartek miesiąca w godz. 19:30-20:30 – Dom Katechetyczny przy kościele parafialnym].

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA. Po sumie parafialnej zapraszam na pierwsze spotkanie Rodziców przyszłorocznych dzieci komunijnych. Na stronie parafialnej, w zakładce Kancelaria/I Komunia św./26.05.2024 został umieszczony dokument zgłoszenia dziecka do przygotowania do tego sakramentu.<[LINK DO POBRANIA DOKUMENTU ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF].

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału na sezon grzewczy 2023/2024.

*** Zachęcam do zamawiania intencji Mszy św. za żywych i umarłych. Nie marnujmy okazji do złożenia Najświętszej Ofiary w różnych intencjach.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 INTENCJE MSZALNE  10-17.09.2023 roku

23. Niedziela zwykła   10.09.2023 roku  
8:30 ++ Anna i Tadeusz Pierz
10:00 PRO POPULO
11:30 + Paweł Woźniak (3. rocznica śmierci)
 

Wtorek   12.09.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa    13.09.2023 r.  św. Jana Chryzostoma

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek    14.09.2023 r.  Podwyższenie Krzyża Świętego

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   15.09.2023 r.  NMP Bolesnej

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    16.09.2023 r.  św. Korneliusza i Cypriana

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

24. Niedziela zwykła   17.09.2023 roku   NIEDZIELA PARAFIALNA

 8:30 ++ Rodzice: Janina i Kazimierz Kirkiewicz
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE

Obowiązek upominania

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Ez 33,7–9

To mówi Pan:

„Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża do­mu Izraela, abyś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: »Występny musi umrzeć«, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale od­powiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 95,1–2.6–7ab.7c–9

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go
padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła”.

 

DRUGIE CZYTANIE

Miłość jest wypełnieniem Prawa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 13,8–10

Bracia:

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przy­kazania: „Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj” i wszystkie inne, streszczają się w tym nakazie: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Kor 5,19

Alleluja, alleluja, alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

Upomnienie braterskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 18,15–20

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.

Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie roz­wiązane w niebie.

Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: