22. niedziela zwykła 03.09.2023 roku

*** Przeżywamy 22. niedzielę zwykłą – msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Podczas mszy św. o godz. 10:00 zostaną pobłogosławione przybory szkolne.

*** Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Kalendarium wspomnień w tygodniu:

— wtorek (05.09) — św. Matki Teresy z Kalkuty (wspomnienie nieobowiązkowe)

— piątek (08.09.2023 r.) — Narodzenie NMP

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Jutro rozpoczyna się rok szkolny i katechetyczny 2023/2024. Wszystkim dzieciom i młodzieży, nauczycielom, wychowawcom i katechetom życzę na nowy rok współpracy obfitości łask Bożych, asystencji Ducha Świętego oraz wzajemnej empatii i owocnej współpracy.

*** Rozpoczynamy także nowy rok współpracy na wielu płaszczyznach funkcjonowania parafii – zachęcam do zaktywizowania działalności grup i formacji parafialnych oraz do włączenia się w ich posługę nowych Parafian.

*** Rozpoczęcie roku szkolnego przywraca stały porządek liturgii niedzielnej i dni powszednich:

— powraca stały układ liturgii niedzielnej [msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30] oraz dni powszednich [msze św. od wtorku do soboty o godz. 17:00];

— wznawiamy piątkową adorację Najświętszego Sakramentu [w 1. piątki miesiąca od godz. 16:00; w pozostałe piątki od godz. 16:30];

— w soboty o godz. 11:00 spotkanie scholi parafialnej – zapraszam na nie także dzieci zainteresowane udziałem we wspólnym śpiewie.

*** Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam.

*** W czwartek (07.09) zapraszam na pierwsze powakacyjne spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 2-3.

*** Kandydatów do bierzmowania rocznika 1. zapraszam do zgłoszenia chęci rozpoczęcia 3-letniego przygotowania – formularz zgłoszenia znajduje się na stronie parafialnej [LINK DO ZAKŁADKI Z DOKUMENTAMI ZAPISU ].

*** Najprawdopodobniej w tym tygodniu rozpoczniemy prace związane z montażem nowych okien w wejściu głównym. Osoby mogące wesprzeć te prace proszę o kontakt ze mną w zakrystii po każdej mszy św.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału na sezon grzewczy 2023/2024.

*** W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza Parafianka, śp. Alicja Rałowska. Jej pogrzeb odbędzie się na olszyńskim cmentarzu jutro o godz. 13:00. „Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…”.

*** Zachęcam do zamawiania intencji mszy św. za żywych i umarłych. Nie marnujmy okazji do złożenia Najświętszej Ofiary w różnych intencjach.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

 INTENCJE MSZALNE  03-10.09.2023 roku

22. Niedziela zwykła   03.09.2023 roku  
8:30 PRO POPULO
10:00 W intencji dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, wychowawców i katechetów rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny
11:30 W intencji zmarłych z Rodziny i przyjaciół*
 

Poniedziałek   04.09.2023 r. 

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek   05.09.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa    06.09.2023 r. 

17:00 O powrót do zdrowia, błogosławieństwo Boże i opiekę MB Nieustającej Pomocy dla Alicji
 

Czwartek    07.09.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   08.09.2023 r. 

17:00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Marii Kułakowskiej (imieniny i 93. rocznica urodzin)
 

Sobota    09.09.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

23. Niedziela zwykła   10.09.2023 roku  

 8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Paweł Woźniak (3. rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE

Prorok poddany próbie

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Jr 20,7–9

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszys­cy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: „Gwałt i ruina!”. Tak, słowo Pana stało się dla mnie każdego dnia zniewagą
i pośmiewiskiem.

I powiedziałem sobie: „Nie będę Go już wspominał ani mó­wił w Jego imię”. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 63,2.3–4.5–6.8–9

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże mój, Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
A Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.

 

 

DRUGIE CZYTANIE

Rozumna służba Boża

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 12,1–2

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przy­jemne i co doskonałe.

Oto słowo Boże.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Ef 1,17–18

Alleluja, alleluja, alleluja

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 

EWANGELIA

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 16,21–27

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmar­twychwstanie.

A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”.

Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bo­wiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?

Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: