21. niedziela zwykła 27.08.2023 roku

*** Przeżywamy 21. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Po każdej mszy św. zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Kalendarium wspomnień w tygodniu:

— poniedziałek (28.08.2023 r.) — Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

— wtorek (29.08.2023 r.) — Męczeństwo Św. Jana Chrzciciela

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Wszystkim Drogim Parafianom i Szanownym Gościom, dziękując za obecność, życzę błogosławionej niedzieli, pięknego tygodnia i zapraszam do czynnego udziału w życiu naszej wspólnoty parafialnej. Nie zapominajmy o modlitwie i niedzielnej Mszy św.

*** Msze św. w tygodniu – w środę, piątek i sobotę o godz. 17:00.

*** Trwa miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego. W zakrystii można odnotować podjęcie postanowień trzeźwościowych w księdze abstynencji.

*** W czwartek (31.08) przypada rocznica zalegalizowania NSZZ „Solidarność” – Ogólnopolski Dzień Solidarności i Wolności.

*** W piątek (01.09) zapraszam na mszę św. w intencji Ojczyzny o godz. 17:00.

*** Burmistrz Miasta Lubań serdecznie zaprasza na uroczyste obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej zaplanowane na dzień 1 września 2023 roku:

— godz. 10.30 – złożenie kwiatów pod obeliskiem (Plac 3 Maja);

— godz. 11.00 – uroczysta msza św. w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w intencji Kombatantów i wszystkich poległych w II Wojnie Światowej;

— godz. 18.00 – koncert „Ku przestrodze i pamięci” (MDK).

*** W tym tygodniu przypada 1. piątek i sobota miesiąca:

— w piątek okazja do spowiedzi św. od godz. 16:00 – w ramach adoracji Najświętszego Sakramentu;

— w sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem;

— o godz. 11:00 (sobota) pierwsza próba scholi parafialnej – zapraszam dzieci, które chciałyby dołączyć do naszej grupy;

— popołudniowa sobotnia msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 17:00.

*** Od przyszłej niedzieli wracamy do stałego porządku liturgii niedzielnej – msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. W tym dniu podczas mszy św. o godz. 10:00 zostaną pobłogosławione przybory szkolne.

*** Podczas zbiórki na pomoc dla ludności Słowenii (15.08) zebrano kwotę 312,00. Suma ta została przekazana Caritas Diecezji Legnickiej.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału na sezon grzewczy 2023/2024.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

 INTENCJE MSZALNE  27.08-03.09.2023 roku

21. Niedziela zwykła   27.08.2023 roku  
8:30 PRO POPULO
11:00 ++ Rodzice: Józef i Stefania Cieśla; ++ Mieczysław i Marianna Jóśkiewicz
 

Środa    30.08.2023 r. 

17:00 O łaskę zdrowia dla Alicji oraz siłę i opiekę Bożą dla Rodziny
 

Piątek    01.09.2023 r.  84. rocznica wybuchu II wojny światowej   

17:00 W intencji Ojczyzny
 

Sobota    02.09.2023 r. 

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

22. Niedziela zwykła   03.09.2023 roku  

 8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 W intencji dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, wychowawców i katechetów rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE

Klucz domu Dawidowego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 22,19–23

To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu:

„Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy.

Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu: gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym, i stanie się tronem chwały dla domu swego ojca’’.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 138,1,2a.2bc i 3.6 i 8bc

Refren: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich;
będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów.
Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię
za łaskę Twoją i wierność
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

 

DRUGIE CZYTANIE

Hymn na cześć mądrości Bożej

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 11,33–36

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!

Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą?

Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?

Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 16,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 16,13–20

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”.

A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.

Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”.

Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: