20. niedziela zwykła 20.08.2023 roku

*** Przeżywamy 20. niedzielę zwykłą – jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Kalendarz wspomnień w tygodniu:

— poniedziałek (21.08.2023 r.) — Św. Piusa X, papieża

— wtorek (22.08.2023 r.) — NMP, Królowej

— czwartek (24.08.2023 r.) — Św. Bartłomieja, Apostoła (święto)

— sobota (26.08.2023 r.) — NMP Częstochowskiej (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Wszystkim Drogim Parafianom i Szanownym Gościom, dziękując za obecność, życzę błogosławionej niedzieli, pięknego tygodnia i zapraszam do czynnego udziału w życiu naszej wspólnoty parafialnej. Wyjeżdżającym na wakacje życzę dobrego odpoczynku, zregenerowania sił i szczęśliwego powrotu do swoich zajęć. Nie zapominajmy o modlitwie i niedzielnej Mszy św.

*** Tydzień temu przeżyliśmy jubileuszową uroczystość odpustową. Składam gorące „Bóg zapłać” osobom, którzy wsparły jej organizację. Dzięki Wam odpust na Księginkach to prawdziwe ŚWIĘTO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.

*** Msze św. w tygodniu – w środę i piątek o godz. 17:00.

*** Za tydzień, po każdej mszy św., zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** 25.08.2023 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Można go składać od 23.08 do 25.08 (do godz. 16:00) w oznakowanym miejscu na parkingu koło garaży.

*** Trwa miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego. W zakrystii można odnotować podjęcie postanowień trzeźwościowych w księdze abstynencji.

*** Zbliża się koniec wakacji. Dzieciaki zainteresowane śpiewem zachęcam do zapisania się do naszej scholi parafialnej – zapisy od początku września.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału na sezon grzewczy 2023/2024.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

 INTENCJE MSZALNE  20-27.08.2023 roku

20. Niedziela zwykła   20.08.2023 roku   NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 + Władysław (6. rocznica śmierci); ++ z Rodziny
11:00 PRO POPULO
 

Środa    23.08.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek    25.08.2023 r.      

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

21. Niedziela zwykła   27.08.2023 roku  

 8:30 ………………………………………………………………………………………………
11:00 ++ Rodzice: Józefa i Stefania Cieśla; ++ Mieczysław i Marianna Jóśkiewicz

PIERWSZE CZYTANIE

Powszechność zbawienia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 56,1.6–7

Tak mówi Pan: „Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.

Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 67,2-3.5 i 8

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi,
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech się narody cieszą i weselą,
bo rządzisz ludami sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi,
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

 

DRUGIE CZYTANIE

Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać miłosierdzie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 11,13–15.29–32

Bracia:

Do was, pogan, mówię: „Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?

Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie”.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4,23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

Wiara niewiasty kananejskiej

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 15,21–28

Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”.

Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”.

A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi”.

On jednak odparł: „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom”.

A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”.

Wtedy Jezus jej odpowiedział:„O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz”. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: