Przemienienie Pańskie 06.08.2023 roku

*** Przeżywamy święto Przemienienia Pańskiego.

*** Jest to 1. niedziela miesiąca. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00 – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Msze św. w tygodniu w środę i piątek o godz. 17:00.

*** Kalendarz liturgiczny:

— wtorek (08.08) — św. Dominika, prezbitera

— środa (09.08) — św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy (święto)

— czwartek (10.08) — św. Wawrzyńca, diakona i męczennika (święto)

— piątek (11.08) — św. Klary, dziewicy

 

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

 

*** Wszystkim Drogim Parafianom i Szanownym Gościom, dziękując za obecność, życzę błogosławionej niedzieli, pięknego tygodnia i zapraszam do czynnego udziału w życiu naszej wspólnoty parafialnej. Wyjeżdżającym na wakacje życzę dobrego odpoczynku, zregenerowania sił i szczęśliwego powrotu do swoich zajęć. Nie zapominajmy o modlitwie i niedzielnej Mszy św.

*** Tegoroczna uroczystość odpustowa odbędzie się za tydzień, w niedzielę (13.08) o godz. 13:00:

— Sumie odpustowej przewodniczyć będzie Ks. Kanonik Bogusław Wolański, Dziekan Dekanatu Lubań; homilię wygłosi Ks. Kanonik Franciszek Molski. Serdecznie zapraszam do udziału w święcie naszej wspólnoty;

— W czwartek (10.08) przygotowanie terenu wokół kościoła /od godz. 9:00/ – proszę o zaangażowanie naszych Parafian;

— W piątek (11.08) od godz. 16:00 przygotowanie kościoła.

*** We wtorek swoje 66. urodziny obchodzi Biskup Legnicki Ks. Andrzej Siemieniewski. Pamiętajmy o Dostojnym Jubilacie w naszych modlitwach.

*** Trwa miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego. W zakrystii można odnotować podjęcie postanowień trzeźwościowych w księdze abstynencji.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE  06-13.08.2023 roku

Przemienienie Pańskie   06.08.2023 roku    
8:30 + Regina Dudkiewicz   (12. rocznica śmierci)
11:00 + Włodzimierz (31. rocznica śmierci); ++ Marianna i Tadeusz Pudełko
 

Środa   09.08.2023 r.    św. Teresy Benedykty od Krzyża

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek  11.08.2023 r.    św. Klary

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

19. niedziela zwykła    13.08.2023 roku     ODPUST PARAFIALNY

8:30 ++ Krzysztof i Zygmunt Rutka
13:00 1. PRO POPULO
2.
3.

PIERWSZE CZYTANIE

Dn 7,9-10.13-14

Wieczne panowanie Syna Człowieczego

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.

Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Oto słowo Boże

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 97,1-2.5-6.9

Refren: Pan wywyższony króluje nad ziemią

Pan króluje, wesel się, ziemio,
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego,
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana,
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Ponad całą ziemię
Tyś bowiem wywyższony
i nieskończenie wyższy
ponad wszystkich bogów.

 

 

DRUGIE CZYTANIE

2 P 1,16-19

Naoczni świadkowie wielkości Jezusa

Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:
Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości.

Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.

Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.

Oto słowo Boże

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 17,5c

Alleluja, alleluja, alleluja

To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie,
Jego sluchajcie!

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 

EWANGELIA

Mt 17,1-9

Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.

A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

Oto słowo Pańskie

 

 

 

Dodaj komentarz: