17. niedziela zwykła 30.07.2023 roku

*** Przeżywamy 17. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Kalendarz liturgiczny:

— poniedziałek (31.07) — św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

— wtorek (01.08) — św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

— piątek (04.08) — św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

— niedziela (06.08) — Przemienienie Pańskie (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –  ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Wszystkim Drogim Parafianom i Szanownym Gościom, dziękując za obecność, życzę błogosławionej niedzieli, pięknego tygodnia i zapraszam do czynnego udziału w życiu naszej wspólnoty parafialnej. Wyjeżdżającym na wakacje życzę dobrego odpoczynku, zregenerowania sił i szczęśliwego powrotu do swoich zajęć. Nie zapominajmy o modlitwie i niedzielnej Mszy św.

*** W minionym tygodniu dobiegły końca prace przy odświeżeniu wewnętrznej malatury kościoła:

— Składam płynące z serca „Bóg zapłać” za pomoc w uporządkowaniu i przygotowaniu kościoła do normalnego funkcjonowania;

— Pozostały jeszcze prace związane z wniesieniem osprzętu chóru w kościele – mężczyzn w sile wieku proszę o pomoc w tych pracach we wtorek o godz. 16:00;

— Msze św. w tygodniu w środę, piątek i sobotę o godz. 17:00.

*** We wtorek rozpoczynamy miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego. W zakrystii można odnotować podjęcie abstynencji w księdze abstynencji.

*** W tym dniu obchodzimy także Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy w modlitwie o znanych i nieznanych bohaterach tego zrywu powstańczego.

*** W środę zapraszam na spotkanie organizacyjne przed odpustem osoby chcące wesprzeć przygotowania i przebieg naszej uroczystości parafialnej. Spotkanie odbędzie się po mszy św.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca:

— Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 16:00 (w ramach adoracji Najświętszego Sakramentu);

— W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem;

— Sobotnia popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 17:00, po czym spotkanie formacyjne w altanie;

— W niedzielę (06.08) po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE  30.07-06.08.2023 roku

17. NIEDZIELA ZWYKŁA   30.07.2023 roku     
8:30 PRO POPULO
11:00 + Stefan (5. rocznica śmierci) i Katarzyna Majcher
 

Środa   02.08.2023 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek  04.08.2023 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota  05.08.2023 r.    

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

Przemienienie Pańskie   06.08.2023 roku     

8:30 + Regina Dudkiewicz   (12. rocznica śmierci)
11:00 + Włodzimierz (31. rocznica śmierci); ++ Marianna i Tadeusz Pudełko

PIERWSZE CZYTANIE

Modlitwa Salomona o mądrość

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

1 Krl 3,5.7–12

W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: „Proś o to, co mam ci dać”. A Salomon odrzekł: „O Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę, w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?”.

Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: „Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 119,57 i 72.76–77.127–128.129–130

Refren: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

Panie, Ty jesteś moim działem,
przyrzekłem zachować Twoje słowa.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
niż tysiąc sztuk złota i srebra.

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą
zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.
Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę,
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.

Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania
niż złoto, niż złoto najczystsze.
Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia,
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.

Twoje napomnienia są przedziwne,
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca
i naucza niedoświadczonych.

 

DRUGIE CZYTANIE

Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 8,28–30

Bracia:

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mt 11,25

Alleluja, alleluja, alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA DŁUŻSZA
EWANGELIA KRÓTSZA

Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 13,44-52
Mt 13,44-46

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:

„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.

Koniec krótszej perykopy.

„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Zrozumieliście to wszystko?”

Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.

A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stal się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

Dodaj komentarz: