14. niedziela zwykła 09.07.2023 roku

*** Przeżywamy 14.  niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (11.07) — św. Benedykta, opata, patrona Europy (święto)

— środa (12.07) — św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

— czwartek (13.07) — św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

— sobota (15.07) — św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** W minionym tygodniu zostały wykonane kolejne prace przygotowujące kościół do odświeżenia malatury ścian. Za wielką pracę i wysiłek dziękuję p. Andrzejowi Rybowicz.

*** We wtorek (11.07) rozpoczynamy realizację inwestycji odświeżenia wewnętrznej malatury kościoła:

— Składam płynące z serca podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli materialnie tę inwestycję;

— W poniedziałek od godz. 11:00 rozpoczynamy ostatnie przygotowania kościoła do rozpoczęcia prac malarskich [zwracam się z prośbą o fizyczne wsparcie];

— Msze św. w tygodniu w środę i piątek – z racji prac w kościele odbędą się koło altany za plebanią [podobnie w niedzielę].

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE  09-16.07.2023 roku

14. NIEDZIELA ZWYKŁA   09.07.2023 roku
8:30 + Zbigniew Pasternak  (urodzinowa)
11:00 + Margota Stąsik (10. dzień po śmierci); ++ Krystyna i Józef Radek; + Helena Podhajska
 

Środa  12.07.2023 r.    św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   14.07.2023 r.      

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

15. NIEDZIELA ZWYKŁA   16.07.2023 roku     NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 + Krzysztof Glazer (11. rocznica śmierci); ++ Rodzice
11:00 ++ Emma (3. rocznica śmierci) i Stanisław Karlińscy; ++ z Rodziny Skowronów i Czajbuckich

PIERWSZE CZYTANIE
Za 9,9–10

Król pokoju

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

To mówi Pan:
„Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145,1–2.8–9.10–11.13cd–14

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.

 

DRUGIE CZYTANIE
Rz 8,9.11–13

Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Mt 11,25

Alleluja, alleluja, alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA
Mt 11,25–30

Jezus łagodny i pokorny sercem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko prze kazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

Dodaj komentarz: