13. niedziela zwykła 02.07.2023 roku

*** Przeżywamy 13. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (03.07) — św. Tomasza Apostoła (święto)

— czwartek (06.07) — bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

— sobota (08.07) — św. Jana z Dulki, prezbitera

 

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** W minionym tygodniu zostały wykonane kolejne prace przygotowujące kościół do odświeżenia malatury ścian. Za wielką pracę i wysiłek dziękuję grupie naszych Parafian.

*** W związku z dużymi kosztami malowania kościoła zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie materialne [koperty z odnośnym nadrukiem].

*** W związku z wejściem w wakacyjny porządek liturgii przypominam o kilku zmianach w jej porządku:

— Msze św. niedzielne o godz. 8:30 i 11:00;

— Zostaje zawieszona piątkowa adoracja Najświętszego Sakramentu (za wyjątkiem 1. piątków miesiąca);

— Msze św. w tygodniu w środę i piątek.

*** W tym tygodniu przypada 1. piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. w ramach adoracji (od godz. 16:00).

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

INTENCJE MSZALNE  02-09.07.2023 roku

13. NIEDZIELA ZWYKŁA   02.07.2023 roku
8:30 + Marian Kwieciński (18. rocznica śmierci); ++ Rodzice i Rodzeństwo
11:00 ++ Katarzyna, Ludwik, Henryk i Mariusz Rupental
 

Środa  05.07.2023 r.    

17:00 W intencji Bogu wiadomej
 

Piątek   07.07.2023 r.      

17:00 W intencji Bogu wiadomej
 

14. NIEDZIELA ZWYKŁA   09.07.2023 roku

8:30 + Zbigniew Pasternak  (urodzinowa)
11:00 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE
2 Krl 4,8–11.14–16a

Szunemitka przyjmuje proroka

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze zapraszała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: „Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój górny, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda”.

Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się do górnego pokoju i tamże położył się do snu. I powiedział do Gechaziego, swojego sługi: „Co można uczynić dla tej kobiety?”. Odpowiedział Gechazi: „Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary”. Rzekł więc: „Zawołaj ją”. Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: „O tej porze za rok będziesz pieściła syna”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89,2–3.16–17.18–19

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Na wieki będę śpiewał o łasce Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: „Na wieki ugruntowana jest łaska”,
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć
i chodzi, Panie,
w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem,
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.

Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi,
a przychylność Twoja dodaje nam mocy.
Bo do Pana należy nasza tarcza,
a król nasz do Świętego Izraela.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 6,3–4.8–11

Nowe życie ochrzczonych

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Czyż nie wiadomo, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.

Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Mt 10,40

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje Chrystusa,
a kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Ojca, który Go posłał.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mt 10,37–42

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie.

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”.

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

Dodaj komentarz: